บริษัท เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด
เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ ยินดีบริการ จัดโปรแกรมทัวร์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว รับจัดทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน เป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป โทร 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
Previous
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
Next

ลาว, รับจัดกรุ๊ปทัวร์์, รับจัดกรุ๊ปทัวร์ลาว

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ลาว (Lao) สถานที่ท่องเที่ยว: หอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว วัดสีสะเกด พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย พูคูน กิ่วกะจำ หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี พระธาตุพูสี ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวันนะพูมาราม พิพิธภัณฑ์ (พระราชวังเก่า) วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม บ้านผานม บ้านช่างไห ล่องเรือแม่น้ำโขง พระธาตุพูสี

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ลาว, รับจัดทัวร์, จัดกรุ๊ปทัวร์, จัดกรุ๊ปเหมา, จัดกรุ๊ปดูงาน, จัดกรุ๊ปสัมนา, จัดกรุ๊ปทัศนศึกษา, ทัวร์ราคาถูก

 
call center
ทัวร์ยอดนิยม
ทัวร์ลาว
ทัวร์

ทัวร์ ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ FD-B05-GO1 VTE-FD001_OCT

ราคา 9,900.-
กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด-เวียงจันทน์
วังเวียง-ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี
พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่
สุวรรณภูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช-หลวงพระบาง – กรุงเทพ
โดยสายการบินแอร์เอเชีย


กำหนดการเดินทาง

14-16 ก.ย. 61 =12,900.-
29 ก.ย.-1 ต.ค. 61 =12,900.-
11 - 13 ต.ค. 61 =12,900.-
13 - 15 ต.ค. 61 =15,900.-
18 - 20 ต.ค. 61 =12,900.-
20-22 ต.ค 61 =15,900.-
23-25 ต.ค. 61 =15,900.-
25-27 ต.ค. 61 =12,900.-
28-30 ต.ค. 61 =9,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ สะบายดี เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ PG-B05-GO1VTE-PG001_OCT

ราคา 11,900.-
กรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-วัดพระธาตุหลวง-วัดสีสะเกด-เวียงจันทน์-
วังเวียง-ล่องเรือแม่น้ำซอง – วังเวียง-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางสี
พระธาตุพูสี-ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดใหม่
สุวรรณภูมาราม-พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง-ศูนย์เครื่องเงิน-วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช-หลวงพระบาง – กรุงเทพ
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์


กำหนดการเดินทาง

06-08 ก.ค. 61 13,900.-
13-15 ก.ค. 61 13,900.-
20-22 ก.ค. 61 13,900.-
28-30 ก.ค. 61 16,900.-
03-05 ส.ค. 61 13,900.-
10-12 ส.ค. 61 16,900.-
11-13 ส.ค. 61 16,900.-
25-27 ส.ค. 61 13,900.-
01-03 ก.ย. 61 13,900.-
07-09 ก.ย. 61 13,900.-
08-10 ก.ย. 61 13,900.-
14-16 ก.ย. 61 13,900.-
15-17 ก.ย. 61 13,900.-
21-23 ก.ย. 61 13,900.-
22-24 ก.ย. 61 13,900.-
28-30 ก.ย. 61 11,900.-
29ก.ย.-1 ต.ค. 61 13,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ FREE & EASY หลวงพระบาง
รหัสทัวร์ QV-B27-PKGLAO-02_SEP

ราคา 8999.-
โดยสายการบินลาว


กำหนดการเดินทาง

*เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป*ตั้งแต่วันนี้–30 กันยายน.61 (ยกเว้นช่วงเทศกาล)

 

ทัวร์

ทัวร์ ม่วนซื่นหลวงพระบาง 3วันคืน
รหัสทัวร์ QV-B27-PKGLAO-01_SEP

ราคา 10999.-
กรุงเทพฯ – หลวงพระบาง -ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า – หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบา
(พระราชวังเก่า)-วัดเชียงทอง – บ้านผานม
วัดป่าโพนเพา-พระธาตุพูสี-หลวงพระบาง-กรุงเทพฯ
โดยสายการบินลาว


กำหนดการเดินทาง

วันนี้ – 30ก.ย. 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก4ดาว
รหัสทัวร์ FD-B120-LAOS01-FD_SEP

ราคา 11900.-
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี
ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่
บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า
หอพระบาง--กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

6-8 เม.ย.61 =13,900.-
13-15 เม.ย.61 =14,900.-
15-17 เม.ย.61 =14,900.-
27-29 เม.ย.61 =12,900.-
18-20 พ.ค.61 =12,900.-
25-27 พ.ค.61 =12,900.-
2-4 มิ.ย.61 =11,900.-
16-18 มิ.ย.61 =11,900.-
30มิ.ย.61-2ก.ค.61 =11,900.-
7-9 ก.ค.61 =11,900.-
14-16 ก.ค.61 =11,900.-
21-23 ก.ค.61 =11,900.-
4-6 ส.ค.61 =12,900.-
11-13 ส.ค.61 =15,900.-
18-20 ส.ค.61 =11,900.-
25-27 ส.ค.61 =11,900.-
1-3 ก.ย.61 =11,900.-
8-10 ก.ย.61 =11,900.-
22-24 ก.ย.61 =11,900.-
29ก.ย.61-1ต.ค.61 =11,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน
รหัสทัวร์ PG-B05-GO1 LPQ-PG002_SEP

