ѷ ʷ ӡѴ
ʷ Թպԡ Ѵ ѡ ͧԹ 䡴 ö ѺѴ ѺѴ껷 ѺѴ еҧ ٧ҹ Ъ ȹ֡ ѹٹ 褳 15 ҹ 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
Previous
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
Next

Ŵտ, ѺѴ껷, ѺѴ껷Ŵտ

ѺѴ껷Ŵտ (maldives) ʶҹͧ: Ŵտ - ʹءʹҹѺԨç - Ŵտ

ѺѴ껷Ŵտ, ѺѴ, Ѵ껷, Ѵ, Ѵ껴٧ҹ, Ѵ, Ѵ껷ȹ֡, ҤҶ١

call center
ʹ
Ŵտ

THULHAGIRI ISLAND MALDIVES 3 ѹ 2 ׹
ʷ FD-B187-JMD08_MAR

Ҥ 24,999.-
ا෾ - Ŵտ -Ŵտ еѸ
Ŵտ ʹԹ ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

30..-1..61 =24,999.-

 

SAFARI ISLAND MALDIVES 3 DAY 2 NIGHT
ʷ XX-B187-JMD07_APR

Ҥ 27,900.-
-ALL INCLUSIVE Թ
-Ԩҧҡ
-FREE FITNEST


˹Թҧ

31..-2..61 =27,900.-
6 - 8 ..61 =27,900.-
7 - 9 ..61 =27,900.-
20 - 22 ..61 =27,900.-
21 - 23 ..61 =27,900.-
27 - 29 ..61 =27,900.-
29 ..- 1 ..61 =27,900.-

 

Ŵտ Surprise!!! Kani 3 ѹ
ʷ FD-B05-SURPRISE.KANI_MAY61

Ҥ 28950.-
͹ͧ ا෾ Ŵտ - Club Med Kani-Club Med Kani оѡ͹ ͡ӡԨҧѸ-Ŵտ ا෾
¡úԹ THAI AIR ASIA
˹Թҧ :
30 .. 02 .. 60 =30550.-
03 05 , 10 -12 ,17 -19 .. 60 =29,400.-
04 06 .. 60 =29,950.-
11 13 , 18 20 , 25 27 .. 60 =28,950.-
01 -03 , 02 04 , 03 05 .. 60 =32,400.-
08 -10 , 09 11 .. 60 =34,850.-
15 - 17 .. 60 =31,600.-
16 - 18 .. 60 =31,250.-
06 08 .. 61 =35,940.-
13 15 .. 61 =39,300.-
14 16 .. 61 =36,100.-
15 17 .. 61 =39,500.-
29 .. 01 .. 61 =36,900.-

ŴԿ äŴտ 3 ѹ 2 ׹
ʷ FD-B180-CENTARARAS_JUN

Ҥ 31900.-
ا෾ (Ŵտ) - Ŵտ
(Ŵտ) ا෾
¡úԹ AIR ASIA
˹Թҧ
05-07,12-14,19-21,26-28 ..60/02-04,09-11,23-25 ..61
Ocean Front Beach Villa =39900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =40900.-
Deluxe Water Villa =43900.-
Deluxe Sunset Water Villa =44900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =45900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =47900.-
16-18 ..61
Ocean Front Beach Villa =41900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =42900.-
Deluxe Water Villa =45900.-
Deluxe Sunset Water Villa =46900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =47900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =48900.-
01-03 ..61
Ocean Front Beach Villa =37900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =38900.-
Deluxe Water Villa =41900.-
Deluxe Sunset Water Villa =42900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =45900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =45900.-
02-04 ..61
Ocean Front Beach Villa =39900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =40900.-
Deluxe Water Villa =43900.-
Deluxe Sunset Water Villa =44900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =45900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =47900.-
09-11,16-18,23-25,30-01 ..61
Ocean Front Beach Villa =36900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =37900.-
Deluxe Water Villa =39900.-
Deluxe Sunset Water Villa =41900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =42900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =44900.-
06-08 ..61
Ocean Front Beach Villa =40900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =41900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =46900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =48900.-
20-22 ..61
Ocean Front Beach Villa =31900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =32900.-
Deluxe Water Villa =34900.-
Deluxe Sunset Water Villa =35900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =36900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =37900.-
27-29 ..61
Ocean Front Beach Villa =32900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =33900.-
Deluxe Water Villa =35900.-
Deluxe Sunset Water Villa =36900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =37900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =38900.-
29-01 ..61
Ocean Front Beach Villa =-38900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =39900.-
Deluxe Water Villa =42900.-
Deluxe Sunset Water Villa =43900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =44900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =45900.-
4-6 ..61
Ocean Front Beach Villa =32900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =33900.-
Deluxe Water Villa =36900.-
Deluxe Sunset Water Villa =37900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =38900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =39900.-
11-13,27-29 ..61
Ocean Front Beach Villa =33900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =34900.-
Deluxe Water Villa =37900.-
Deluxe Sunset Water Villa =38900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =39900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =40900.-
18-20,25-27 ..61
Ocean Front Beach Villa =34900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =35900.-
Deluxe Water Villa =38900.-
Deluxe Sunset Water Villa =39900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =40900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =41900.-
01-03,08-10,15-17,22-24,29-01 ..61
Ocean Front Beach Villa =32900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =33900.-
Deluxe Water Villa =36900.-
Deluxe Sunset Water Villa =37900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =38900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =39900.-

