บริษัท เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด
เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ ยินดีบริการ จัดโปรแกรมทัวร์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว รับจัดทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน เป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป โทร 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
Previous
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
Next

กัมพูชา, รับจัดกรุ๊ปทัวร์์, รับจัดกรุ๊ปทัวร์กัมพูชา

รับจัดกรุ๊ปทัวร์กัมพูชา (Cambodia) สถานที่ท่องเที่ยว: วัดใหม่ทุ่งสังหาร พนมบาแค็ง ปราสาทตาพรม นครธม ประตูชัย ปราสาทนางสิบสอง ชมปรสาทบายอน พระองค์เจก-พระองค์จอม ระบำอัปสรา ปราสาทบันเตียเสรย์ ปราสาทบายน (นครธม)

รับจัดกรุ๊ปทัวร์กัมพูชา, รับจัดทัวร์, จัดกรุ๊ปทัวร์, จัดกรุ๊ปเหมา, จัดกรุ๊ปดูงาน, จัดกรุ๊ปสัมนา, จัดกรุ๊ปทัศนศึกษา, ทัวร์ราคาถูก

 
call center
ทัวร์ยอดนิยม
ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม ล่องโตนเลสาบ วัน
รหัสทัวร์ BUS-B142-HP144_APR

ราคา 5900.-
กรุงเทพฯ - ปอยเปต – เสียมเรียบ – โตนเลสาป – องค์เจ็ก องค์จอม-ปราสาทบันทายสรี – นครวัด -นครธม (ปราสาทบายน)-ปราสาทตาพรม – พนมบาเค็ง– ชมโชว์ระบำอัปสร-วัดใหม่ (“Killing Field”) – ช้อปปิ้ง ตลาดปซาจ๊ะ – โรงเกลือ - ปอยเปต - กรุงเทพฯ
เดินทางโดย รถตู้ปรับอากาศ


วันเดินทาง :

ทุกศุกร์ – อาทิตย์ 5900.-
เฉพาะเดือนมกราคม

ทุกศุกร์ – อาทิตย์ 6500.-
เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน

 

ทัวร์

ทัวร์ HAPPY CAMBODAI SIEM REAP SO GOOD 3D2N
รหัสทัวร์ BUS-B142-HCA-XX32-A02_MAY

ราคา 6999.-
กรุงเทพฯ - ปอยเปต – เสียมเรียบ
โตนเลสาป – องค์เจ็ก องค์จอม
ปราสาทบันทายสรี-นครวัด-นครธม
(ปราสาทบายน )-ปราสาทตาพรม
พนมบาเค็ง–ชมโชว์ระบำอัปสร
วัดใหม่ (“Killing Field”) – ช้อปปิ้ง
ตลาดปซาจ๊ะ – โรงเกลือ - ปอยเปต – กรุงเทพฯ
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น


กำหนดการเดินทาง
23 - 25 มี.ค.61 =6,999.-
30 - 1 เม.ย.61 =6,999.-
6 - 8 เม.ย.61 =6,999.-
13 - 15 เม.ย.61 =6,999.-
20 - 22 เม.ย.61 =6,999.-
27 - 29 เม.ย.61 =6,999.-
4 - 6 พ.ค.61 =6,999.-
11 - 13 พ.ค.61 =6,999.-
18 - 20 พ.ค.61 =6,999.-
25 - 27 พ.ค.61 =6,999.-

 

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์กัมพูชา Angkor Wat
รหัสทัวร์ BUS-B31-CAMF04 4D3N MAY-DEC

ราคา 7,990
กรุงเทพ – ปอยเปต – เสียบเรียบ
พระองค์เจค-องค์จอม – โตนเลสาป - เทือกเขาพนมกุเลน – เทวาลัยใต้น้ำ
โบสถ์ลอยฟ้า – แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ – พิพิธภัณฑ์ - บันทายสรี
ปราสาทตาพรหม – พระนครธม – ปราสาทบายน – นครวัด – เขาพนมบาเค็ง
ตลาดซาจ๊ะ – วัดใหม่ – หมู่บ้านแกะสลักหิน – ปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ
โดยรถ BUS


