ѷ ʷ ӡѴ
ʷ Թպԡ Ѵ ѡ ͧԹ 䡴 ö ѺѴ ѺѴ껷 ѺѴ еҧ ٧ҹ Ъ ȹ֡ ѹٹ 褳 15 ҹ 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
Previous
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
Next

, ѺѴ껷, ѺѴ껷

ѺѴ껷 (Myanmar) ʶҹͧ: ҧ ਴ž ਴ Ҵʡ͵ ਴⺴ҷǹ ෾ѹ ෾ЫԺ Ѵ (ժԵ) ਴Ǵҡͧ ͡ǡ ˧Ǵ Ѵ иҵ иҵԹǹ оطʹǵ§ ҪѧͧҺçͧ ¡ ҧ͡

ѺѴ껷, ѺѴ, Ѵ껷, Ѵ, Ѵ껴٧ҹ, Ѵ, Ѵ껷ȹ֡, ҤҶ١

call center
ʹ

THE HOLY MYANMAR ҧ ˧ Թǹ 3ѹ2׹
ʷ 8M-B09-RGN04_MM_APR

Ҥ 10888.-
ا෾ ҡҹó
ҡҹԧҴ ͧҧ
ͧ˧Ǵ ਴ʹ-਴
- ٹ - иҵԹǹ
иҵԹǹ ͧ˧Ǵ - Ҫѧçͧ
оطʹǵ - ਴
ͻ駵Ҵʡ͵ - ਴Ǵҡͧ
ͧҧ ਴⺵зǹ - ෾ѹ
෾ЫԺ ਴ҷѵ (й͹ҹ)
Թ͹ ҧ͡- ҡҹԧҴ
ҡҹó - ا෾
MYANMAR AIRWAY

˹Թҧ

24 - 26 ..61 =11,888.-
01 - 03 ..61 =11,888.-
10 12 ..61 =11,888.-
16 18 ..61 =11,888.-
17 19 ..61 =10,888.-
23 25 ..61 =11,888.-
31..6102..61 =10,888.-
06 08 ..61 =11,888.-
15 17 ..61 =11,888.-
20 22 ..61 =11,888.-
21 23 ..61 =11,888.-
27 29 ..61 =11,888.-
28 30 ..61 =11,888.-
29..6101..61 =11,888.-

شԹ...ҡ 1 ѹ 5Ѵ
ʷ DD-B18-GT-RGN DD07_MAR18

Ҥ 4994.-
ا෾( ͹ͧ) ҧ Ѵ
оطʹҷѵ(й͹ҹ)
਴Ǵҡͧ ਴⺵зǹ(෾ѹ)
Чҷѵ Ҵʡ͵ ͹ͧ
¡úԹ

˹Թҧ

16 ..61 =4,994.-
17 ..61 =4,994.-
18 ..61 =4,994.-
19 ..61 =4,994.-
20 ..61 =5,494.-
23 ..61 =4,994.-
24 ..61 =4,994.-
25 ..61 =4,994.-
26 ..61 =4,994.-
27 ..61 =5,494.-
28 ..61 =5,494.-
29 ..61 =4,994.-
30 ..61 =4,994.-
31 ..61 =4,994.-
01 ..61 =4,994.-
02 ..61 =4,994.-
03 ..61 =5,494.-
04 ..61 =5,494.-
07 ..61 =4,994.-
08 ..61 =4,994.-
09 ..61 =4,994.-
10 ..61 =5,494.-
11 ..61 =5,494.-
14 ..61 =4,994.-
15 ..61 =4,994.-
16 ..61 =4,994.-
17 ..61 =5,494.-
18 ..61 =5,494.-
21 ..61 =4,994.-
22 ..61 =4,994.-
23 ..61 =4,994.-
24 ..61 =5,494.-
25 ..61 =5,494.-
28 ..61 =4,994.-
01 ..61 =5,994.-
02 ..61 =4,994.-
03 ..61 =5,494.-
04 ..61 =5,494.-
07 ..61 =4,994.-
08 ..61 =4,994.-
09 ..61 =4,994.-
10 ..61 =5,494.-
11 ..61 =5,494.-
14 ..61 =4,994.-
15 ..61 =4,994.-
16 ..61 =4,994.-
17 ..61 =5,494.-
18 ..61 =5,494.-
21 ..61 =4,994.-
22 ..61 =4,994.-
23 ..61 =4,994.-
24 ..61 =5,494.-
25 ..61 =5,494.-
28 ..61 =4,994.-
29 ..61 =4,994.-
30 ..61 =4,994.-
31 ..61 =5,494.-

ش.. 鹺ٹ ҧ 1 ѹ
ʷ DD-B18-GT-RGN DD09_MAR

Ҥ 5555.-
ا෾( ͹ͧ) ҧ
оطʹҷѵ(й͹ҹ)
਴Ǵҡͧ 鹺ٹ
਴⺵зǹ(෾ѹ)
Ҵʡ͵ ͹ͧ
¡úԹ NOK AIR

˹Թҧ

15 ..61 5,555.-
21 ..61 5,555.-
22 ..61 5,555.-
28 ..61 5,555.-
02 ..61 5,555.-
07 ..61 5,555.-
08 ..61 5,555.-
14 ..61 5,555.-
15 ..61 5,555.-
22 ..61 5,555.-
28 ..61 5,555.-

 