ราคา 12,900.-
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง
พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี
บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม-ศูนย์เครื่องเงิน- วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
ตลาดดารา - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์


กำหนดการเดินทาง

13-15 ก.ค. 61 =12,900.-
28-30 ก.ค. 61 =15,900.-
11-13 ส.ค. 61 =15,900.-
17-19 ส.ค. 61 =12,900.-
31 ส.ค.-02 ก.ย. 61 =12,900.-
01-03 ก.ย. 61 =12,900.-
07-09 ก.ย. 61 =12,900.-
08-10 ก.ย. 61 =12,900.-
14-06 ก.ย. 61 =12,900.-
15-17 ก.ย. 61 =12,900.-
21-23 ก.ย. 61 =12,900.-
28-30 ก.ย. 61 =12,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3วัน2คืน
รหัสทัวร์ PG-B18-GT-LPQ PG02_JUN

ราคา 11999.-
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม
วัดแสนสุขาราม-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา
หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS


กำหนดการเดินทาง

24-26 มี.ค.61 =13,311.-
31มี.ค.61-02เม.ย.61 =11,999.-
06-08 เม.ย.61 =14,411.-
13-15 เม.ย.61 =15,511.-
21-23 เม.ย.61 =13,311.-
19-21 พ.ค.61 =13,311.-
01-03 มิ.ย.61 =13,311.-
02-04 มิ.ย.61 =13,311.-
08-10 มิ.ย.61 =13,311.-
09-11 มิ.ย.61 =13,311.-
15-17 มิ.ย.61 =13,311.-
16-18 มิ.ย.61 =13,311.-
22-24 มิ.ย.61 =13,311.-
23-25 มิ.ย.61 =13,311.-
29มิ.ย.61-01ก.ค.61 =13,311.-
30มิ.ย.61-02ก.ค.61 =13,311.-

 

ทัวร์

ทัวร์ ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน
รหัสทัวร์ FD-B120-LAOS02_SEP

ราคา 12900.-
กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง
ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี-วังเวียง
ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี
ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว
วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง
วัดวิชุนราช - กทม.
โดยสายการบินThai Air Asia


กำหนดการเดินทาง
9-11 มี.ค.61 =13,900.-
23-25 มี.ค.61 =13,900.-
6-8 เม.ย.61 =13,900.-
13-15 เม.ย.61 =15,900.-
14-16 เม.ย.61 =15,900.-
4-6 พ.ค.61 =12,900.-
11-13 พ.ค.61 =12,900.-
25-27 พ.ค.61 =13,900.-
1-3 มิ.ย.61 =12,900.-
8-10 มิ.ย.61 =12,900.-
22-24 มิ.ย.61 =12,900.-
6-8 ก.ค.61 =12,900.-
20-22 ก.ค.61 =12,900.-
27-29 ก.ค.61 =15,900.-
3-5 ส.ค.61 =12,900.-
10-12 ส.ค.61 =13,900.-
17-19 ส.ค.61 =12,900.-
31ส.ค.61-2 ก.ย.61 =12,900.-
7-9 ก.ย.61 =12,900.-
21-23 ก.ย.61 =12,900.-
28-30 ก.ย.61 =12,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง พัก4ดาว
รหัสทัวร์ PG-B120-LAOS01_PG_SEP

ราคา 12900.-
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี
ตลาดมืด -ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่
บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า
หอพระบาง--กรุงเทพฯ
โดยสายการบินBangkok Airway


กำหนดการเดินทาง
16-18 มี.ค.61 =13,900.-
7-9 เม.ย.61 =13,900.-
20-22 เม.ย.61 =13,900.-
27-29 เม.ย.61 =13,900.-
5-7 พ.ค.61 =13,900.-
18-20 พ.ค.61 =12,900.-
8-10 มิ.ย.61 =12,900.-
22-24 มิ.ย.61 =12,900.-
29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61 =12,900.-
6-8 ก.ค.61 =12,900.-
13-15 ก.ค.61 =13,900.-
21-23 ก.ค.61 =12,900.-
27-29 ก.ค.61 =13,900.-
3-5 ส.ค.61 =12,900.-
10-12 ส.ค.61 =13,900.-
11-13 ส.ค.61 =13,900.-
24-26 ส.ค.61 =12,900.-
31 ส.ค.61-2 ก.ย.61 =12,900.-
14-16 ก.ย.61 =12,900.-
21-23 ก.ย.61 =12,900.-
28-30 ก.ย.61 =12,900.-

 

 
 
 
ข้อมูลน่าสนใจ

รับจัดทัวร์


Fastival
TIP FOR TRAVEL
Fastival
Fastival
Fastival
My FanPage
partner
logo
บริษัท เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด
เบสท์ ทัวร์ฮอลิเดย์ ยินดีบริการ จัดโปรแกรมทัวร์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว รับจัดทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน เป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป โทร 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
ออกแบบเว็บไซต์ โดย DesignOHO