ѷ ʷ ӡѴ
ʷ Թպԡ Ѵ ѡ ͧԹ 䡴 ö ѺѴ ѺѴ껷 ѺѴ еҧ ٧ҹ Ъ ȹ֡ ѹٹ 褳 15 ҹ 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
Previous
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
Next

, ѺѴ껷, ѺѴ껷

ѺѴ껷 (Myanmar) ʶҹͧ: ҧ ਴ž ਴ Ҵʡ͵ ਴⺴ҷǹ ෾ѹ ෾ЫԺ Ѵ (ժԵ) ਴Ǵҡͧ ͡ǡ ˧Ǵ Ѵ иҵ иҵԹǹ оطʹǵ§ ҪѧͧҺçͧ ¡ ҧ͡

ѺѴ껷, ѺѴ, Ѵ껷, Ѵ, Ѵ껴٧ҹ, Ѵ, Ѵ껷ȹ֡, ҤҶ١

call center
ʹ

ҧ 2 ѹ 1 ׹
ʷ PG-B05-GOT-RGN PG02_DEC

Ҥ 7,900.-
ا෾ ҧ ਴Һ й͹ҹ Ѵҷѵ Ԫ਴
਴Ǵҡͧ-਴⺵зǹ(෾ѹ) ෾ЫԺ Ѵ
ͻ駵Ҵʡ͵ ا෾
¡úԹҧ͡


˹Թҧ

07-08 ..61 =7,900.-
14-15 ..61 =7,900.-
04-05 ..61 =7,900.-
12-13 ..61 =7,900.-
18-19 ..61 =7,900.-
25-26 ..61 =7,900.-
01-02 ..61 =7,900.-
08-09 ..61 =7,900.-
15-16 ..61 =7,900.-
22-23 ..61 =7,900.-
29-30 ..61 =7,900.-
06-07 ..61 =7,900.-
27-28 ..61 =7,900.-
03-04 ..61 =7,900.-
06-07 ..61 =7,900.-
10-11 ..61 =7,900.-
13-14 ..61 =7,900.-
17-18 ..61 =7,900.-
21-22 ..61 =7,900.-
24-25 ..61 =7,900.-
27-28 ..61 =7,900.-
01-02 ..61 =7,900.-
04-05 ..61 =7,900.-
15-16 ..61 =7,900.-
18-19 ..61 =7,900.-
22-23 ..61 =7,900.-
25-26 ..61 =7,900.-

 

Go Myanmar شҵ.. ҧ 2 ѹ 1 ׹ 9Ѵ
ʷ : DD-B05-RGN-DD002-SEP18

Ҥ 6,900.-
ا෾( ͹ͧ) - ҧ Ѵ- ਴Һ-оطʹҷѵ(й͹ҹ)-Чҷѵ-਴Ԫ-਴Ǵҡͧ ਴⺵зǹ(෾ѹ)-Ѵ-Ҵʡ͵ ѴԹ͹ ҧ͡-͹ͧ
¡úԹ NOK AIR


˹ѹԹҧ

20-21 , 22-23 , 25-26 ..61 6,900.-
21-22 , 26-27 , 27-28 ..61 7,900.-
28-29 , 29-30 ..61 7,900.-
02-03 , 08-09 , 09-10 ..61 6,900.-
16-17 , 23-24 , 29-30 ..61 6,900.-
30-31 ..61 6,900.-
03-04 , 05-06 , 10-11 ..61 7,900.-
11-12 , 12-13 , 17-18 ..61 7,900.-
18-19 , 19-20 , 24-25 ..61 7,900.-
25-26 ..61 7,900.-
26-27 ..61 7,900.-
31 ..- 01 ..61 ..61 7,900.-
01-02 , 02-03 , 07-08 ..61 7,900.-
08-09 , 09-10 , 14-15 ..61 7,900.-
15-16 , 16-17 , 21-22 ..61 7,900.-
22-23 ..61 7,900.-
23-24 , 28-29 , 29-30 ..61 7,900.-
06-07 , 12-13 , 13-14 ..61 6,900.-
19-20 , 20-21 , 26-27 ..61 6,900.-
27-28 ..61 6,900.-
30 ..- 01 ..61 ..61 7,900.-

 

Go Myanmar شҵ.. ҧ 2 ѹ 1 ׹ 9Ѵ
ʷ DD-B05-GO1RGN-DD02_SEP

Ҥ 6,900.-
ا෾( ͹ͧ) - ҧ Ѵ- ਴Һ-оط
ʹҷѵ(й͹ҹ)-Чҷѵ-਴Ԫ-਴Ǵҡͧ
਴⺵зǹ(෾ѹ)-Ѵ-Ҵʡ͵ ѴԹ͹
ҧ͡-͹ͧ
¡úԹ


˹Թҧ

05-06 ..61 =6,500.-
06-07 ..61 =6,900.-
07-08 ..61 =7,900.-
12-13 ..61 =6,900.-
13-14 ..61 =6,900.-
14-15 ..61 =7,900.-
15-16 ..61 =6,900.-
18-19 ..61 =6,900.-
19-20 ..61 =6,900.-
20-21 ..61 =7,900.-
21-22 ..61 =7,900.-
22-23 ..61 =7,900.-
25-26 ..61 =6,900.-
26-27 ..61 =7,900.-
27-28 ..61 =7,900.-
28-29 ..61 =7,900.-
29-30 ..61 =7,900.-
02-03 ..61 =6,900.-
03-04 ..61 =7,900.-
05-06 ..61 =7,900.-
08-09 ..61 =6,900.-
09-10 ..61 =6,900.-
10-11 ..61 =7,900.-
11-12 ..61 =7,900.-
12-13 ..61 =7,900.-
16-17 ..61 =6,900.-
17-18 ..61 =7,900.-
18-19 ..61 =7,900.-
19-20 ..61 =7,900.-
23-24 ..61 =6,900.-
24-25 ..61 =7,900.-
25-26 ..61 =7,900.-
26-27 ..61 =7,900.-
29-30 ..61 =6,900.-
30-31 ..61 =6,900.-
31..-01..61 =7,900.-
01-02 ..61 =7,900.-
02-03 ..61 =7,900.-
06-07 ..61 =6,900.-
07-08 ..61 =7,900.-
08-09 ..61 =7,900.-
09-10 ..61 =7,900.-
12-13 ..61 =6,900.-
13-14 ..61 =6,900.-
14-15 ..61 =7,900.-
15-16 ..61 =7,900.-
16-17 ..61 =7,900.-
19-20 ..61 =6,900.-
20-21 ..61 =6,900.-
21-22 ..61 =7,900.-
22-23 ..61 =7,900.-
23-24 ..61 =7,900.-
26-27 ..61 =6,900.-
27-28 ..61 =6,900.-
28-29 ..61 =7,900.-
29-30 ..61 =7,900.-
30.. 01..61 =7,900.-

 

Go Myanmar شⴹ ҧ 1 ѹ ش
ʷ DD-B05-GO1RGN-DD04_AUG

Ҥ 3,991.-
ا෾( ͹ͧ) - ҧ ਴Ǵҡͧ оطʹҷѵ
(й͹ҹ) ਴⺵зǹ (෾ѹ) Чҷѵ- Ҵʡ͵
ѴԹ͹- ͹ͧ
¡úԹ


˹Թҧ

11 ..61 =3,991.-
12 ..61 =3,991.-
18 ..61 =3,991.-
26 ..61 =3,991.-
02 ..61 =3,991.-