شҴ...ҧ 2 ѹ 9 Ѵ
ʷ DD-B18-GT-RGN DD08_APR

Ҥ 6996.-
ا෾( ͹ͧ) - ҧ
Ѵ- ਴Һ
оطʹҷѵ(й͹ҹ)
Чҷѵ-਴Ԫ-਴Ǵҡͧ
਴⺵зǹ(෾ѹ)-Ѵ
Ҵʡ͵ ѴԹ͹
ҧ͡-͹ͧ
¡úԹ

˹Թҧ

03-04 ..61 =7,447.-
08-09 ..61 =6,996.-
09-10 ..61 =6,996.-
10-11 ..61 =7,447.-
11-12 ..61 =6,996.-
14-15 ..61 =6,996.-
15-16 ..61 =6,996.-
16-17 ..61 =7,447.-
17-18 ..61 =7,447.-
22-23 ..61 =6,996.-
23-24 ..61 =6,996.-
24-25 ..61 =7,447.-
25-26 ..61 =6,996.-
28..61-01..61 =6,996.-
01-02 ..61 =7,997.-
02-03 ..61 =6,996.-
03-04 ..61 =7,447.-
04-05 ..61 =6,996.-
07-08 ..61 =6,996.-
08-09 ..61 =6,996.-
09-10 ..61 =6,996.-
10-11 ..61 =7,447.-
11-12 ..61 =6,996.-
14-15 ..61 =6,996.-
15-16 ..61 =6,996.-
16-17 ..61 =6,996.-
17-18 ..61 =7,447.-
21-22 ..61 =6,996.-
22-23 ..61 =6,996.-
24-25 ..61 =7,447.-
25-26 ..61 =6,996.-
28-29 ..61 =6,996.-
29-30 ..61 =6,996.-
30-31 ..61 =6,996.-
31..61-01..61 =7,447.-
04-05 ..61 =6,996.-
05-06 ..61 =6,996.-
06-07 ..61 =7,996.-
07-08 ..61 =7,996.-
12-13 ..61 =7,996.-
13-14 ..61 =8,996.-
14-15 ..61 =8,996.-
15-16 ..61 =8,996.-
18-19 ..61 =7,556.-
19-20 ..61 =6,996.-
20-21 ..61 =6,996.-
21-22 ..61 =7,996.-
25-26 ..61 =6,996.-
26-27 ..61 =6,996.-
27-28 ..61 =6,996.-
28-29 ..61 =7,996.-
29-30 ..61 =7,556.-
30..6101..61 =7,556.-

آ ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 2ѹ 1׹
ʷ PG-B18-GT-RGNPG02_MAR

Ҥ 9991.-
ا෾ ҧ ˧Ǵ Ѵ
਴ʹ Ҫѧçͧ
иҵԹǹ - иҵԹǹ
˧Ǵ й͹ǵ਴
ҧ駖ا෾
¡úԹBANKOK AIRWAYS

˹Թҧ

06-07 ..61 =9991.-
13-14 ..61 =9991.-
20-21 ..61 =9991.-
27-28 ..61 =9991.-
03-04 ..61 =9991.-
10-11 ..61 =9991.-
24-25 ..61 =9991.-
03-04 ..61 =9991.-
10-11 ..61 =9991.-
17-18 ..61 =9991.-
24-25 ..61 =9991.-
31..61-1..61 =9991.-

ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3ѹ 2׹
ʷ UB-B118-RGN01-UB_APR

Ҥ 9997.-
ا෾ - ҧ - оطʹҷѵ
਴⺵ҷǹ - ෾ѹ ෾ЫԺ
਴Ǵҡͧ -˧Ǵ - Ҫѧçͧ
ѡҵþ 1,000 ٻ Ѵ - ҵ
਴ʹ - иҵԹǹ (ö鹾иҵԹǹ)
иҵԹǹ - оطʹǵ - ਴
ͻ駵Ҵʡ͵ - Ѵ
¡úԹ MYANMAR NATIONAL AIRLINES

˹ѹԹҧ

05 07 ..61 =9,997.-
06 08 ..61 =9,997.-
12 14 ..61 =9,997.-
13 15 ..61 =9,997.-
19 21 ..61 =9,997.-
19 21 ..61 2 =9,997.-
20 -22 ..61 =10,997.-
26 28 ..61 =9,997.-
27 29 ..61 =9,997.-
02 04 ..61 =9,997.-
03 05 ..61 =9,997.-
09 11 ..61 =9,997.-
10 12 ..61 =9,997.-
16 18 ..61 =9,997.-
17 19 ..61 =10,997.-
23 25 ..61 =9,997.-
24 26 ..61 =9,997.-
01 03 ..61 =9,997.-
02 04 ..61 =10,997.-
09 10 ..61 =9,997.-
10 11 ..61 =9,997.-
16 18 ..61 =9,997.-
17 19 ..61 =9,997.-
23 25 ..61 =9,997.-
24 26 ..61 =9,997.-
06 08 ..61 =9,997.-
07 09 ..61 =10,997.-
13 15 ..61 =9,997.-
14 16 ..61 =10,997.-
20 22 ..61 =10,997.-
21 23 ..61 =9,997.-
27 29 ..61 =9,997.-

ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3ѹ 2׹
ʷ XX-B118-RGN02-SL_APR

Ҥ 9997.-
ا෾ - ҧ - ਴ҧ¾
оطʹҷѵ -਴⺵ҷǹ
෾ѹ ෾ЫԺ - ਴Ǵҡͧ
˧Ǵ - Ҫѧçͧ - ѡҵþ 1,000 ٻ
Ѵ -иҵ - ਴ʹ
иҵԹǹ (ö鹾иҵԹǹ)
иҵԹǹ - оطʹǵ - ਴
ͻ駵Ҵʡ͵ - Ѵ
¡úԹ Thai Lion Air / Air Asia

˹Թҧ

05 07 .61 =9,997.-
06 08 .61 =9,997.-
12 14 .61 =9,997.-
13 16 .61 =9,997.-
19 21 .61 =9,997.-
19 21 .61(FD251-258) =9,997.-
20 -22 .61 =9,997.-
26 28 .61 =9,997.-
27 29 .61 =9,997.-
02 04 .61 =9,997.-
03 05 .61 =9,997.-
03 05 .61(FD251-258) =9,997.-
09 11 .61 =9,997.-
10 12 .61 =9,997.-
16 18 .61 =10,997.-
17 19 .61 =9,997.-
23 25 .61 =9,997.-
24 26 .61 =9,997.-
01 03 դ.61 =10,997.-
02 04 դ.61 =10,997.-
09 10 դ.61 =9,997.-
10 11 դ.61 =9,997.-
16 18 դ.61 =9,997.-
17 19 դ.61 =9,997.-
23 25 դ.61 =9,997.-
24 26 դ.61 =9,997.-
06 08 .61 =10,997.-
07 09 .61 =9,997.-
13 15 .61 =10,997.-
14 16 .61 =10,997.-
20 22 .61 =9,997.-
21 23 .61 =9,997.-
27 29 .61 =9,997.-

ҧ ˧ Թǹ Թ FD ѡç 4
ʷ FD-B120-MMR012_JUN18

Ҥ 9999.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴ʹ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)
иҵԹǹ-Ѵ-Ҫѧçͧ
й͹ǵ-˧Ǵ-਴⺵ҷǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-਴Ǵҡͧ - ҧ
оطʹҷѵվй͹ҹ - ا෾
¡úԹ AIR ASIA