วันเดินทาง :
ออกเดินทางตามรอบวันหยุดเทศกาล = 7,990.-

 

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์กัมพูชา Angkor Wat
รหัสทัวร์ VAN-B31-CAMF02 3D2N 58

ราคา 7,990
กรุงเทพ – ปอยเปต – เสียบเรียบ
พระองค์เจค-องค์จอม – โตนเลสาป - บันทายสรี – ปราสาทตาพรหม
พระนครธม – ปราสาทบายน – นครวัด – เขาพนมบาเค็ง - ตลาดซาจ๊ะ
วัดใหม่ – หมู่บ้านแกะสลักหิน – ปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ – กรุงเทพ
โดยรถ VAN


วันเดินทาง :
ออกเดินทางตามรอบวันหยุดเทศกาล = 7,990.-

 

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์กัมพูชา Angkor Wat
รหัสทัวร์ XX-B31-CAMF07 PACKAGE 58

ราคา 7,900-8,900.-
กรุงเทพ – ปอยเปต – เสียบเรียบ
พระองค์เจค-องค์จอม – โตนเลสาป - บันทายสรี – ปราสาทตาพรหม
พระนครธม – ปราสาทบายน – นครวัด – เขาพนมบาเค็ง
ตลาดซาจ๊ะ – วัดใหม่ – หมู่บ้านแกะสลักหิน – ปอยเปต – ตลาดโรงเกลือ
โดยสายการบิน XX


วันเดินทาง :
ออกเดินทางได้ทุกวัน พัก 3 ดาว = 7,900.-
ออกเดินทางได้ทุกวัน พัก 4 ดาว = 8,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน
รหัสทัวร์ BUS-B174-CM01CARR37_3D

ราคา 9900.-
กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - เสียมเรียบ - โตนเลสาป - ปราสาทพนมบาเค็ง-บันทายสรี - ตาพรม - นครธม - นครวัด-ตลาดต้นโพธิ - เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง - วัดใหม่ - ช้อบปิ้งสินค้าราคาถูก-ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
เดินทางโดย รถปรับอากาศ


วันเดินทาง :
เดินทางได้ตลอด = 9900.-

 

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์ NO-L30-CAMBODIA_4STAR

ราคา 9900
กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - เสียมเรียบ - โตนเลสาป - ปราสาทพนมบาเค็ง
บันทายสรี - ตาพรม - นครธม - นครวัด - ตลาดต้นโพธิ
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง - วัดใหม่ - ช้อบปิ้งสินค้าราคาถูก..!
ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ


วันเดินทาง :
เดินทางได้ ทุกวัน = 9900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ HAPPY CAMBODIA SIAM REAP MISSING YOU 3D2N
รหัสทัวร์ FD-B142-HCA-FD32-A02_MAY

ราคา 9999.-
สนามบินดอนเมือง- เสียมเรียบ
โตนเลสาป – องค์เจ๊กองค์จอม
ยอดเขาพนมบาเค็ง-ปราสาทบันทายสรี
ปราสาทตาพรหม–นครธม(ปราสาทบายน)
นครวัด–ชมโชว์ระบำอัปสรา
วัดใหม่ –สนามบินเสียมเรียบ–กรุงเทพฯ
โดยสายการบินแอร์เอเชีย


กำหนดการเดินทาง
23-25 มี.ค.61 =9,999.-
30-1 เม.ย.61 =10,999.-
6-8 เม.ย.61 =11,999.-
13-15 เม.ย.61 =13,999.-*สงกรานต์*
20-22 เม.ย.61 =10,999.-
27-29 เม.ย.61 =10,999.-
4-6 พ.ค.61 =10,999.-
11-13 พ.ค.61 =10,999.-
18-20 พ.ค.61 =10,999.-
25-27 พ.ค.61 =10,999.-