 

Go Myanmar ح.. آ..ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3ѹ 2׹
ʷ DD-B05-GO1G1-RGNDD03_SEP

Ҥ 9,900.-
ا෾ ͹ͧҧ-˧Ǵ-Ѵ–਴-Ҫѧ
çͧ-иҵԹǹ-иҵԹǹ˧Ǵ-й͹ǵ
਴蹖ҧ-ʶٻؾó й͹ҹ-਴Ǵҡͧ
ͧ (਴ҧ) ҧ - ਴⺵зǹ (෾ѹ) ͻ
Ҵʡ͵ ѴԹ͹ ҧ͡ ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

11-13 ..61 =9,900.-
12-14 ..61 =10,900.-
13-15 ..61 =10,900.-
14-16 ..61 =9,900.-
18-20 ..61 =9,900.-
19-21 ..61 =10,900.-
20-22 ..61 =11,900.-
26-28 ..61 =11,900.-
28-30 ..61 =11,900.-
29-31 ..61 =10,900.-
02-04 ..61 =10,900.-
03-05 ..61 =11,900.-
04-06 ..61 =11,900.-
08-10 ..61 =11,900.-
10-12 ..61 =11,900.-
11-13 ..61 =12,900.-
16-18 ..61 =11,900.-
17-19 ..61 =11,900.-
19-21 ..61 =11,900.-
23-25 ..61 =11,900.-
24-26 ..61 =11,900.-
25-27 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =11,900.-
30..-01..61 =11,900.-
01-03 ..61 =11,900.-
06-08 ..61 =11,900.-
07-09 ..61 =11,900.-
08-10 ..61 =11,900.-
13-15 ..61 =11,900.-
14-16 ..61 =11,900.-
15-17 ..61 =11,900.-
20-22 ..61 =11,900.-
21-23 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =11,900.-
28-30 ..61 =11,900.-
29..-01..61 =11,900.-

 

ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 2 ѹ 1 ׹
ʷ FD-B05-GO1RGN-FD01_FEP19

Ҥ 8,900.-
ا෾ ҧ ˧Ǵ Ѵ й͹ǵ ਴ʹ
Ҫѧçͧ иҵԹǹ-иҵԹǹ ˧ǴՖ ҧ
਴⺵зǹ(෾ѹ) ਴Ǵҡͧ ا෾
¡úԹ

 

˹Թҧ

02-03 ..61 =8,900.-
16-17 ..61 =8,900.-
06-07 ..62 =8,900.-
12-13 ..62 =8,900.-
13-14 ..62 =8,900.-
20-21 ..62 =8,900.-
27-28 ..62 =8,900.-
02-03 ..62 =8,900.-
03-04 ..62 =8,900.-
09-10 ..62 =8,900.-
10-11 ..62 =8,900.-
17-18 ..62 =8,900.-
24-25 ..62 =8,900.-

 

BLESSING MYANMAR 3D2N
ʷ FD-B09-RGN02_DEC

Ҥ 10,888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ - ҡҹԧҴ ͧҧ
˧Ǵ - Ҫѧçͧ - ਴ʹ - ਴ -
ٹ - иҵԹǹ-иҵԹǹ - ͧ˧Ǵ - Ѵ
਴ - оطʹǵ - Ѵҷѵ Ѵй͹ҹ
ͻ駵Ҵʡ͵ - ਴Ǵҡͧ-ͧ - ਴ž
਴⺵зǹ - ෾ѹ - ෾ЫԺ - ਴Һ - ҡҹԧ
Ҵ - ҡҹ͹ͧ - ا෾
¡úԹ AIR ASIA


˹Թҧ

12 14 ..61 =10,888.-
19 21 ..61 =10,888.-
21 23 ..61 =10,888.-
26 28 ..61 =11,888.-
02 04 ..61 =10,888.-
03 05 ..61 =11,888.-
16 18 ..61 =10,888.-
17 19 ..61 =11,888.-
23 25 ..61 =10,888.-
30 ..-01 ..61 =10,888.-
06 08 ..61 =10,888.-
07 09 ..61 =11,888.-
13 15 ..61 =10,888.-
20 22 ..61 =10,888.-
27 29 ..61 =10,888.-
28 30 ..61 =12,888.-
04 06 ..61 =11,999.-
05 07 ..61 =13,999.-
11 -13 ..61 =13,999.-
18 20 ..61 =11,999.-
19 21 ..61 =13,999.-
25 27 ..61 =11,999.-
26 28 ..61 =12,999.-
01 03 ..61 =11,999.-
02 04 ..61 =13,999.-
03 05 ..61 =12,999.-
08 10 ..61 =11,999.-
09 11 ..61 =13,999.-
10 12 ..61 =12,999.-
15 17 ..61 =11,999.-
16 18 ..61 =13,999.-
17 19 ..61 =12,999.-
22 24 ..61 =11,999.-
23 25 ..61 =12,999.-
24 26 ..61 =12,999.-
29 ..-01 ..61 =11,999.-
30 ..-02 ..61 =12,999.-
01 03 ..61 =12,999.-
05 07 ..61 =13,999.-
06 08 ..61 =12,999.-
07 09 ..61 =13,999.-
13 15 ..61 =12,999.-
14 16 ..61 =12,999.-
15 17 ..61 =12,999.-
20 22 ..61 =12,999.-
21 23 ..61 =12,999.-
22 24 ..61 =12,999.-
27 29 ..61 =13,999.-
28 30 ..61 =14,999.-
29 31 ..61 =14,999.-
30 ..-01 ..62 =14,999.-
31 ..-02 ..62 =14,999.-

 

THE HOLY MYANMAR 3D2N
ʷ 8M-B09-RGN04_MAR19

Ҥ 9,888.-
ا෾ ҡҹó - ҡҹԧҴ ͧҧ
˧Ǵ ਴ʹ ਴ - - ٹ
иҵԹǹ-иҵԹǹ - Ѵ - ͧ˧Ǵ
Ҫѧçͧ - оطʹǵ - ਴
ͻ駵Ҵʡ͵ - ਴Ǵҡͧ-ͧҧ - ਴⺵зǹ
෾ѹ - ෾ЫԺ - ਴ҷѵ й͹ҹ - Թ͹
ҧ͡ ҡҹԧ-Ҵ ҡҹó ا෾
¡úԹ MYANMAR AIRWAY


˹Թҧ

20 - 22 ..61 =9,888.-
27 29 ..61 =9,888.-
10 12 ..61 =10,588.-
24 26 ..61 =9,888.-
07 09 ..61 =9,888.-
28 ..-01..61 =9,888.-
05 07 ..61 =11,999.-
12 - 14 ..61 =11,999.-
13 15 ..61 =12,999.-
19 21 ..61 =11,999.-
20 22 ..61 =12,999.-
21 23 ..61 =12,999.-
26 28 ..61 =12,999.-
02 04 ..61 =12,999.-
09 11 ..61 =11,999.-
16 18 ..61 =11,999.-
23 25 ..61 =11,999.-
30 ..-02 ..61 =11,999.-
08 10 ..61 =13,999.-
14 16 ..61 =11,999.-
21 23 ..61 =11,999.-
28 30 ..61 =13,999.-
29 31 ..61 =13,999.-
30 ..-01 ..62 =14,999.-
31 ..-02 ..62 =14,999.-
04 06 ..62 =11,999.-
11 13 ..62 =11,999.-
18 20 ..62 =11,999.-
25 27 ..62 =11,999.-
08 10 ..62 =11,999.-
15 17 ..62 =11,999.-
22 24 ..62 =11,999.-
01 03 ..62 =11,999.-
08 10 ..62 =11,999.-
15 17 ..62 =11,999.-
22 24 ..62 =11,999.-
29 31 ..62 =11,999.-