Safari Island Resort & Spa Maldives
ʷ FD-B180-JMD07_SAFARI_APR

Ҥ 34900.-
ا෾ (Ŵտ)
Ŵտ - (Ŵտ)-ا෾
¡úԹ AIR ASIA
˹Թҧ
06-08/13-15/20-22/27-29 ..61
Beach Bungalow 34,900
Water Bungalow 39,900
03-05/09-11/10-12/24-26 ..61
Beach Bungalow 34,900
Water Bungalow 39,900
16-18/ 17-19..61 /02-04..61
Beach Bungalow 39,900
Water Bungalow 44,900
03-05..61
Beach Bungalow 37,900
Water Bungalow 42,900
09-11/24-26 ..61 /31..61-02..61
Beach Bungalow 34,900
Water Bungalow 39,900
07-09/20-22/21-23/27-29 ..61
Beach Bungalow 34,900
Water Bungalow 39,900
29..61-01..61
Beach Bungalow 39,900
Water Bungalow 44,900

ſѺҹ Ŵտ 3 ѹ 2 ׹
ʷUL-B180-PKG-KANI WITN_APR

Ҥ 35900.-
ا෾ Ŵտ
͡ӡԨҧ Ѹ
Ŵտ ͡ӡԨҧ Ѹ
¡úԹ Srilankan Airlines
˹Թҧ
13-15 ..61 Club Room =35900.-
Deluxe =44500.-
Overwater Suite =52700.-
14-16 ..61 Club Room =36100.-
Deluxe =44700.-
Overwater Suite =53100.-

Ѻҹ Ŵտ 3ѹ2׹
ʷ UL-B180-KANI MALDIVES_APR

Ҥ 35900.-
ا෾ Ŵտ
͡ӡԨҧ Ѹ
Ŵտ ͡ӡԨҧ Ѹ
¡úԹ Srilankan Airlines
˹Թҧ
13-15 .. 61
Club Room =35900.-
Deluxe =44500.-
Overwater Suite =52700.-
14-16 .. 61
Club Room =36100.-
Deluxe =44700.-
Overwater Suite =53100.-

ŴԿ ѡ͹͹ Ŵտ 4 ѹ 2׹
ʷUL-B180-CENTARARAS_JUN

Ҥ 37900.-
ا෾ Ŵտ
Ŵտ ͡ӡԨҧ Ѹ
Ŵտ - ا෾
Ŵտ - ا෾
¡úԹ Srilankan Airlines
˹Թҧ
18-21,25-28 ..61/01-04,08-11 ..61
Ocean Front Beach Villa =37900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =38900.-
Deluxe Water Villa =41900.-
Deluxe Sunset Water Villa =42900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =43900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =44900.-
01-04,08-11,29-01 ..61
Ocean Front Beach Villa =35900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =36900.-
Deluxe Water Villa =39900.-
Deluxe Sunset Water Villa =40900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =41900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =43900.-
05-08 ..61
Ocean Front Beach Villa =37900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =38900.-
Deluxe Water Villa =41900.-
Deluxe Sunset Water Villa =42900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =43900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =45900.-
12-15,13-16 ..61
Ocean Front Beach Villa =33900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =34900.-
Deluxe Water Villa =37900.-
Deluxe Sunset Water Villa =38900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =39900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =40900.-
19-22,26-29 ..61
Ocean Front Beach Villa =32900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =33900.-
Deluxe Water Villa =36900.-
Deluxe Sunset Water Villa =37900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =38900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =39900.-
03-06,10-13,17-20,24-27,31-03 ..61
Ocean Front Beach Villa =33900.-
Deluxe Ocean Front Beach Villa =34900.-
Deluxe Water Villa =38900.-
07-10,14-17,21-24,28-01 ..61
Deluxe Sunset Water Villa =39900.-
Deluxe Spa Over Water Villa =40900.-
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =41900.-