˹Թҧ

23-25 ..61 =10,900.-
24-26 ..61 =10,900.-
30 ..61-1 ..61 =10,900.-
31 ..61-2 ..61 =10,900.-
6-8 ..61 =11,900.-
7-9 ..61 =10,900.-
13-15 ..61 =11,900.-
14-16 ..61 =11,900.-
20-22 ..61 =10,900.-
21-23 ..61 =10,900.-
27-29 ..61 =10,900.-
28-30 ..61 =10,900.-
4-6 ..61 =9,999.-
5-7 ..61 =9,999.-
11-13 ..61 =9,999.-
12-14 ..61 =9,999.-
18-20 ..61 =9,999.-
19-21 ..61 =9,999.-
25-27 ..61 =9,999.-
26-28 ..61 =9,999.-
1-3 ..61 =9,999.-
2-4 ..61 =9,999.-
8-10 ..61 =9,999.-
9-11 ..61 =9,999.-
15-17 ..61 =9,999.-
16-18 ..61 =9,999.-
22-24 ..61 =9,999.-
23-25 ..61 =9,999.-
29 ..61-1 ..61 35 =9,999.-
30 ..61-2 ..61 35 =9,999.-

ҧ Թǹ
ʷ FD-B120-MMR04_FD_5_S_JUN18

Ҥ 11900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ
ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ) - иҵԹǹ
˧Ǵ-਴-й͹ǵ
й͹ҹ-਴Ǵҡͧ
ҧ--਴ž-਴⺵зǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾
¡úԹ

˹Թҧ

23-25 ..61 =12,900.-
24-26 ..61 =12,900.-
30..61-1..61 =12,900.-
31..61-2..61 =12,900.-
6-8 ..61 =13,900.-
7-9 ..61 =13,900.-
12-14 ..61 =12,900.-
13-15 ..61 =13,900.-
14-16 ..61 =13,900.-
15-17 ..61 =13,900.-
20-22 ..61 =12,900.-
21-23 ..61 =12,900.-
27-29 ..61 =12,900.-
28-30 ..61 =13,900.-
29 ..61-1 ..61 =12,900.-
4-6 ..61 =12,900.-
5-7 ..61 =12,900.-
6-8 ..61 =12,900.-
11-13 ..61 =11,900.-
12-14 ..61 =11,900.-
18-20 ..61 =11,900.-
19-21 ..61 =11,900.-
25-27 ..61 =11,900.-
26-28 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =11,900.-
1-3 ..61 =11,900.-
2-4 ..61 =11,900.-
8-10 ..61 =11,900.-
9-11 ..61 =11,900.-
15-17 ..61 =11,900.-
16-18 ..61 =11,900.-
22-24 ..61 =11,900.-
23-25 ..61 =11,900.-
29 ..61-1 ..61 =12,900.-
30 ..61-2 ..61 =11,900.-

ѳ ʡ¹ ѧ 3ѹ
ʷ PG-B120-MMR03_PG_APR

Ҥ 11900.-
ا෾-ѳ-ʡ¹-਴ٴ-ѧ
öҪͧ-ʡ¹ - Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-ԧع-Цѧԧع
਴ԧع-Ѫ - Ըҧ˹Ҿоѡس
ѳ-û-оҹ-Ѵҡѹ§-ا෾
¡úԹBANKOK AIRWAYS

˹Թҧ

19 - 21 ..61 =11900.-
2 - 4 ..61 =11900.-
16 - 18 ..61 =11900.-
1 - 3 ..61 =12900.-
16 - 18 ..61 =11900.-
30 ..61 - 1 ..61 =11900.-
6 - 8 ..61 =12900.-
27 - 29 ..61 =11900.-

ѳ-ԧع 3ѹ 2׹
ʷ 8M-B110-MDL001A_JUN

Ҥ 11900.-
ا෾ ѳ оҹ
ѳ Ҫѧѳ - е˹ѡѡǹҹͧ
Ѵҡѹ§ Цѧѡԧع ਴쾭ôҹ Ѵʴ
Mandalay Hill-Ըҧ˹Ҿع ѳ ا෾
¡úԹ Myanmar Airways

˹Թҧ

20-22,27-29 ..60 =10900.-
9-11 ..60 =11900.-
11-13 ..60 =11900.-
30 ..60-1 . 61 =11900.-
13-15,27-29 ..61 =10900.-
10-12,17-19 ..61 =10900.-
3-5,24-26 ..61 =10900.-
14-16 ..61 =12900.-
15-17 ..61 =11900.-
12-14,26-28 ..61 =9900.-
9-11,23-25 ..61 =9900.-

THE GTEATEST MANDALAY ѳ ء 4ѹ 3׹
ʷ 8M-B09-MDL01_MAR18

Ҥ 12888.-
ا෾-ѳ-Ҫѧѳ
êǹѹ-ʹѳ
ѳ-оҹວ-ء
Ƿ਴਴ѹ
ء-Ҵͧ-Ѵ͹ѹ-øѹ
਴ԡͧ-ѳ - ѳ
ԸѡԷҧоѡع
ا෾
¡úԹ MYANMAR AIRWAY

˹Թҧ

24 27 ..61 =12,888.-
3..6103..61 =12,888.-
07 10 ..61 =12,888.-
28..6103..61 =13,888.-
07 10 ..61 =12,888.-
14 17 ..61 =13,888.-
28 31 ..61 =12,888.-

ح ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3ѹ
ʷ PG-GT-RGN PG01_MAR18

Ҥ 13991.-
ا෾ ҧ ˧Ǵ Ѵ
਴ʹ Ҫѧçͧ
иҵԹǹ-иҵԹǹ
˧Ǵ й͹ǵ਴
ҧ駖й͹ҹ-਴Ǵҡͧ
ҧ - ਴⺵зǹ (෾ѹ) ෾ЫԺ
ͻ駵Ҵʡ͵ا෾
¡úԹBANKOK AIRWAYS

˹Թҧ
02-04 ..61 =13,991.-
03-05 ..61 =13,991.-
09-11 ..61 =13,991.-
10-12 ..61 =13,991.-
23-25 ..61 =13,991.-
24-26 ..61 =13,991.-
03-05 ..61 =13,991.-
09-11 ..61 =13,991.-
10-12 ..61 =13,991.-
16-18 ..61 =13,991.-
17-19 ..61 =13,991.-
23-25 ..61 =13,991.-
24-26 ..61 =13,991.-
30..61-1..61 =13,991.-
31..61-2..61 =13,991.-

ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3ѹ 2׹
ʷ 8M-B110-RGN002_MAR

Ҥ 13900.-
ا෾-ҧ -й͹ҹ ਴⺵зǹ
෾ѹ㨖ʡ͵絖਴Ǵҡͧ-ҧ ˧Ǵ
਴蹖਴ʹ(иҵ)Ҫѧçͧ
иҵԹǹ - иҵԹǹ-˧Ǵ- ҧ
й͹ǵ ҧ ا෾
¡úԹ Myanmar Airways