 

آ MYANMAR 2D1N
ʷ 8M-B09-RGN06_MAR19

Ҥ 8,599.-
ا෾ ҡҹó - ҡҹԧҴ ͧҧ
˧Ǵ Ҫѧçͧ ਴ʹ;਴
оطʹǵ - ਴ ͧҧ - ਴Ǵҡͧ
਴ҷѵ;й͹ҹ - ਴⺵зǹ - ෾ѹ - ෾ЫԺ
ͻ駵Ҵʡ͵ - Թ͹ - ҧ͡ - ʹԹҧ - ҡҹ͹ͧ - ا෾
¡úԹ MYANMAR AIRWAY


˹Թҧ

06 07 ..61 =8,599.-
03 04 ..61 =8,599.-
10 11 ..61 =8,599.-
17 18 ..61 =8,599.-
24 25 ..61 =8,599.-
01 02 ..61 =8,599.-
09 10 ..61 =8,599.-
15 16 ..61 =8,599.-
22 23 ..61 =8,599.-
12 13 ..62 =8,599.-
18 - 19 ..62 =8,599.-
26 27 ..62 =8,599.-
04 05 ..62 =8,599.-
08 09 ..62 =8,599.-
18 19 ..62 =8,599.-
23 24 ..62 =8,599.-
02 03 ..62 =8,599.-
09 10 ..62 =8,599.-

 

ѹ YSNGON 2D1N
ʷ FD-B09-RGN07_MAR19

Ҥ 10,888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ - ҡҹԧҴ ͧҧ
˧Ǵ Ѵ Ҫѧçͧ ਴ʹ;਴
оطʹǵ - ਴ ҧ - ਴Ǵҡͧ
਴ҷѵ;й͹ҹ - ਴⺵зǹ - ෾ѹ - ෾ЫԺ
ͻ駵Ҵʡ͵ Թ͹ ҧ͡ - ʹԹҧ - ҡҹ
͹ͧ - ا෾
¡úԹ AIR ASIA


˹Թҧ

08 09 ..61 =9,588.-
09 10 ..61 =9,588.-
30 31 ..61 =10,588.-
31 ..-01 ..62 =10,588.-
19 20 ..62 =8,588.-
26 - 27 ..62 =8,588.-
05 06 ..62 =7,888.-
18 19 ..62 =7,888.-
23 24 ..62 =8,588.-
09 10 ..62 =8,588.-
16 17 ..62 =8,588.-
30 31 ..62 =8,888.-

 

Go Myanmar شԹ ҧ 1 ѹ 5Ѵ
ʷ : DD-B05-RGN-DD001-SEP18

Ҥ 4,991.-
ا෾( ͹ͧ) ҧ Ѵ оطʹҷѵ(й͹ҹ)਴Ǵҡͧ ਴⺵зǹ(෾ѹ) Чҷѵ Ҵʡ͵ ͹ͧ


˹Թҧ

17 / 30 ..61 = 5,491.-
22 / 29 ..61 = 4,991.-
01 / 07 / 08 / 14 / 15 / 21 / 22 / 30 ..61 = 5,491.-
06 / 13 ..61 = 4,991.-
27 / 29 ..61 = 5,691.-
03 / 10 / 17 / 24 / 31 ..61 = 4,991.-
04 / 05 / 11 / 18 / 19 / 25 / 26 ..61 = 5,491.-
13 ..61 = 5,691.-
01 / 02 / 08 / 09 / 15 / 16 / 22 / 23 / 29 / 30 ..61 = 5,491.-
07 / 14 / 21 / 28 ..61 = 4,991.-

 

ҧ Ѵѧ
ʷ SL-B120-JT-MMR02_JUL

Ҥ 4,999.-
ا෾-ҧ-਴Ǵҡͧ
й͹ҹ-Ѵ˧ҷѵ-෾ѹ
෾ЫԺ-ا෾
¡úԹ͹


˹Թҧ

23-23 ..61 =4,999.-
26-26 ..61 =4,999.-
3-3 ..61 =4,999.-
7-7 ..61 =4,999.-
10-10 ..61 =4,999.-
14-14 ..61 =4,999.-
17-17 ..61 =4,999.-
21-21 ..61 =4,999.-
24-24 ..61 =4,999.-
28-28 ..61 =4,999.-
31-31 ..61 =4,999.-
4-4 ..61 =4,999.-
7-7 ..61 =4,999.-
11-11 ..61 =4,999.-
14-14 ..61 =4,999.-
18-18 ..61 =4,999.-
21-21 ..61 =4,999.-
25-25 ..61 =4,999.-
28-28 ..61 =4,999.-
5-5 ..61 =4,999.-
9-9 ..61 =4,999.-
12-12 ..61 =4,999.-
16-16 ..61 =4,999.-
19-19 ..61 =4,999.-
23-23 ..61 =4,999.-

 

YANGOM ح 2ѹ1׹
ʷ FD-B09-RGN05_OCT

Ҥ 6888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ
ҡҹԧҴ ͧҧ
˧Ǵ-Ѵ-Ҫѧçͧ
਴ʹ;਴
оطʹǵ-਴
ҧ - ਴Ǵҡͧ
਴ҷѵ;й͹ҹ
਴⺵зǹ - ෾ѹ
෾ЫԺ ͻ駵Ҵʡ͵
ʹԹҧ-ҡҹ͹ͧ-ا෾
¡úԹAIR ASIA


˹Թҧ

23 24 ..61 =6,888.-
30..611..61 =6,888.-
01 02 ..61 =6,888.-
08 09 ..61 =6,888.-
28 29 ..61 =7,888.-
29 30 ..61 =7,888.-

 

SUPER SHOCK ѳ
ʷ FD-B120-MMR031_AUG

Ҥ 6,900.-
ا෾-ѳ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ
Ѵʴ-ѳ-Ըҧ˹Ҿоѡس
ѳ-û-оҹ-Ѵ਴¡-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

2324 ..61 =6,900.-
31..-1..61 =7,900.-
27-28 ..61 =7,900.-
5-6 ..61 =7,900.-
6-7 ..61 =7,900.-
12-13 ..61 =7,900.-
18-19 ..61 =6,900.-
26-27 ..61 =7,900.-
2-3 ..61 =6,900.-
8-9 ..61 =7,900.-
15-16 ..61 =7,900.-
22-23 ..61 =7,900.-
29-30 ..61 =6,900.-
7-8 ..61 =7,900.-
13-14 ..61 =6,900.-
21-22 ..61 =7,900.-
28-29 ..61 =7,900.-
4-5 ..61 =7,900.-
11-12 ..61 =7,900.-
17-18 ..61 =6,900.-