Ŵտ Songkran In Paradise Kani 4 D
ʷ FD-B05-SONGKRAN.KANI_APR61

Ҥ 44100.-
͹ͧ ا෾ Ŵտ - Club Med Kani-Club Med Kani оѡ͹ ͡ӡԨҧѸ-Club Med Kani оѡ͹ ͡ӡԨҧѸ-Ŵտ ا෾
¡úԹ THAI AIR ASIA
˹Թҧ :
12 15 .. 61 44100.-
14 17 .. 61 45500.-

Ѻҹ Ŵſ 4 ѹ 3 ׹
ʷ FD-B180-AG-KANI_SET_APR

Ҥ 44700.-
ا෾ Club Med
͡ӡԨҧ Ѹ
͡ӡԨҧ Ѹ
¡úԹ Air Asia
˹Թҧ
12-15 .. 61
Club Room =44700.-
Deluxe =57600.-
Lagoon Suite =69800.-
14-17 .. 61
Club Room =46100.-
Deluxe =59000.-
Lagoon Suite =71300.-

ŴԿ CENTARA RAS FUSHI RESORT
ʷFD-B180-CENTARA_APR

Ҥ 44900.-
ا෾ (Ŵտ) - Ŵտ
Ŵտ - (Ŵտ) ا෾
¡úԹ AIR ASIA
˹Թҧ
13-16 ..61 Ocean Front Beach Villa =44,900
Deluxe Ocean Front Beach Villa =45,900
Deluxe Water Villa =49,900
Deluxe Sunset Water Villa =50,900
Deluxe Spa Over Water Villa =51,900
Premium Deluxe Spa Over Water Villa =53,900

Ѻ Ŵſ 3 ѹ 2 ׹
ʷ UL-B180-AG-FINOLHO_APR

Ҥ 59,000.-
ا෾ Finohlu Villas
͡ӡԨҧ Ѹ
ԴԹԨŴտ / ԹҧѺ
¡úԹSrilankan Airlines
˹Թҧ
13-15 .. 61
Villa Beach Sunrise =59000.-
Villa Beach Sunset =61200.-
Sunrise Overwater Villa =67500.-
Sunset Overwater Villa =73800.-
14-17 .. 61
Villa Beach Sunrise =59300.-
Villa Beach Sunset =61500.-
Sunrise Overwater Villa =67900.-
Sunset Overwater Villa =74300.-

Ѻ Ŵſ 3ѹ2׹
ʷ FD-B180-AG-FINOLHO_APR

Ҥ 62800.-
ا෾ Finohlu Villas
͡ӡԨҧ Ѹ
Ŵտ ͡ӡԨҧ Ѹ -
¡úԹ Air Asia
˹Թҧ
13-15 .. 61
Villa Beach Sunrise =62800.-
Villa Beach Sunset =65000.-
Sunrise Overwater Villa =71300.-
Sunset Overwater Villa =77600.-
14-16 .. 61
Villa Beach Sunrise =59400.-
Villa Beach Sunset =61600.-
Sunrise Overwater Villa =68000.-
Sunset Overwater Villa =74400.-
15-17 .. 61
Villa Beach Sunrise =63100.-
Villa Beach Sunset =65300.-
Sunrise Overwater Villa =71700.-
Sunset Overwater Villa =78100.-

Ѻ Ŵſ 4 ѹ 3 ׹
ʷ FD-B180-AG-FINOLHO_APR2

Ҥ 77900 .-
ا෾ Finohlu Villas
͡ӡԨҧ Ѹ
͡ӡԨҧ Ѹ
¡úԹ Air Asia
˹Թҧ
12-15 .. 61
Villa Beach Sunrise =77900.-
Villa Beach Sunse =81200.-
Sunrise Overwater Villa =90600.-
Sunset Overwater Villa =99950.-
14-17 .. 61
Villa Beach Sunrise =79500.-
Villa Beach Sunset =82800.-
Sunrise Overwater Villa =92400.-
Sunset Overwater Villa =102000.-
 
 
 
Źʹ

รับจัดทัวร์


Fastival
TIP FOR TRAVEL
Fastival
Fastival
Fastival
My FanPage
partner
logo
ѷ ʷ ӡѴ
ʷ Թպԡ Ѵ ѡ ͧԹ 䡴 ö ѺѴ ѺѴ껷 ѺѴ еҧ ٧ҹ Ъ ȹ֡ ѹٹ 褳 15 ҹ 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
͡Ẻ䫵 DesignOHO