 

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์ เที่ยวกัมพูชา 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์ FD-B120-REP01_AUG61

ราคา 10900.-
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ – ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา - นครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม
นครวัด – ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม
ศูนย์ฝึกวิชาชีพ-ตลาดซาจ๊ะ –สนามบินเสียมเรียบ – ร้านหยก – ดอนเมือง
สายการบิน AIR ASIA


กำหนดการเดินทาง
1 -3 ธ.ค.60 =12900.-
8 -10 ธ.ค.60 =12900.-
15-17 ธ.ค.60 =12900.-
12 -14 ม.ค.61 =11900.-
2 -4 ก.พ.61 =11900.-
9 -11 ก.พ.61 =11900.-
23 -25 ก.พ.61 =11900.-
1 -3 มี.ค.61 =11900.-
9 -11 มี.ค.61 =11900.-
16-18 มี.ค.61 =11900.-
23 -25 มี.ค.61 =11900.-
30 -1 มี.ค.61 =11900.-
6 -8 เม.ย.61 =12900.-
13-15 เม.ย.61 =12900.-
14-16 เม.ย.61 =12900.-
20-22 เม.ย.61 =11900.-
27 -29 เม.ย.61 =11900.-
29-1 เม.ย.61 =11900.-
4 -6 พ.ค.61 =11900.-
11-13 พ.ค.61 =11900.-
8 -10 มิ.ย.61 =10900.-
15 -17 มิ.ย.61 =10900.-
29 -1 มิ.ย.61 =10900.-
6 -8 ก.ค.61 =10900.-
13-15 ก.ค.61 =10900.-
27 -29 ก.ค.61 =11900.-
3 -5 ส.ค.61 =10900.-
10 -12 ส.ค.61 =11900.-
17 -19 ส.ค.61 =10900.-
24 -26 ส.ค.61 =10900.-

 

ทัวร์

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3วัน2คืน
รหัสทัวร์ : FD-B120-REP02_FD_JUN

ราคา 11900.-
กรุงเทพฯ – พนมเปญ – อนุสาวรีย์อิสรภาพ
วัดพนม – คุกตวลสเลง – พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
พระเจดีย์เงิน - ตลาดชาทะไม-พนมเปญ -เสียมเรียบ
ล่องเรือโตนเลสาบ -ศาลองค์เจ๊ก - องค์จอม
ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม –ปราสาทบันทายศรี
ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม-นครวัด -ตลาดซาจ๊ะ
สนามบินเสียมเรียบ – ดอนเมือง
โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - มิถุนายน 61

 

ทัวร์

ทัวร์ กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย...สบาย
รหัสทัวร์ PG-B18-GT-REP PG01_JUN

ราคา 12555.-
กรุงเทพฯ - เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ
ศาลองค์เจ็ก องค์จอม - วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ
ชมโชว์ระบำอัปสรา-ปราสาทบันทายสรี
นครธม - ปราสาทบายน-ปราสาทตาพรหม
นครวัด - เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์


กำหนดการเดินทาง

07-08 เม.ย.61 =12,555.-
13-14 เม.ย.61 =17,555.-
21-22 เม.ย.61 =12,555.-
05-06 พ.ค.61 =12,555.-
26-27 พ.ค.61 =12,555.-
09-10 มิ.ย.61 =12,555.-
16-17 มิ.ย.61 =12,555.-
23-24 มิ.ย.61 =12,555.-
30มิ.ย.61-01ก.ค.61 =12,555.-

 

ทัวร์

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 4 วัน3คืน
รหัสทัวร์ BUS-B174-CM024D3N

