บริษัท เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด
เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ ยินดีบริการ จัดโปรแกรมทัวร์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว รับจัดทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน เป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป โทร 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
Previous
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
Next

ลาว, รับจัดกรุ๊ปทัวร์์, รับจัดกรุ๊ปทัวร์ลาว

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ลาว (Lao) สถานที่ท่องเที่ยว: หอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว วัดสีสะเกด พระธาตุหลวง อนุสาวรีย์ประตูชัย พูคูน กิ่วกะจำ หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางซี พระธาตุพูสี ตลาดไนท์บาร์ซา ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวันนะพูมาราม พิพิธภัณฑ์ (พระราชวังเก่า) วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม บ้านผานม บ้านช่างไห ล่องเรือแม่น้ำโขง พระธาตุพูสี

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ลาว, รับจัดทัวร์, จัดกรุ๊ปทัวร์, จัดกรุ๊ปเหมา, จัดกรุ๊ปดูงาน, จัดกรุ๊ปสัมนา, จัดกรุ๊ปทัศนศึกษา, ทัวร์ราคาถูก

 
call center
ทัวร์ยอดนิยม
ทัวร์ลาว
ทัวร์

ทัวร์ HAPPY LAOS LUANGPRABANG น่าเที่ยว
รหัสทัวร์ FD-B142-HLP-FD21-A02_JUN

ราคา 6999.-
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางซี “Tat Kuang Si
ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว
ตลาดเช้า-พระธาตุพูสี - วัดเชียงทอง
พระราชวังหลวงพระบาง-วัดวิชุน
หมู่บ้านผานม-วัดแสนสุขาราม-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Thai Air Asia


กำหนดการเดินทาง

20 - 21 เม.ย.61 =6,999.-
21 - 22 เม.ย.61 =7,999.-
22 - 23 เม.ย.61 =7,999.-
4 - 5 พ.ค.61 =6,999.-
5 - 6 พ.ค.61 =7,999.-
6 - 7 พ.ค.61 =7,999.-
11 - 12 พ.ค.61 =6,999.-
12 - 13 พ.ค.61 =7,999.-
13 - 14 พ.ค.61 =7,999.-
18 - 19 พ.ค.61 =6,999.-
19 - 20 พ.ค.61 =7,999.-
20 - 21 พ.ค.61 =7,999.-
25 - 26 พ.ค.61 =7,999.-
26 - 27 พ.ค.61 =7,999.-
27- 28 พ.ค.61 =7,999.-
1 – 2 มิ.ย.61 =7,999.-
2 – 3 มิ.ย.61 =7,999.-
8 – 9 มิ.ย.61 =7,999.-
9 – 10 มิ.ย.61 =7,999.-

 

ทัวร์

ทัวร์ลาว HAPPY LAOS PAKSE 3D2N
รหัสทัวร์ : QV-B142-HLP-QV32-A02_MAY

ราคา 8888.-
สนามบินสุวรรณภูมิ – น้ำตกตาดฟาน –ไร่ชา
น้ำตกผาส้วม-อลังการน้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง
(ไนแองการ่าแห่งเอเชีย)-ปากเซ-สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 61

 

ทัวร์

ทัวร์ลาว HAPPY LAOS LUANGPRABANG 3D2N
รหัสทัวร์ : QV-B142-HLL-QV32-A02_MAY

ราคา 9999.-
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวางซี
ตักบาตรข้าวเหนียว-ตลาดเช้า-วัดเชียงทอง
วัดวิชุน-พระธาตุพูสี-ตลาดมืด
หลวงพระบาง-สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยสายการบินลาวแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 61

 

ทัวร์

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง พัก4ดาว
รหัสทัวร์ FD-B120-LAOS01-FD_SEP

ราคา 11900.-
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี
ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่
บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า
หอพระบาง--กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง

6-8 เม.ย.61 =13,900.-
13-15 เม.ย.61 =14,900.-
15-17 เม.ย.61 =14,900.-
27-29 เม.ย.61 =12,900.-
18-20 พ.ค.61 =12,900.-
25-27 พ.ค.61 =12,900.-
2-4 มิ.ย.61 =11,900.-
16-18 มิ.ย.61 =11,900.-
30มิ.ย.61-2ก.ค.61 =11,900.-
7-9 ก.ค.61 =11,900.-
14-16 ก.ค.61 =11,900.-
21-23 ก.ค.61 =11,900.-
4-6 ส.ค.61 =12,900.-
11-13 ส.ค.61 =15,900.-
18-20 ส.ค.61 =11,900.-
25-27 ส.ค.61 =11,900.-
1-3 ก.ย.61 =11,900.-
8-10 ก.ย.61 =11,900.-
22-24 ก.ย.61 =11,900.-
29ก.ย.61-1ต.ค.61 =11,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3วัน2คืน
รหัสทัวร์ PG-B18-GT-VTE PG02_JUN

ราคา 12777.-
กรุงเทพฯ - เวียงจันทน์ - วัดพระธาตุหลวง
วัดสีสะเกด - เวียงจันทน์ – วังเวียง
ล่องเรือแม่น้ำซอง - วังเวียง - หลวงพระบาง
น้ำตกตาดกวางสี - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง
วัดวิชุนราช - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์


กำหนดการเดินทาง
06-08 เม.ย.61 =14,777.-
13-15 เม.ย.61 =15,777.-
14-16 เม.ย.61 =15,777.-
20-22 เม.ย.61 =12,777.-
28-30 เม.ย.61 =13,777.-
04-06 พ.ค.61 =13,777.-
11-13 พ.ค.61 =13,777.-
18-20 พ.ค.61 =13,777.-
25-27 พ.ค.61 =13,777.-
01-03 มิ.ย.61 =13,777.-
02-04 มิ.ย.61 =13,777.-
08-10 มิ.ย.61 =13,777.-
09-11 มิ.ย.61 =13,777.-
15-17 มิ.ย.61 =13,777.-
16-18 มิ.ย.61 =13,777.-
22-24 มิ.ย.61 =13,777.-
23-25 มิ.ย.61 =13,777.-
29มิ.ย.61-01ก.ค.61 =13,777.-
30มิ.ย.61-02ก.ค.61 =13,777.-

 

ทัวร์

ทัวร์ Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3วัน2คืน
รหัสทัวร์ PG-B18-GT-LPQ PG02_JUN

ราคา 11999.-
กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช
วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี - ตลาดไนท์บาร์ซา
ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง
ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี - บ้านผานม
วัดแสนสุขาราม-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา
หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS


กำหนดการเดินทาง
24-26 มี.ค.61 =13,311.-
31มี.ค.61-02เม.ย.61 =11,999.-
06-08 เม.ย.61 =14,411.-
13-15 เม.ย.61 =15,511.-
21-23 เม.ย.61 =13,311.-
19-21 พ.ค.61 =13,311.-
01-03 มิ.ย.61 =13,311.-
02-04 มิ.ย.61 =13,311.-
08-10 มิ.ย.61 =13,311.-
09-11 มิ.ย.61 =13,311.-
15-17 มิ.ย.61 =13,311.-
16-18 มิ.ย.61 =13,311.-
22-24 มิ.ย.61 =13,311.-
23-25 มิ.ย.61 =13,311.-
29มิ.ย.61-01ก.ค.61 =13,311.-
30มิ.ย.61-02ก.ค.61 =13,311.-

 

ทัวร์

ทัวร์ เยือนเมืองลาว ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์ QV-B150-LAO_MAY

ราคา 12555.-
ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู
ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี
น้ำตกคอนพะเพ็ง -ตักบาตรเช้า - ช๊อปปิ้งตลาดเช้า
น้ำตกตาดเยือง - สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ
ปากเซ - กรุงเทพฯ
โดยสายการบินลาว