˹Թҧ

3 - 5 ..60 =13900.-
2 - 4 ..60 =13900.-
9 - 11 ..60 =13900.-
31..60-2..61 =13900.-
22 - 24 ..61 =13900.-
18 - 20 ..61 =13900.-

ҧ ˧Ǵ Թǹ 3ѹ 2׹ 5
ʷ SL-B120-MMR04_5S_MAR

Ҥ 12900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴ʹ-Ҫѧçͧ
ٹ-иҵԹǹ - иҵԹǹ-˧Ǵ
Ѵ-਴-й͹ǵ-й͹ҹ
ҧ-਴-Ǵҡͧ - ҧ--਴ž
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾
¡úԹ THAI LION AIR

˹Թҧ

3-5,4-6 ..60 =12900.-
10-12,11-13 ..60 =12900.-
17-19,18-20 ..60 =12900.-
24-26,25-27 ..60 =12900.-
1-3,2-4 ..60 =13900.-
8-10,9-11 ..60 =13900.-
10-12 ..60 =13900.-
15-17,16-18 ..60 =12900.-
22-24,23-25 ..60 =12900.-
29-31 ..60 =13900.-
30 ..60-1 ..61 =14900.-
31 ..60-2 ..61 =13900.-
5-7 ..61 =12900.-
6-8 ..61 =12900.-
12-14 ..61 =12900.-
13-15 ..61 =12900.-
19-21 ..61 =12900.-
20-22 ..61 =12900.-
26-28 ..61 =12900.-
27-29 ..61 =12900.-
2-4 ..61 =12900.-
3-5 ..61 =12900.-
9-11 ..61 =12900.-
10-12 ..61 =12900.-
16-18 ..61 =13900.-
17-18 ..61 =13900.-
23-25 ..61 =12900.-
24-26 ..61 =12900.-
1-3 ..61 =13900.-
2-4 ..61 =13900.-
3-5 ..61 =13900.-
9-11 ..61 =12900.-
10-12 ..61 =12900.-
16-18 ..61 =12900.-
17-19 ..61 =12900.-
23-25 ..61 =12900.-

ء ѳ 4ѹ
ʷ PG-B120-MMR05_APR18

Ҥ 19900.-
ا෾-ѳ-û-оҹ-Һͧѹ
ѴԹ-ѳ - ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ
Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ
਴Ǫҹ-ͧԴ - ء-ѳ-ͧԧع
ҹԧع-਴ԧع-ͧǴ-Цѧԧع-Ҫѧѳ-
Ҫѧѡǹҹͧ - Ըҧ˹Ҿоѡس
Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾
¡úԹBANKOK AIRWAYS

˹Թҧ

14 -17 ..60 19900.-
30-2 ..61 23900.-
18-21 ..61 19900.-
25-28 ..61 19900.-
1-4 ..61 19900.-
8-11 ..61 19900.-
22-25 ..61 19900.-
1-4 ..61 20900.-
15-18 ..61 19900.-
22-25 ..61 19900.-
29-1 ..61 19900.-
5-8 ..61 20900.-
19-22 ..61 19900.-
26-29 ..61 19900.-
28 ..61-1 ..61 20900.-

ŧѡء 3ѹ
ʷ FD-B120-MMR052_APR18

Ҥ 12900.-
ا෾-ѳ-ء-਴ǫѹ-਴پ
ͧԴ蹡к͡-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ
ѳ -û-оҹ-ѳ
Ըҧоѡع-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-ا෾
¡úԹ AIR ASIA

˹Թҧ

3-5 ..60 =12900.-
10-12 ..60 =12900.-
24-26 ..60 =12900.-
1-3 ..60 =12900.-
3-5 ..60 =15900.-
8-10 ..60 =15900.-
9-11 ..60 =15900.-
15-17 ..60 =12900.-
22-24 ..60 =15900.-
29-31 ..60 =15900.-
30-1 ..61 =15900.-
31..60-2 ..61 =14900.-
12-14 ..61 =12900.-
19-21 ..61 =12900.-
2-4 ..61 =12900.-
9-11 ..61 =12900.-
16-18 ..61 =12900.-
2-4 ..61 =12900.-
16-18 ..61 =12900.-
30 ..61-1 ..61 =12900.-
6-8 ..61 =14900.-
20-22 ..61 =12900.-

ѳ ʺ ʺ ѳ ԧع ء 4 ѹ 3 ׹
ʷ PG-B18-GT-MDL PG01_APR

Ҥ 15991.-
ا෾ - ѳ -Ҫѧѳ
Mandalay Hill-ѳ - ء - ਴ԡͧ
Ѵ͹ѹ - øѧ - ɹöҪͧ
Ƿ ਴ѹ-ء- ѳ
ͧû оҹѡວ-Ѵҡѹ§
ԧع -ѳ - Ըҧоѡس
е˹ѡѡǹѹ ا෾
¡úԹҧ͡

˹Թҧ
15-18 ..61 =17,991.-
15-18 ..61 =17,991.-
05-08 ..61 =17,991.-
12-15 ..61 =18,991.-
19-22 ..61 =16,991.-
26-29 ..61 =16,991.-
29..6102..61 =16,991.-

ѳ-ء 4ѹ 3׹
ʷ 8M-B110-MDL002_JUN

Ҥ 17900.-
ا෾ ѳ оҹ
ѳ얾ء਴ء-਴ԡͧ
Ѵ͹ѹ-ѴѾѭ-Ѵ-਴ѧ
਴ǫѹ-਴پ -ء-ѳ- û
Ѵҡѹ§-Ҫѧѳ-е˹ѡѡǹҹͧ
Ѵʴ- Mandalay Hill - Ըҧ˹Ҿع
ѳ-ا෾
¡úԹ Myanmar Airways

˹Թҧ

10 -13 ..61 =18,900.-
21 - 24 ..61 =18,900.-
28 -31 ..61 =18,900.-
11 - 14 ..61 =19,900.-
23 - 26 ..61 =17,900.-
13 - 16 ..61 =17,900.-

ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3ѹ 2׹
ʷ 8M-B110-RGN002_APR

Ҥ 13900.-
ا෾-ҧ -й͹ҹ ਴⺵зǹ
෾ѹ㨖ʡ͵絖਴Ǵҡͧ
ҧ ˧Ǵ - ਴蹖਴ʹ
(иҵ)ҪѧçͧиҵԹǹ
иҵԹǹ-˧Ǵ- ҧ-й͹ǵ
ҧ ا෾
¡úԹ Myanmar Airways