 

ش ѹҹ ҧ ˧ 2 ѹ1׹
ʷ DD-B120-MMR01_SEP

Ҥ 7,900.-
ا෾-ҧ-˧-иҵ
ѧçͧ-й͹ǵ
਴Ǵҡͧ -ҧ-
਴ž-਴⺵ҷǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵
й͹ҹ-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

24-25 ..61 =7,900.-
8-9 ..61 =7,900.-
15-16 ..61 =7,900.-
22-23 ..61 =7,900.-
30-31 ..61 =7,900.-
5-6 ..61 =7,900.-
12-13 ..61 =7,900.-
19-20 ..61 =7,900.-
26-27 ..61 =7,900.-
3-4 ..61 =7,900.-
10-11 ..61 =7,900.-
17-18 ..61 =7,900.-
24-25 ..61 =7,900.-
31-1 ..61 =7,900.-
7-8 ..61 =7,900.-
14-15 ..61 =7,900.-
21-22 ..61 =7,900.-
28-29 ..61 =7,900.-
4-5 ..61 =7,900.-
11-12 ..61 =7,900.-
18-19 ..61 =7,900.-
25 -26 ..61 =7,900.-

 

MYANMAR ѳ 3DAYS 2NIGHTS
ʷ FD-B187-JMM21_AUG

Ҥ 7,979.-
ا෾-ѳ-Ѵͨ-Ѵʴ
ѴԹ- Mandalay Hill -ѳ
оҹ-Ѵҡѹ§-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-çҹͧ
Ըҧ˹Ҿ-ѡس-਴¡
ʹԹѳ-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

19 21 .. 61 =7,979.-
02 04 .. 61 =7,979.-
16-18 .. 61 =7,979.-
30..-02.. 61 =7,979.-
21 23 .. 61 =7,979.-
04 06 .. 61 =7,979.-
25 27 .. 61 =7,979.-

 

ҧ ˧Ǵ 3ѹ2׹
ʷ DD-B120-MMR001_SEP

Ҥ 4,999.-
ا෾-ҧ-Ҵʡ͵-਴
෾ѹ--਴ž
਴⺵ҷǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
ҧ-˧Ǵ-Ѵ-਴ʹ
й͹ǵ-਴-Ҫѧçͧ
਴Ǵҡͧ-ҧ-й͹ҹ-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

20-22 ..61 =9,999.-
21-23 ..61 =9,999.-
27-29 ..61 =9,999.-
28-30 ..61 =9,999.-
4-6 ..61 =8,999.-
5-7 ..61 =8,999.-
11-13 ..61 =8,999.-
12-14 ..61 =8,999.-
18-20 ..61 =8,999.-
19-21 ..61 =8,999.-
25-28 ..61 =8,999.-
1-3 ..61 =8,999.-
2-4 ..61 =8,999.-
8-10 ..61 =8,999.-
9-11 ..61 =8,999.-
15-17 ..61 =8,999.-
16-18 ..61 =8,999.-
22-24 ..61 =8,999.-
23-25 ..61 =8,999.-
29-1 ..61 =8,999.-
30-2 ..61 =8,999.-
6-8 ..61 =8,999.-
7-9 ..61 =8,999.-
13-15 ..61 =8,999.-
14-16 ..61 =8,999.-
20-22 ..61 =8,999.-
21-23 ..61 =8,999.-
27-29 ..61 =9,999.-
28-30 ..61 =9,999.-
3-5 ..61 =8,999.-
4-6 ..61 =8,999.-
10-12 ..61 =9,999.-
11-13 ..61 =10,999.-
17-19 ..61 =8,999.-
18-20 ..61 =8,999.-
24-26 ..61 =8,999.-
25-27 ..61 =8,999.-
31-2 ..61 =8,999.-
1 -3 ..61 =8,999.-
7-9 ..61 =8,999.-
8-10 ..61 =8,999.-
14-16 ..61 =8,999.-
15-17 ..61 =8,999.-
21-23 ..61 =8,999.-
22-24 ..61 =8,999.-
28-30 ..61 =8,999.-
29-1 ..61 =8,999.-

 

MANDALAY 3ѹ2׹
ʷ FD-B09-MDL03_OCT

Ҥ 9888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ
ҡҹѳ-ͧѳ
ͧʡ¹ - ਴ǧٴ - ѴԹ
ʡ¹-ͧѳ - ͧԧع
਴ԧع - ЦѧԹا - ਴Թ
Ѵǹѹ Ҫѧѳ
Ѵʴ - ѳ-ͧѳ
ҧоѡع - оҹѡ
ҡҹѳ-ҡҹ͹ͧ-ا෾
¡úԹ AIR ASIA


˹Թҧ

22 24 ..61 =9,888.-
13 15 ..61 =10,888.-
27 29 ..61 =13,888.-
31..6102..61 =9,888.-
21 23 ..61 =9,888.-
12 14 ..61 =11,888.-
20 22 ..61 =11,888.-

 

SHINING IN MYANMAR 3ѹ2׹
ʷ SL-B09-RGN03_SEP

Ҥ 9888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ
ҡҹԧҴ ͧҧ
˧Ǵ Ѵ Ҫѧçͧ
਴ʹ(਴)-
ٹ - иҵԹǹ
иҵԹǹ ͧ˧Ǵ
оطʹǵ-਴
਴ҷѵ (й͹ҹ)
਴Ǵҡͧ ͧҧ
ͧҧ-ͧ-਴ž
਴⺵зǹ-෾ѹ
ͻ駵Ҵʡ͵ - Թ͹
¡úԹ THAI LION AIR


˹Թҧ

01 03 ..61 =10,888.-
08 10 ..61 =9,888.-
16 18 ..61 =9,888.-
30..61 02..61 =9,888.-
06 08 ..61 =9,888.-
20 22 ..61 =9,888.-
03 05 ..61 =9,888.-
10 12 ..61 =11,888.-
17 19 ..61 =9,888.-
31..61 02..61 =9,888.-
07 09 ..61 =9,888.-

 

MYANMAR ѳ ѧ ʡ¹ ԧع û 3DAYS 2NIGHTS
ʷ FD-B187-JMM20_AUG

Ҥ 9,900.-
ا෾-ѳ-ͧѧ-ͤͧѧ
Ѵͧ-ͧʡ¹-Ѵ਴ҧ
਴Թ-Ǻʡ-ѳ
ѳ-Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ
Ѵʴ-ͧǴ-ҹԧع-਴ԧع
Цѧԧع-ѪǴ-ѳ
Ըҧ˹Ҿоѡس-û
оҹ-ʹԹѳ
ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

02 04 .. 61 =9,900.-
16-18 .. 61 =9,900.-
30..-02.. 61 =10,900.-
04 06 .. 61 =9,900.-
25 27 .. 61 =10,900.-

 

MYANMAR ѳ ء û 4DAYS 3NIGHTS
ʷ FD-B187-JMM28_AUG

Ҥ 9,900.-
ا෾-ѳ-ء (ö)-਴ԡͧ
਴-Դ蹡к͡-ء-ѴԹ
਴Ѿѭ-øѹ-Ѵ͹ѹ-Ѵ
Ѵغҧ-ͧԹ-ء-ѳ (ö)
оҹ-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ
Manday Hill-Ըҧ˹Ҿ-ѡس
Ъ਴¡-ʹԹѳ-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