ราคา 12900.-
กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - เสียมเรียบ – ปราสาทพนมบาเค็ง-พนมกุเลน -โตนเลสาป - เสียมเรียบ-บันทายสรี - - บันทายสำเหร่ - แปรรูป - ตาพรม - นครธม - นครวัด-ตลาดต้นโพธิ - เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง - วัดใหม่ - ช้อบปิ้งสินค้าราคาถูก-ตลาดโรงเกลือ - กรุงเทพฯ
เดินทางโดย BUS


วันเดินทาง :
เดินทางได้ตลอด = 12900.-

 

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมกุเลน 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ NO-L30-CAMBODIA_4STAR_4D2N

ราคา 12900
กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ - เสียมเรียบ -ปราสาทพนมบาเค็ง - พนมกุเลน
โตนเลสาป - เสียมเรียบ - บันทายสรี - บันทายสำเหร่ - แปรรูป - ตาพรม
นครธม - นครวัด - ตลาดต้นโพธิ - เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง - วัดใหม่
ช้อบปิ้งสินค้าราคาถูก..! - ตลาดโรงเกลือ


วันเดินทาง :


เดินทางได้ ทุกวัน = 12900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย...สบาย
รหัสทัวร์ PG-B18-GT-PNH PG02_JUN

ราคา 14555.-
กรุงเทพฯ-พนมเปญ-พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล
เจดีย์เงิน-อนุสาวรีย์อิสรภาพ-วัดพนม-คุกตวลสเลง
ตลาดซาทะไม-พนมเปญ-เสียมเรียบ-ศาลองค์เจ็ก
องค์จอม-ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม - นครวัด-เสียมเรียบ - กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์


กำหนดการเดินทาง

30มี.ค.61-01เม.ย.61 =15555.-
06-08 เม.ย.61 =14555.-
13-15 เม.ย.61 =19555.-
27-29 เม.ย.61 =15555.-
11-13 พ.ค.61 =15555.-
01-03 มิ.ย.61 =15555.-
02-04 มิ.ย.61 =15555.-
08-10 มิ.ย.61 =15555.-
09-11 มิ.ย.61 =15555.-
15-17 มิ.ย.61 =15555.-
16-18 มิ.ย.61 =15555.-
22-24 มิ.ย.61 =15555.-
23-25 มิ.ย.61 =15555.-
29มิ.ย.61- 01ก.ค.61 =15555.-
30มิ.ย.61- 02ก.ค.61 =15555.-

 

ทัวร์

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม โลเลย นาคพัน
รหัสทัวร์ PG-B174-CM033D2N

ราคา 21900.-
โลเลย - พระโค - บากอง - นครวัด - โตนเลสาป-บันทายสรี - แปรรูป - ตาพรม - นครธม - ปราสาทเขาพนมบาเค็ง-ปราสาทพระขรรค์ - ชมนาคพัน - ปราสาทตาสม-ช้อบปิ้งตลาดปซาจ๊ะ - กรุงเทพฯ
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS


วันเดินทาง :
เดินทางได้ทุกวัน = 21900.-

 

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม โลเลย นาคพัน 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์ PG-L30-CAMBODIA_4STAR

ราคา 21900
โลเลย - พระโค - บากอง - นครวัด - โตนเลสาป - บันทายสรี - แปรรูป
ตาพรม - นครธม - ปราสาทเขาพนมบาเค็ง
ปราสาทพระขรรค์ - ชมนาคพัน - ปราสาทตาสม - ช้อบปิ้งตลาดปซาจ๊ะ
สายการบิน Bangkok Airways


วันเดินทาง :


เดินทางได้ ทุกวัน = 21900.-

 

 
 
 
 
 
ข้อมูลน่าสนใจ

รับจัดทัวร์


Fastival
TIP FOR TRAVEL
Fastival
Fastival
Fastival
My FanPage
partner
logo
บริษัท เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด
เบสท์ ทัวร์ฮอลิเดย์ ยินดีบริการ จัดโปรแกรมทัวร์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว รับจัดทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน เป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป โทร 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
ออกแบบเว็บไซต์ โดย DesignOHO