˹Թҧ

12 - 14 ..61 =13900.-
27 - 29 ..61 =13900.-
1 - 3 ..61 =13900.-
23 - 25 ..61 =14900.-
6 - 8 ..61 =14900.-
13 - 15 ..61 =14900.-
14 - 16 ..61 =14900.-

Թ ԹԿ һԹ ͧ¹
ʷ FD-B120-MMR061_APR18

Ҥ 19900.-
ا෾-ѳ-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-ѴԹ
ѳ-ʹԹ-Ѱҹ-ҺԹ
Ѵͧ-ǹɵ¹-ҹͼԹ
Ѵʹǧ--ѳ-ا෾
¡úԹ AIR ASIA


˹Թҧ

1-3 ..60 =19900.-
3-5 ..60 =21900.-
8-10 ..60 =21900.-
9-11 ..60 =21900.-
15-17 ..60 =19900.-
22-24 ..60 =21900.-
29-31 ..60 =21900.-
30 ..60-1 ..61 =21900.-
31 ..60-2 ..61 =21900.-
12-14 ..61 =19900.-
19 -21 ..61 =19900.-
2-4 ..61 =19900.-
9-11 ..61 =19900.-
16-18 ..61 =19900.-
2-4 ..61 =19900.-
16-18 ..61 =19900.-
30 ..61-1 ..61 =19900.-
6-8 ..61 =21900.-
20-22 ..61 =19900.-

ùͧ ҧ ˧ Թǹ ѡ 4
ʷ PG-B120-MMR021_PG_JUN

Ҥ 11900.-
ا෾-ҧ-਴⺵ҷǹ
෾ѹ-й͹ҹ
਴Ǵҡͧ
ҧ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-਴
й͹ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)
иҵԹǹ-˧Ǵ-ҧ-ا෾
¡úԹҧ͡


˹Թҧ

2-4 ..61 12,900.-
9-11 ..61 12,900.-
16-18 ..61 12,900.-
23-25 ..61 12,900.-
1-3 ..61 12,900.-
2-4 ..61 12,900.-
9-11 ..61 12,900.-
16-18 ..61 12,900.-
23-25 ..61 12,900.-
30..61-1..61 12,900.-
6-8 ..61 11,900.-
7-9 ..61 11,900.-
20-22 ..61 11,900.-
27-29 ..61 11,900.-
28-30 ..61 11,900.-
4-6 ..61 11,900.-
5-7 ..61 11,900.-
11-13 ..61 11,900.-
18-20 ..61 11,900.-
25-27 ..61 11,900.-
1-3 ..61 11,900.-
8-10 ..61 11,900.-
15-17 ..61 11,900.-
22-24 ..61 11,900.-
29..61-1..61 11,900.-

ҧ ˧ ෾ѹ 4ѹ
ʷ SL-B120-MMR02-SL_JUN

Ҥ 12900.-
ا෾-й͹ҹ-ҧ
-਴ž-ҧ - ˧Ǵ
Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ
иҵԹǹ-觡俿
иҵԹǹ (ö鹾иҵ)
иҵԹǹ-਴
й͹ǵ-˧Ǵ-ҧ
Ҵʡ͵-෾ѹ-਴⺵ҷǹ
਴Ǵҡͧ
ҧ-ا෾
¡úԹ͹


˹Թҧ

11-14 ..61 =13,900.-
25-28 ..61 =13,900.-
1-4 ..61 =13,900.-
15-18 ..61 =14,900.-
1-4 ..61 =15,900.-
15-18 ..61 =13,900.-
5-8 ..61 =13,900.-
12-15 ..61 =14,900.-
26-29 ..61 =13,900.-
4-7 ..61 =12,900.-
10-14 ..61 =12,900.-
31-3 ..61 =12,900.-
7-10 ..61 =12,900.-
21-24 ..61 =12,900.-

ԹԹԵ Թ ѳԹ 4ѹ 3׹
ʷ PG-B18-GT-MDL PG03_MAR

Ҥ 21991.-
ا෾ϖ ѳ ਴¡
е˹ѡѡǹҹ Ѵʴ
ѳ ҺԹ
Ѵͧ(к) Ѵྨͧ
ٹͼҾͧ-Թ Ѵѹ
ѳ얾Ҫѧѳ ѴԹ͹
ʹѳ-ѳ
Ըҧоѡس
оҹѡ-Ѵҡѹ§ ا෾
¡úԹҧ͡
˹Թҧ
11-14 ..61 =21,991.-
25-28 ..61 =21,991.-
08-11 ..61 =21,991.-
22-25 ..61 =21,991.-
01-04 ..61 =24,991.-
08-11 ..61 =21,991.-
22-25 ..61 =21,991.-
29..61-1..61 =21,991.-

ԹԹԵ Թ ѳԹ 4ѹ 3׹
ʷ PG-B18-GT-MDL PG03_MAR

Ҥ 21991.-
ا෾ϖ ѳ ਴¡ е˹ѡѡǹҹ
Ѵʴ-ѳ ҺԹ Ѵͧ(к)
Ѵྨͧ ٹͼҾͧ-Թ Ѵѹ ѳ
Ҫѧѳ ѴԹ͹ʹѳ
ѳ Ըҧоѡس оҹѡ
Ѵҡѹ§ ا෾
¡úԹBANKOK AIRWAYS

˹Թҧ

11-14 ..61 =21991.-
25-28 ..61 =21991.-
08-11 ..61 =21991.-
22-25 ..61 =21991.-
01-04 ..61 =24991.-
08-11 ..61 =21991.-
22-25 ..61 =21991.-
29..61-1..61 =21991.-

ҺԹ ء 4 ѹ
ʷ FD-B120-MMR071_APR18

Ҥ 24900.-
ا෾-ѳ-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-ѴԹ
ѳ-Ըҧоѡع-ѳ
ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ
ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ-਴Ǫҹ
ͧԴ-ء-- Ѱҹ-ҺԹ
Ѵͧ-ǹɵ¹-ҹͼԹ-Ѵʹǧ
-ѳ-ا෾
¡úԹ AIR ASIA