17-20 ..61 =12,900.-
31..-03..61 =12,900.-
14-17 ..61 =12,900.-
28 ..-01 .. 61 =12,900.-
12-15 ..61 =12,900.-
19-22 ..61 =12,900.-
26-29 ..61 =14,900.-
02-05 ..61 =12,900.-
09-12 ..61 =14,900.-
16-19 ..61 =12,900.-
23-26 ..61 =12,900.-

 

ҧ ˧Ǵ иҵԹǹ 3ѹ 2
ʷ SL-B118-RGN03-SL_SEP

Ҥ 9,997.-
ا෾ - ҧ - ਴ҧ¾ - оطʹҷѵ
਴⺵ҷǹ - ෾ѹ ෾ЫԺ - ਴Ǵҡͧ
˧Ǵ - Ҫѧçͧ - ѡҵþ 1,000 ٻ Ѵ
иҵ - ਴ʹ - иҵԹǹ (Ң鹾иҵԹǹ)
иҵԹǹ - оطʹǵ - ਴
ͻ駵Ҵʡ͵ - Ѵ
¡ THAI LION AIR


˹Թҧ

04 06 .. 61 =9,997.-
11 13 .. 61 =9,997.-
25 27 .. 61 =9,997.-
15 17 .. 61 =9,997.-
22 24 .. 61 =9,997.-
06 08 .. 61 =9,997.-
13 15 .. 61 =9,997.-
27 29 .. 61 =10,997.-* ˺٪
28 30 .. 61 =10,997.-* .10
11 13 .. 61 =10,997.-* ѹ
17 19 .. 61 =9,997.-
24 26 .. 61 =9,997.-
14 16 .. 61 =9,997.-
21 23 .. 61 =9,997.-
22 24 .. 61 =9,997.-

 

ҧ ˧Ǵ Թǹ 3ѹ 2׹
ʷ UB-118-RGN03-UB_SEP

Ҥ 9,997.-
ا෾ - ҧ - оطʹҷѵ - ਴⺵ҷǹ
෾ѹ ෾ЫԺ - ਴Ǵҡͧ-ا෾ - ҧ
оطʹҷѵ - ਴⺵ҷǹ - ෾ѹ ෾ЫԺ
਴Ǵҡͧ-иҵԹǹ - оطʹǵ
਴ - ͻ駵Ҵʡ͵ -Ѵ
¡úԹ Myanmar National Airlines


˹Թҧ

04 06 ..61 =9,997.-
05 07 ..61 =9,997.-
11 13 ..61 =9,997.-
12 14 ..61 =9,997.-
18 20 ..61 =9,997.-
19 21 ..61 =9,997.-
25 27 ..61 =9,997.-
26 28 ..61 =9,997.-
01 03 ..61 =9,997.-
02 04 ..61 =9,997.-
08 10 ..61 =9,997.-
11 13 ..61 =9,997.-
15 17 ..61 =9,997.-
16 18 ..61 =9,997.-
22 24 ..61 =9,997.-
23 25 ..61 =9,997.-
06 08 ..61 =9,997.-
07 09 ..61 =9,997.-
13 15 ..61 =9,997.-
14 16 ..61 =9,997.-
20 22 ..61 =9,997.-
21 23 ..61 =9,997.-
27 29 ..61 =10,997.-*ѹ̺٪
28 30 ..61 =10,997.-*ѹ .10
03 05 ..61 =9,997.-
04 06 ..61 =9,997.-
10 12 ..61 =10,997.-*ѹ
11 13 ..61 =10,997.-*ѹ
17 19 ..61 =9,997.-
18 20 ..61 =9,997.-
24 26 ..61 =9,997.-
25 27 ..61 =9,997.-
07 09 ..61 =9,997.-
04 06 ..61 =9,997.-
10 12 ..61 =9,997.-
11 13 ..61 =9,997.-
17 19 ..61 =9,997.-
18 20 ..61 =9,997.-
24 26 ..61 =9,997.-
25 27 ..61 =9,997.-

 

PERFECT MYANMAR Ҵմ!! 3 ѹ 2 ׹
ʷ SL-B13-PF001SL_SEP

Ҥ 10,800.-
ا෾ ҧ ˧ ਴
ͧ иҵԹǹ
(ö鹾иҵ)-˧ Ѵ
иҵ Ҫѧçͧ-й͹ǵ
ҧ ਴Ǵҡͧ ਴⺵зǹ
෾ѹ ෾ЫԺ- ਴ҧž
ҧ-й͹ҷѵ - Ҵʡ͵ Թ͹
ҧ͡ ا෾
¡úԹ THAI LION AIR


˹Թҧ

06-08 .. 61 =12,800.-
07-09 .. 61 =12,800.-
13-15 .. 61 =12,800.-
14-16 .. 61 =12,800.-
15-17 .. 61 =12,800.-
20-22 ..61 =11,500.-
21-23 ..61 =11,500.-
27-29 ..61 =12,900.-
28-30 ..61 =12,900.-
29..-01..61 =12,900.-
04-06 ..61 =10,800.-
05-07 ..61 =10,800.-
11-13 ..61 =10,800.-
12-14 ..61 =10,800.-
18-20 ..61 =10,800.-
19-21 ..61 =10,800.-
25-27 ..61 =10,800.-
26-28 ..61 =10,800.-
01-03 ..61 =10,800.-
02-04 ..61 =10,800.-
08-10 ..61 =10,800.-
09-11 ..61 =10,800.-
15-17 ..61 =10,800.-
16-18 ..61 =10,800.-
22-24 ..61 =10,800.-
23-25 ..61 =10,800.-
29..-01..61 =10,800.-
30..-02..61 =10,800.-
06-08 ..61 =10,800.-
07-09 ..61 =10,800.-
13-15 ..61 =10,800.-
14-16 ..61 =10,800.-
20-22 ..61 =10,800.-
21-23 ..61 =10,800.-
27-29 ..61 =11,900.-
28-30 ..61 =11,900.-
03-05 ..61 =10,800.-
04-06 ..61 =10,800.-
10-12 ..61 =11,900.-
11-13 ..61 =11,900.-
12-14 ..61 =11,900.-
17-19 ..61 =10,800.-
18-20 ..61 =10,800.-
24-26 ..61 =10,800.-
25-27 ..61 =10,800.-
31..-02..61 =10,800.-
01-03 ..61 =10,800.-
07-09 ..61 =10,800.-
08-10 ..61 =10,800.-
14-16 ..61 =10,800.-
15-17 ..61 =10,800.-
21-23 ..61 =10,800.-
22-24 ..61 =10,800.-
28-30 ..61 =10,800.-
29..-01..61 =10,800.-

 

ROYAL MANDALAY ѳ ء ԧع
ʷ FD-B09-MDL04_OCT

Ҥ 11888.-
ҡҹ͹ͧ - ҡҹѳ
ͧѳ - ͧء - شǷ਴
ͧء - ਴ԡͧ - Ѵҹѹ - Ѵ
Ѵغҧ - ਴Թ øѹ
ѳ-ͧѳ ͧԹع-਴ԧع
ЦѧԹع - ਴Թ - Ѵǹѹ
Ҫѧѳ - Ѵʴ-ͧѳ
Ըҧоѡع - оҹѡ
ҡҹѳ-ҡҹ͹ͧ-ا෾
¡úԹ AIR ASIA