กำหนดการเดินทาง

9 – 12 ก.พ.61 =12,555.-
23 – 26 ก.พ.61 =12,555.-
2 - 5 มี.ค.61 =12,555.-
16 - 19 มี.ค.61 =12,555.-
6 – 9 เม.ย.61 =13,555.-*จักรี*
13 – 16 เม.ย61 =14,555.-*สงกรานต์*
11 – 14 พ.ค.61 =12,555.-
25 - 28 พ.ค.61 =12,555.-

 

ทัวร์

ทัวร์ ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง พัก 4 ดาว 3 วัน
รหัสทัวร์ FD-B120-LAOS02_SEP

ราคา 12900.-
กรุงเทพฯ – เวียงจันทร์ – พระธาตุหลวง
ประตูชัย – วังเวียง - ถนนโรตี-วังเวียง
ถ้ำจัง – หลวงพระบาง – พระธาตุภูษี
ถนนคนเดิน-ตักบาตรข้าวเหนียว
วัดเชียงทอง – พระราชวัง – หอพระบาง
วัดวิชุนราช - กทม.
โดยสายการบินThai Air Asia


กำหนดการเดินทาง
9-11 มี.ค.61 =13,900.-
23-25 มี.ค.61 =13,900.-
6-8 เม.ย.61 =13,900.-
13-15 เม.ย.61 =15,900.-
14-16 เม.ย.61 =15,900.-
4-6 พ.ค.61 =12,900.-
11-13 พ.ค.61 =12,900.-
25-27 พ.ค.61 =13,900.-
1-3 มิ.ย.61 =12,900.-
8-10 มิ.ย.61 =12,900.-
22-24 มิ.ย.61 =12,900.-
6-8 ก.ค.61 =12,900.-
20-22 ก.ค.61 =12,900.-
27-29 ก.ค.61 =15,900.-
3-5 ส.ค.61 =12,900.-
10-12 ส.ค.61 =13,900.-
17-19 ส.ค.61 =12,900.-
31ส.ค.61-2 ก.ย.61 =12,900.-
7-9 ก.ย.61 =12,900.-
21-23 ก.ย.61 =12,900.-
28-30 ก.ย.61 =12,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ ลาว หลวงพระบาง พัก4ดาว
รหัสทัวร์ PG-B120-LAOS01_PG_SEP

ราคา 12900.-
กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี
ตลาดมืด -ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่
บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า
หอพระบาง--กรุงเทพฯ
โดยสายการบินBangkok Airway


กำหนดการเดินทาง
16-18 มี.ค.61 =13,900.-
7-9 เม.ย.61 =13,900.-
20-22 เม.ย.61 =13,900.-
27-29 เม.ย.61 =13,900.-
5-7 พ.ค.61 =13,900.-
18-20 พ.ค.61 =12,900.-
8-10 มิ.ย.61 =12,900.-
22-24 มิ.ย.61 =12,900.-
29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61 =12,900.-
6-8 ก.ค.61 =12,900.-
13-15 ก.ค.61 =13,900.-
21-23 ก.ค.61 =12,900.-
27-29 ก.ค.61 =13,900.-
3-5 ส.ค.61 =12,900.-
10-12 ส.ค.61 =13,900.-
11-13 ส.ค.61 =13,900.-
24-26 ส.ค.61 =12,900.-
31 ส.ค.61-2 ก.ย.61 =12,900.-
14-16 ก.ย.61 =12,900.-
21-23 ก.ย.61 =12,900.-
28-30 ก.ย.61 =12,900.-

 

 
 
 
ข้อมูลน่าสนใจ

รับจัดทัวร์


Fastival
TIP FOR TRAVEL
Fastival
Fastival
Fastival
My FanPage
partner
logo
บริษัท เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด
เบสท์ ทัวร์ฮอลิเดย์ ยินดีบริการ จัดโปรแกรมทัวร์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว รับจัดทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน เป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป โทร 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
ออกแบบเว็บไซต์ โดย DesignOHO