˹Թҧ

9-12 ..60 =24900.-
23-26 ..60 =24900.-
30 ..60-3 ..60 =24900.-
2-5 ..60 =27900.-
8-11 ..60 =26900.-
14-17 ..60 =24900.-
21-24 ..60 =25900.-
29 ..60-1 ..61 =27900.-
30 ..60-2 ..61 =27900.-
31 ..60-3 ..61 =26900.-
4-7 ..61 =24900.-
11-14 ..61 =24900.-
18-21 ..61 =24900.-
25-28 ..61 =24900.-
1-4 ..61 =24900.-
8-11 ..61 =24900.-
15-18 ..61 =24900.-
22-25 ..61 =24900.-
1-4 ..61 =24900.-
8-11 ..61 =24900.-
15-18 ..61 =24900.-
22-25 ..61 =24900.-
29 ..61-1 ..61 =24900.-
5-8 ..61 =24900.-
12-15 ..61 =24900.-
13-16 ..61 =24900.-
14-17 ..61 =24900.-
19-22 ..61 =24900.-
28 ..61-1 ..61 =24900.-

MYANMAR ҧ ˧ иҵԹǹ
ʷ FD-B187-JMM03-FD_FEB

Ҥ 11900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-й͹ҹ-਴-਴⺵ҷǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-਴Ǵҡͧ-ҧ
ҧ--਴ž-й͹ҹ-Ҵʡ͵-Ѵաا෾
¡úԹ AIR ASIA

˹Թҧ

03-05 ..60 =12900.-
04-06 ..60 =12900.-
10-12 ..60 =12900.-
11-13 ..60 =12900.-
17-19 ..60 =13900.-
18-20 ..60 =12900.-
24-26 ..60 =13900.-
25-27 ..60 =11888.-
1-3 ..60 =13900.-
2-4 ..60 =14900.-
8-10 ..60 =14900.-
9-11 ..60 =14900.-
15-17 ..60 =12900.-
16-18 ..60 =13900.-
22-24 ..60 =14900.-
23-25 ..60 =14900.-
29-31 ..60 =15900.-
30 - 01 ..60 =16900.-
05-07 ..61 =12900.-
06-08 ..60 =12900.-
12-14 ..61 =12900.-
13-15 ..61 =12900.-
19-21 ..61 =12900.-
26-28 ..61 =12900.-
27-29 ..61 =12900.-
02-04 ..61 =13900.-
03-05 ..61 =13900.-

SUPER SHOCK 5 Ѵѧ
ʷ DD-B120-JT_MMR02_MAY

Ҥ 4999.-
ا෾-ҧ-Թ͹
਴Ǵҡͧ-й͹ҹ
Ѵ˧ҷѵ-෾ѹ-෾ЫԺ-ا෾
¡úԹ THAI LION AIR

˹ѹԹҧ

5 ..61 4,999.-
9 ..61 4,999.-
12 ..61 4,999.-
19 ..61 4,999.-
23 ..61 4,999.-
26 ..61 4,999.-
5 ..61 4,999.-
9 ..61 4,999.-
12 ..61 4,999.-
15 ..61 4,999.-
19 ..61 4,999.-
22 ..61 4,999.-
26 ..61 4,999.-
2 ..61 4,999.-
9 ..61 4,999.-
19 ..61 4,999.-
23 ..61 4,999.-
26 ..61 4,999.-
3 ..61 4,999.-
7 ..61 4,999.-
10 ..61 4,999.-
14 ..61 4,999.-
17 ..61 4,999.-
21 ..61 4,999.-
24 ..61 4,999.-
28 ..61 4,999.-
31 ..61 4,999.-

ح آ..ҧ ˧Ǵ иҵԹ
ʷ DD-B18-GT-RGN DD05_APR

Ҥ 11881.-
ا෾ ͹ͧҧ-˧Ǵ
Ѵ–਴
Ҫѧçͧ - иҵԹǹ
иҵԹǹ˧Ǵ-й͹ǵ
਴蹖ҧ-ʶٻؾó
й͹ -਴Ǵҡͧ - ͧ
(਴ҧ) ҧ - ਴⺵зǹ (෾ѹ)
ͻ駵Ҵʡ͵-ѴԹ͹ ҧ͡ ا෾
¡úԹ NOK AIR

˹Թҧ

01-03 ..61 =11,881.-
02-04 ..61 =12,881.-
03-05 ..61 =12,881.-
08-10 ..61 =12,881.-
09-11 ..61 =12,881.-
10-12 ..61 =12,881.-
15-17 ..61 =12,881.-
16-18 ..61 =12,881.-
17-19 ..61 =12,881.-
22-24 ..61 =12,881.-
23-25 ..61 =12,881.-
24-26 ..61 =12,881.-
25-27 ..61 =12,881.-
01-03 ..61 =13,881.-
08-10 ..61 =12,881.-
09-11 ..61 =12,881.-
10-12 ..61 =12,881.-
15-17 ..61 =12,881.-
16-18 ..61 =12,881.-
17-19 ..61 =12,881.-
18-20 ..61 =12,881.-
22-24 ..61 =12,881.-
05-07 ..61 =13,881.-
06-08 ..61 =13,881.-
07-09 ..61 =12,881.-
12-14 ..61 =13,881.-
13-15 ..61 =14,881.-
14-16 ..61 =14,881.-
19-21 ..61 =12,881.-
20-22 ..61 =12,881.-
21-23 ..61 =12,881.-
25-27 ..61 =12,881.-
26-28 ..61 =12,881.-
27-29 ..61 =12,881.-
29..6101..61 =13,881.-

EASY BOUTIQUE MYANMAR
ʷ PG-B90-EASYBOUTIQUE_MAR

Ҥ 14999.-
ا෾ - ҧ - Ҵʡ͵ ਴⺵ҷǹ ෾ѹ
෾ЫԺ ਴Ǵҡͧ - й͹ҹ ͧ
਴ʹ Ҫѧçͧ Ѵ - ਴
й͹ǵ ͹ иҵԹǹ (ö鹾иҵ)
Թ͹ ҧ͡ - ҡҹԧҴ ا෾
¡úԹ BANGKOK AIRWAYS

˹Թҧ

20 22 ..61 =15,900.-
01 03 ..61 =15,900.-
09 11 ..61 =14,900.-
16 18 ..61 =14,900.-
23 25 ..61 =14,900.-
02 04 ..61 =14,900.-
16 18 ..61 =14,900.-
30 ..61-01..61 =14,900.-

ҧ ˧ ѡç 4
ʷ DD-B120-MMR001_JUL

Ҥ 8999.-
ا෾-ҧ-Ҵʡ͵- -਴ž
਴⺵ҷǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-˧Ǵ
Ѵ-਴ʹ-й͹ǵ
਴-Ҫѧçͧ-Ѵ਴骹Ժ
Ѵокٻؾó-਴Ǵҡͧ
ҧ-й͹ҹ-ا෾
¡úԹ NOK AIR