˹Թҧ

07 10 ..61 =11,888.-
14 17 ..61 =11,888.-
21 24 ..61 =11,888.-
12 15 ..61 =12,888.-
09 12 ..61 =14,888.-
3..6102..61 =11,888.-
13 16 ..61 =11,888.-
27 30 ..61 =11,888.-
11 14 ..61 =13,888.-
19 22 ..61 =12,888.-
26 29 ..61 =12,888.-

 

MYANMAR ҧ ˧ иҵԹǹ
ʷ 8M-B187-JMM16_JUL

Ҥ 11900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴ʹ
ٹ-иҵԹǹ-иҵԹǹ
Ѵ͹-й͹ҹ-਴
਴⺵ҷǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
਴Ǵҡͧ-ҧ-ҧ
й͹ҹ-Ѵҷѵ-Ѵ-ا෾
ºԹ MYANMAR AIRWAYS INTL


˹Թҧ

14-16 ..61 =12,900.-
20-22 ..61 =12,900.-
22-24 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =12,900.-
04-06 ..61 =12,900.-
06-08 ..61 =11,900.-
11-13 ..61 =13,900.-
12-14 ..61 =14,900.-
25-27 ..61 =11,900.-
01-03 ..61 =12,900.-
08-10 ..61 =12,900.-
15-17 ..61 =12,900.-
22-24 ..61 =12,900.-
29..61-01..61 =12,900.-
06-08 ..61 =12,900.-

 

ҧ ˧ ෾ѹ ԹDD
ʷ DD-B120-BT-MMR04 DD_SEP

Ҥ 10,900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ
ٹ-иҵԹǹ
觡俿(ö鹾иҵ)
иҵԹǹ-਴
й͹ǵ-оطʹҷѵ
਴Ǵҡͧ-ҧ-
਴ž-Ѵ-਴⺵зǹ
෾ѹ-෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

1-3 ..61 =10,900.-
2-4 ..61 =10,900.-
8-10 ..61 =10,900.-
9-11 ..61 =10,900.-
15-17 ..61 =10,900.-
16-18 ..61 =10,900.-
22-24 ..61 =10,900.-
23-25 ..61 =10,900.-
29-1 ..61 =10,900.-
30-2 ..61 =10,900.-
6 -8 ..61 =10,900.-
7-9 ..61 =10,900.-
13-15 ..61 =10,900.-
14-16 ..61 =10,900.-
20-22 ..61 =10,900.-
21-23 ..61 =10,900.-
27-29 ..61 =11,900.-
28-30 ..61 =11,900.-
3-5 ..61 =10,900.-
4-6 ..61 =10,900.-
10-12 ..61 =11,900.-
11-13 ..61 =11,900.-
17-19 ..61 =10,900.-
18-20 ..61 =10,900.-
24-26 ..61 =10,900.-
25-27 ..61 =10,900.-
31-2 ..61 =10,900.-
1-3 ..61 =10,900.-
7-9 ..61 =10,900.-
8-10 ..61 =10,900.-
14-16 ..61 =10,900.-
15-17 ..61 =10,900.-
21-23 ..61 =10,900.-
22-24 ..61 =10,900.-
28-30 ..61 =10,900.-
29 ..-1 ..61 =10,900.-

 

VINTAGE MYANMAR 3 ѹ 2 ׹
ʷ FD-B13-VT002FD_SEP

Ҥ 10,900.-
ا෾ ҧ ˧ ਴
Ҫѧçͧ-ͧ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ)-˧-Ѵ иҵ
й͹ǵ ҧ-਴⺵зǹ -෾ѹ
෾ЫԺ - ਴Ǵҡͧ-
਴ҧž - ҧ й͹ҷѵ
Ҵʡ͵ Թ͹ ҧ͡ ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

06-08 ..61 =12,900.-
07-09 ..61 =12,900.-
12-14 ..61 =12,500.-
14-16 ..61 =12,500.-
15-17 ..61 =12,500.-
20-22 ..61 =11,800.-
21-23 ..61 =11,800.-
27-29 ..61 =11,800.-
28-30 ..61 =11,800.-
29..-01..61 =11,800.-
04-06 ..61 =10,999.-
05-07 ..61 =10,999.-
11-13 ..61 =10,999.-
12-14 ..61 =10,999.-
18-20 ..61 =10,999.-
19-21 ..61 =10,999.-
25-27 ..61 =10,999.-
26-28 ..61 =10,999.-
27-29 ..61 =10,999.-
01-03 ..61 =10,999.-
02-04 ..61 =10,999.-
08-10 ..61 =10,999.-
09-11 ..61 =10,999.-
15-17 ..61 =10,999.-
16-18 ..61 =10,999.-
22-24 ..61 =10,999.-
23-25 ..61 =10,999.-
27-29 ..61 =10,999.-
29 ..-01 ..61 =10,999.-
06-08 ..61 =10,999.-
07-09 ..61 =10,999.-
13-15 ..61 =10,999.-
14-16 ..61 =10,999.-
20-22 ..61 =10,999.-
21-23 ..61 =10,999.-
27-29 ..61 =11,900.-
28-30 ..61 =11,900.-
03-05 ..61 =10,999.-
04-06 .. 61 =10,999.-
10-12 .. 61 =11,900.-
11-13 .. 61 =11,900.-
12-14 .. 61 =10,999.-
17-19 .. 61 =10,999.-
18-20 .. 61 =10,999.-
24-26 .. 61 =10,999.-
25-27 .. 61 =10,999.-
31 ..-02 ..61 =10,999.-
01-03 ..61 =10,999.-
07-09 ..61 =10,999.-
08-10 ..61 =10,999.-
14-16 ..61 =10,999.-
15-17 ..61 =10,999.-
21-23 ..61 =10,999.-
22-24 ..61 =10,999.-
28-30 ..61 =10,999.-
29 ..-01 .. 61 =10,999.-

 

MYANMAR ѳ ԧع ʡ¹ û 3DAYS 2NIGHTS
ʷ FD-B187-JMM22_AUG

Ҥ 10,900.-
ا෾-ѳ-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ
çҹͧ-Mandalay Hill-ѳ
ͧǴ-ҹԧع-਴ԧع
ЦѧԧعѪǴ-ͧʡ¹
਴ǧٴ-਴Թ
Ըҧ˹Ҿоѡس
û-оҹ
ʹԹѳ-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

19 21 .. 61 =10,900.-
02 04 .. 61 =10,900.-
16-18 .. 61 =10,900.-
30..-02.. 61 =10,900.-
21 23 .. 61 =10,900.-
04 06 .. 61 =10,900.-
25 27 .. 61 =10,900.-

 

DELUXE MYANMAR 3 ѹ 2 ׹
ʷ FD-B13-DL002FD_SEP

Ҥ 11,900.-
ا෾ ҧ ˧ оطٻ
Ҫѧçͧ-ٹ иҵԹǹ
(ö鹾иҵ)-˧-Ѵ-й͹ǵ
иҵ ҧ-਴⺵ҷǹ-෾ѹ ෾ЫԺ
਴Ǵҡͧ-ҧ - ਴ž
оطʹҷѵ-Ҵʡ͵ ѴԹ͹
ྐྵ´ҧ͡ ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

06-08 ..61 =13,900.-
07-09 ..61 =13,900.-
12-14 ..61 =13,500.-
14-16 ..61 =13,500.-
15-17 ..61 =13,500.-
20-22 ..61 =12,900.-
21-23 ..61 =12,900.-
27-29 ..61 =12,900.-
28-30 ..61 =12,900.-
29..-31 ..61 =12,900.-
04-06 ..61 =11,500.-
05-07 ..61 =11,500.-
11-13 ..61 =11,500.-
12-14 ..61 =11,500.-
18-20 ..61 =11,500.-
19-21 ..61 =11,500.-
25-27 ..61 =11,500.-
26-28 ..61 =11,500.-
27-29 .. 61 =11,500.-
01-03 ..61 =11,500.-
02-04 ..61 =11,500.-
08-10 ..61 =11,900.-
09-11 ..61 =11,900.-
15-17 ..61 =11,900.-
16-18 ..61 =11,900.-
22-24 ..61 =11,900.-
23-25 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =11,900.-
29 ..-01 ..61 =11,900.-
06-08 ..61 =11,900.-
07-09 ..61 =11,900.-
13-15 ..61 =11,900.-
14-16 ..61 =11,900.-
20-22 ..61 =11,900.-
21-23 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =12,900.-
28-30 ..61 =12,900.-
03-05 ..61 =11,900.-
04-06 ..61 =11,900.-
10-12 ..61 =12,900 .-
11-13 ..61 =12,900 .-
12-14 ..61 =11,900.-
17-19 ..61 =11,900.-
18-20 ..61 =11,900.-
24-26 ..61 =11,900.-
25-27 ..61 =11,900.-
31 ..-02 ..61 =11,900.-
01-03 ..61 =11,900.-
07-09 ..61 =11,900.-
08-10 ..61 =11,900.-
14-16 ..61 =11,900.-
15-17 ..61 =11,900.-
21-23 ..61 =11,900.-
22-24 ..61 =11,900.-
28-30 ..61 =11,900.-
29 ..-01 ..61 =11,900.-

 

þ 5 ҧ ˧ ԹDD
ʷ DD-B120-MMR004 DD_SEP

Ҥ 11,900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ
ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ)-иҵԹǹ
਴-й͹ǵ
оطʹҷѵ
਴Ǵҡͧ
¡úԹ


˹Թҧ

4-6 ..61 =11,900.-
5-7 ..61 =11,900.-
11-13 ..61 =11,900.-
12-14 ..61 =11,900.-
18-20 ..61 =11,900.-
19-21 ..61 =11,900.-
25-27 ..61 =11,900.-
26-28 ..61 =11,900.-
1-3 ..61 =11,900.-
2-4 ..61 =11,900.-
8-10 ..61 =11,900.-
9-11 ..61 =11,900.-
15-17 ..61 =11,900.-
16-18 ..61 =11,900.-
22-24 ..61 =11,900.-
23-25 ..61 =11,900.-
29 ..-1 ..61 =11,900.-
30 .-2 ..61 =11,900.-
6-8 ..61 =11,900.-
7-9 ..61 =11,900.-
13-15 ..61 =11,900.-
14-16 ..61 =11,900.-
20-22 ..61 =11,900.-
21-23 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =12,900.-
28-30 ..61 =12,900.-
3-5 ..61 =11,900.-
4-6 ..61 =11,900.-
10-12 ..61 =12,900.-
11-13 ..61 =12,900.-
17-19 ..61 =11,900.-
18-20 ..61 =11,900.-
24-26 ..61 =11,900.-
25-27 ..61 =11,900.-
31 .-2 ..61 =11,900.-
1-3 ..61 =11,900.-
7-9 ..61 =11,900.-
8-10 ..61 =11,900.-
14-16 ..61 =11,900.-
15-17 ..61 =11,900.-
21-23 ..61 =11,900.-
22-24 ..61 =11,900.-
28-30 ..61 =11,900.-
29.-1..61 =11,900.-

 

ҧ ˧Ǵ ѡç5
ʷ SL-B120-MMR004 SL_SEP

Ҥ 11,900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-ٹ
иҵԹǹ-觡俿
(ö鹾иҵ)-иҵԹǹ
˧Ǵ-Ѵ-਴
й͹ǵ-й͹ҹ-ҧ
਴Ǵҡͧ-ҧ-
਴ž-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾
¡úԹ͹


˹Թҧ

4-6 ..61 =11,900.-
5-7 ..61 =11,900.-
11-13 ..61 =11,900.-
12-14 ..61 =11,900.-
18-20 ..61 =11,900.-
19-21 ..61 =11,900.-
25-27 ..61 =11,900.-
26-28 ..61 =11,900.-
1-3 ..61 =11,900.-
8-10 ..61 =11,900.-
15-17 ..61 =11,900.-
22-24 ..61 =11,900.-
29-1 ..61 =11,900.-
6-8 ..61 =11,900.-
13-15 ..61 =11,900.-
14-16 ..61 =11,900.-
20-22 ..61 =11,900.-
21-23 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =12,900.-
28-30 ..61 =12,900.-
3-5 ..61 =11,900.-
4-6 ..61 =11,900.-
10-12 ..61 =12,900.-
11-13 ..61 =12,900.-
17-19 ..61 =11,900.-
18-20 ..61 =11,900.-
24-26 ..61 =11,900.-
25-27 ..61 =11,900.-
31-2 ..61 =11,900.-
1-3 ..61 =11,900.-
7-9 ..61 =11,900.-
14-16 ..61 =11,900.-
21-23 ..61 =11,900.-
28-30 ..61 =11,900.-
29.-1..61 =11,900.-

 

5 ҧ ˧Ǵ ԹFD
ʷ FD-B120-MMR04 FD_AUG

Ҥ 11,900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-Ѵ
਴ʹ-Ҫѧçͧ
ٹ-иҵԹǹ
иҵԹǹ-˧Ǵ-਴
й͹ǵ-й͹ҹ
਴Ǵҡͧ-ҧ-
਴ž-਴⺵зǹ-෾ѹ
෾ЫԺ-Ҵʡ͵-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

20-22 ..61 =12,900.-
21-23 ..61 =12,900.-
27-29 ..61 =12,900.-
28-30 ..61 =13,900.-
29 .-1 ..61 =12,900.-
4-6 ..61 =12,900.-
5-7 ..61 =12,900.-
6-8 ..61 =12,900.-
11-13 ..61 =11,900.-
12-14 ..61 =11,900.-
18-20 ..61 =11,900.-
19-21 ..61 =11,900.-
25-27 ..61 =11,900.-
26-28 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =11,900.-
1-3 ..61 =11,900.-
2-4 ..61 =11,900.-
8-10 ..61 =11,900.-
9-11 ..61 =11,900.-
15-17 ..61 =11,900.-
16-18 ..61 =11,900.-
22-24 ..61 =11,900.-
23-25 ..61 =11,900.-
29-1 ..61 =12,900.-
30-2 ..61 =11,900.-
6-8 ..61 =11,900.-
7-9 ..61 =11,900.-
13-15 ..61 =11,900.-
14-16 ..61 =11,900.-
20-22 ..61 =11,900.-
21-23 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =13,900.-
28 -30 ..61 =12,900.-
3-5 ..61 =11,900.-
4-6 ..61 =11,900.-
10-12 ..61 =12,900.-
11-13 ..61 =12,900.-
12-14 ..61 =11,900.-
17-19 ..61 =11,900.-
18-20 ..61 =11,900.-
24-26 ..61 =11,900.-
25-27 ..61 =11,900.-
31-2 ..61 =11,900.-