˹Թҧ

2-4 ..61 =10,900.-
3-5 ..61 =10,900.-
9-11 ..61 =10,900.-
10-12 ..61 =10,900.-
16-18 ..61 =10,900.-
17-19 ..61 =10,900.-
23-25 ..61 =10,900.-
24-26 ..61 =10,900.-
2-4 ..61 =11,900.-
3-5 ..61 =11,900.-
9-11 ..61 =9,999.-
10-12 ..61 =9,999.-
16-18 ..61 =9,999.-
17-19 ..61 =9,999.-
23-25 ..61 =9,999.-
24-26 ..61 =9,999.-
30 ..61-1 ..61 =9,999.-
31 ..61-2 ..61 =9,999.-
6-8 ..61 =10,999.-
7-9 ..61 =9,999.-
13-15 ..61 =10,999.-
14-16 ..61 =10,999.-
20-22 ..61 =9,999.-
21-23 ..61 =9,999.-
27-29 ..61 =9,999.-
28-30 ..61 =9,999.-
4-6 ..61 =8,999.-
5-7 ..61 =8,999.-
11-13 ..61 =8,999.-
12-14 ..61 =8,999.-
18-20 ..61 =8,999.-
19-21 ..61 =8,999.-
25-27 ..61 =8,999.-
26-28 ..61 =8,999.-
1-3 ..61 =8,999.-
2-4 ..61 =8,999.-
8-10 ..61 =8,999.-
9-11 ..61 =8,999.-
15-17 ..61 =8,999.-
16-18 ..61 =8,999.-
22-24 ..61 =8,999.-
23-25 ..61 =8,999.-
29 ..61-1 ..61 =8,999.-
30 ..61-2 ..61 =8,999.-

ҧ ˧ 2 ѹ 1 ׹
ʷ SL-B120-MMR01_MAR18

Ҥ 7900.-
ا෾-ҧ-˧-иҵ-ѧçͧ-й͹ǵ-਴Ǵҡͧҧ--਴ž-਴⺵ҷǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-й͹ҹ-ا෾
¡úԹ THAI LION AIR

˹ѹԹҧ

3-4,17-18,30-31 ..60 =7,900.-
1-2, 7-8, 15-16 ..60 =7,900.-
21-22, 29-30 ..60 =7,900.-
20-21 ,26-27 ..60 =7,900.-
3-4 ,10-11 ,16 -17 ..61 =7,900.-
24-25 ..61 =7,900.-
31-1 ,6-7 ,14-15 ..61 =7,900.-
20-21,27-28 ..61 =7,900.-
6-7 ,14-15 ..61 =7,900.-

ҧ ˧ Թǹ ѡç4
ʷ DD-B120-MMR012_DD_MAR18

Ҥ 11900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴ʹ
ٹ-иҵԹǹ(ö鹾иҵ)
иҵԹǹ-Ѵ-Ҫѧçͧ
਴-й͹ǵ-˧Ǵ
оطʹҷѵ-਴Ǵҡͧ
ҧ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-ا෾
¡úԹ NOK AIR


˹Թҧ

5-7 ..61 =11,900.-
6-8 ..61 =11,900.-
12-14 ..61 =11,900.-
13-15 ..61 =11,900.-
19-21 ..61 =11,900.-
20-22 ..61 =11,900.-
26-28 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =11,900.-
2-4 ..61 =11,900.-
3-5 ..61 =11,900.-
9-11 ..61 =11,900.-
10-12 ..61 =11,900.-
16-18 ..61 =11,900.-
17-19 ..61 =11,900.-
23-25 ..61 =11,900.-
24-26 ..61 =11,900.-
2-4 ..61 =12,900.-
3-5 ..61 =12,900.-
9-11 ..61 =11,900.-
10-12 ..61 =11,900.-
16-18 ..61 =11,900.-
17-19 ..61 =11,900.-

ء ѳ 4ѹ
ʷ FD-B120-MMR05_APR18

Ҥ 17900.-
ا෾-ѳ-û-оҹ
Һͧѹ-ѴԹ-ѳ
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ
øѹ-਴Ǫҹ-ͧԴ
ء-ѳ-ͧԧع-ҹԧع
਴ԧع-ͧǴ-Цѧԧع-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ - Ըҧ˹Ҿоѡس
ѳ-ʡ¹-ا෾
¡úԹ AIR ASIA

˹Թҧ

9 -12 ..60 =19900.-
23-26 ..60 =19900.-
30-3 ..60 =19900.-
2-5 ..60 =22900.-
8-11 ..60 =21900.-
14-17 ..60 =19900.-
21-24 ..60 =20900.-
29-1 ..61 =22900.-
30-2 ..61 =22900.-
31-3 ..61 =22900.- 24 ..61 22,900
4-7 ..61 =17900.-
11-14 ..61 =17900.-
18-21 ..61 =18900.-
25-28 ..61 =18900.-
1-4 ..61 =18900.-
8-11 ..61 =17900.-
15-18 ..61 =17900.-
22-25 ..61 =17900.-
1-4 ..61 =17900.-
8-11 ..61 =17900.-
15-18 ..61 =17900.-
22-25 ..61 =17900.-
29 ..61-1 ..61 =17900.-
5-8 ..61 =18900.-
12-15 ..61 =18900.-
13-16 ..61 =18900.-
14-17 ..61 =18900.-
19-22 ..61 =18900.-
28 ..61-1 ..61 =18900.-

ء ѳ 4 ѹ
ʷ FD-B120-MMR051_APR18

Ҥ 14900.-
ا෾-ѳ-öء-਴-਴ǫҹ
ͧԴء-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ
öѺѳ-ѳ-ͧԧع-ҹԧع
਴ԧع-ͧǴ-Цѧԧع-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ- Ըҧ˹Ҿоѡس
û-оҹ-ѳ-ا෾
¡úԹ AIR ASIA

˹Թҧ

9-12 ..60 =14900.-
23-26 ..60 =14900.-
30-3 ..60 =14900.-
2-5 ..60 =17900.-
8-11 ..60 =16900.-
14-17 ..60 =14900.-
21-24 ..60 =15900.-
29 ..60-1 ..61 =17900.-
30 ..60-2 ..61 =17900.-
31 .. 60-3 ..61 =17900.-
24 ..61 17,900
4-7 ..61 =14900.-
11-14 ..61 =14900.-
18-21 ..61 =14900.-
25-28 ..61 =14900.-
1-4 ..61 =14900.-
8-11 ..61 =14900.-
15-18 ..61 =14900.-
22-25 ..61 =14900.-
1-4 ..61 =14900.-
8-11 ..61 =14900.-
15-18 ..61 =14900.-
22-25 ..61 =14900.-
29..61-1 ..61 =14900.-
5-8 ..61 =14900.-
12-15 ..61 =14900.-
13-16 ..61 =14900.-
14-17 ..61 =14900.-
19-22 ..61 =14900.-
28..61-1 ..61 =14900.-

ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3ѹ 2׹ 4
ʷ DD-B120-MMR04_4 STAR_APR

Ҥ 11900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-਴-й͹ǵ
кٻؾó-оطʹҷѵ
਴Ǵҡͧ - ҧ--਴ž
Ѵ-਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵
ا෾
¡úԹ NOK AIR


˹Թҧ

2-4 ..61 =12,900.-
3-5 ..61 =12,900.-
9-11 ..61 =12,900.-
10-12 ..61 =12,900.-
16-18 ..61 =12,900.-
17-19 ..61 =12,900.-
23-25 ..61 =12,900.-
24-26 ..61 =12,900.-
2-4 ..61 =13,900.-
3-5 ..61 =13,900.-
9-11 ..61 =12,900.-
10-12 ..61 =12,900.-
16-18 ..61 =12,900.-
17-19 ..61 =12,900.-
23-25 ..61 =12,900.-
24-26 ..61 =12,900.-
30 ..61-1 ..61 =12,900.-
31 ..61-2 ..61 =12,900.-
6-8 ..61 =13,900.-
7-9 ..61 =11,900.-
13-15 ..61 =13,900.-
14-16 ..61 =13,900.-
20-22 ..61 =11,900.-
21-23 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =11,900.-
28-30 ..61 =11,900.-

ҧ ˧Ǵ 3ѹ 2׹ 5
ʷ DD-B120-MMR04_DD_5_S_MAR18

Ҥ 13900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-਴-й͹ǵ
˧Ǵ-оطʹҷѵ-кٻؾó
਴Ǵҡͧ - ҧ--਴ž-Ѵ
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾
¡úԹ NOK AIR

˹Թҧ

2-4 ..61 =13,900.-
3-5 ..61 =13,900.-
9-11 ..61 =13,900.-
10-12 ..61 =13,900.-
16-18 ..61 =13,900.-
17-19 ..61 =13,900.-
23-25 ..61 =13,900.-
24-26 ..61 =13,900.-
2-4 ..61 =14,900.-
3-5 ..61 =14,900.-
9-11 ..61 =13,900.-
10-12 ..61 =13,900.-
16-18 ..61 =13,900.-
17-19 ..61 =13,900.-

ҧ ˧ Թǹ ෾ѹ 3ѹ 4
ʷ SL-B120-MMR04_SL_4 S_MAR

Ҥ 11900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴ʹ-Ҫѧçͧ
ٹ-иҵԹǹ - иҵԹǹ-˧Ǵ
Ѵ-਴-й͹ǵ-й͹ҹ
਴Ǵ - ҧ--਴ž-਴⺵зǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾
¡úԹ THAI LION AIR


˹Թҧ

1-3,2-4 ..60 =12900.-
3-5,4-6 ..60 =12900.-
8-10,9-11 ..60 =12900.-
10-12 ..60 =12900.-
15-17,16-18 ..60 =11900.-
22-24,23-25 ..60 =11900.-
24-26 ..60 =12900.-
29-31 ..60 =12900.-
30 ..60-1 ..61 =13900.-
31 ..60-2 ..61 =12900.-
5-7 ..61 =12900.-
6-8 ..61 =11900.-
12-14,13-15 ..61 =11900.-
19-21,20-22 ..61 =11900.-
26-28,27-29 ..61 =11900.-
2-4,3-5 ..61 =11900.-
9-11,10-12 ..61 =11900.-
16-18,17-18 ..61 =12900.-
23-25 ..61 =11900.-
24-26 ..61 =11900.-
1-3 ..61 =12900.-
2-4 ..61 =12900.-
3-5 ..61 =12900.-
9-11,10-12 ..61 =11900.-
16-18,17-19 ..61 =11900.-
23-25 ..61 =11900.-

ѡ 5 Һ٪ʶҹ 5 ѹ
ʷ FD-B120-MMR08_MAR

Ҥ 23900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ- иҵ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-й͹ǵ-਴-˧Ǵ
ҧ-оطʹҷѵ-਴⺵ҷǹ-෾ѹ
਴Ǵҡͧ-ҧ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ
਴Ǫҹ-ͧԴ-ء-ѳ
Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ
ԧع-ҹԧع-ͧǴ-Цѧԧع-ѳ
Ըҧ˹Ҿоѡس-û-оҹ-ا෾
¡úԹ AIR ASIA

˹Թҧ

2-6 ..60 =24900.-
23-27 ..60 =24900.-
1-5 ..60 =26900.-
9 -13 ..60 =25900.-
21-25 ..60 =24900.-
29 ..60-2 ..61 =26900.-
30 ..60-3 ..61 =26900.-
11-15 ..61 =23900.-
25-29 ..61 =24900.-
8-12 ..61 =24900.-
22-26 ..61 =24900.-
1-5 ..61 =24900.-
29 ..61-2 ..61 =24900.-

ù ֡ͧ 6 ѹ
ʷ FD-B120-MMR09_MAR

Ҥ 31900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-иҵ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-˧Ǵ-й͹ǵ-Ҫѧçͧ
ҧ-਴⺵ҷǹ-਴-ҧ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ
਴Ǫҹ-ͧԴ - ء-- Ѱҹ
ҺԹ-Ѵͧ-ǹɵ¹-ҹͼԹ
Ѵʹǧ - -ѳ-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-ԧع-ҹԧع
ͧ-Ǵ-ѴԹ-ѳ
Ըҧ˹Ҿоѡس-û-оҹ
ѳ-ا෾
¡úԹ AIR ASIA

˹Թҧ

10-15 ..60 =31900.-
24-29 ..60 =32900.-
8-13 ..60 =34900.-
28-2 ..61 =33900.-
12-17 ..61 =31900.-
9-14 ..61 =31900.-
1-6 ..61 =31900.-
 
 
 
 
 
 
Źʹ

รับจัดทัวร์


Fastival
TIP FOR TRAVEL
Fastival
Fastival
Fastival
My FanPage
partner
logo
ѷ ʷ ӡѴ
ʷ Թպԡ Ѵ ѡ ͧԹ 䡴 ö ѺѴ ѺѴ껷 ѺѴ еҧ ٧ҹ Ъ ȹ֡ ѹٹ 褳 15 ҹ 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
͡Ẻ䫵 DesignOHO