 

ѳ ʡ¹ ѧ ԧع 3 ѹ
ʷ PG-B120-MMR03_PG_SEP

Ҥ 11,900.-
ا෾-ѳ-ʡ¹-਴ٴ
ѧ-öҪͧ-ʡ¹
Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ
Ѵʴ-ԧع-Цѧԧع-਴ԧع-Ѫ
Ըҧ˹Ҿоѡس
ѳ-û-оҹ
Ѵҡѹ§-ا෾
¡úԹҧ͡


˹Թҧ

27-29 ..61 =11,900.-
5-7 ..61 =11,900.-
11-13 ..61 =11,900.-
25-27 ..61 =11,900.-
15-17 ..61 =11,900.-
29-1 ..61 =11,900.-
6-8 ..61 =11,900.-
13-15 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =12,900
11-13 ..61 =12,900.-
24-26 ..61 =11,900.-
31-2 ..61 =11,900.-
7-9 ..61 =11,900.-
21-23 ..61 =11,900.-
28-30 ..61 =11,900.-

 

ŧѡء 3ѹ
ʷ FD-B120-MMR052_AUG

Ҥ 11900.-
ا෾-ѳ-ء-਴ǫѹ-਴پ
ͧԴ蹡к͡-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ
ѳ-û-оҹ-ѳ
Ըҧоѡع-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-ا෾
¡úԹ AIR ASIA


˹Թҧ
2-4 ..61 =12,900.-
16-18 ..61 =12,900.-
30..61-1 ..61 =12,900.-
6-8 ..61 =14,900.-
20-22 ..61 =12,900.-
4-6 ..61 =11,900.-
5-7 ..61 =11,900.-
18-20 ..61 =11,900.-
1-3 ..61 =11,900.-
6-8 ..61 =11,900.-
20-22 ..61 =11,900.-
27 -29 ..61 =12,900.-
3-5 ..61 =11,900.-
11-13 ..61 =12,900.-
24-26 ..61 =11,900.-

 

ùͧ Թ Ҥ Ѻҧ͡
ʷ PG-B120-MMR021_JUN

Ҥ 11,900.-
ا෾-ҧ-਴⺵ҷǹ
෾ѹ-й͹ҹ
਴Ǵҡͧ
ҧ-Ѵ-਴ʹ
Ҫѧçͧ-਴
й͹ǵ-ٹ
иҵԹǹ(ö鹾иҵ)
иҵԹǹ-˧Ǵ-ҧ-ا෾
¡úԹҧ͡


˹Թҧ

20-22 ..61 =11,900.-
27-29 ..61 =11,900.-
28-30 ..61 =11,900.-
4-6 ..61 =11,900.-
5-7 ..61 =11,900.-
11-13 ..61 =11,900.-
18-20 ..61 =11,900.-
25-27 ..61 =11,900.-
1- ..61 3 ..61 =11,900.-
8-10 ..61 =11,900.-
15-17 ..61 =11,900.-
22-24 ..61 =11,900.-
29 .-1 ..61 =11,900.-

 

MYANMAR ѳ ء ʡ¹ û 4DAYS 3NIGHTS
ʷ FD-B187-JMM27_AUG

Ҥ 12,800.-
ا෾-ѳ-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ
ǪǾҷԵʴ Mandalay Hill
ѳ-ͧʡ¹-਴ǧٴ
਴Թ-оҹ-ء (ö)
਴ԡͧ-਴ǫҹ (਴)
ء-ѴԹ-਴Ѿѭ-øѹ
Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ-ͧԹ
ѳ (ö)-Ըҧ˹
оѡس-Ъ਴¡
ʹԹѳ-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

17-20 ..61 =12,800.-
31..-03..61 =12,800.-
14-17 ..61 =12,800.-
28 ..-01 .. 61 =12,800.-
12-15 ..61 =12,800.-
19-22 ..61 =12,800.-
26-29 ..61 =14,900.-
02-05 ..61 =12,800.-
09-12 ..61 =14,900.-
16-19 ..61 =12,800.-
23-26 ..61 =12,800.-

 

MYANMAR ѳ ԹԹ 3DAYS 2NIGHTS
ʷ FD-B187-JMM23_AUG

Ҥ 12,900.-
ا෾-ԹԹ-ǹġʵ觪ҵԡѹ
Ҥ-Ѵѹءѹ-ԹԹ-Ҵԧ
͹ԡ-Ъ-ѳҪѧѳ
е˹ѡѡǹҹͧ-ѴʴMandalay Hill
ԸѡԷҧ˹Ҿоѡس
û-оҹʹԹѳ-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

19 21 .. 61 =12,900.-
02 04 .. 61 =12,900.-
16-18 .. 61 =12,900.-
30..-02.. 61 =12,900.-
21 23 .. 61 =12,900.-
04 06 .. 61 =12,900.-
25 27 .. 61 =12,900.-

 

MYANMAR ѳ ء û ԧع 4DAYS 3NIGHTS
ʷ FD-B187-JMM26_AUG

Ҥ 12,900.-
ا෾-ѳ-ء (ö)-਴ԡͧ
਴-Դ蹡к͡-ء-ѴԹ
਴Ѿѭ-øѹ-Ѵ͹ѹ-Ѵ
Ѵغҧ-ͧԹ-ѳ (ö)
оҹ-ѳ-ͧǴ
ҹԧع-਴ԧع-Цѧԧع-਴ԹԹ
Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ
Ѵʴ-Manday Hill-Ըҧ˹Ҿоѡ
س-Ъ਴¡
ʹԹѳ-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

17-20 ..61 =12,900.-
31..-03..61 =12,900.-
14-17 ..61 =12,900.-
28 ..-01 ..61 =12,900.-
12-15 ..61 =12,900.-
19-22 ..61 =12,900.-
26-29 ..61 =14,900.-
02-05 ..61 =12,900.-
09-12 ..61 =14,900.-
16-19 ..61 =12,900.-
23-26 ..61 =12,900.-

 

ԹѴ ๻Դ 4ѹ3׹
ʷ SL-B120-MMR001_SEP

Ҥ 12,900.-
ا෾-ҧ-й͹ҹ
ا๻Դ-਴ػҵѹ
ا๻Դ-˧Ǵ-ٹ
иҵԹǹ-иҵԹǹ
˧Ǵ-й͹ǵ-иҵ
Ҫѧçͧ-ҧ-෾ѹ
Ҵʡ͵-਴Ǵҡͧ-ҧ-ا෾
¡úԹ͹


˹Թҧ

26-29 ..61 =14,900.-
4-7 ..61 =13,900.-
11-14 ..61 =12,900.-
31-3 ..61 =12,900.-
7-10 ..61 =12,900.-
21-24 ..61 =12,900.-
5-8 ..61 =12,900.-
12-15 ..61 =12,900.-
26-29 ..61 =14,900.-
2 -5 ..61 =12,900.-
10-13 ..61 =15,900.-
30-2 ..61 =12,900.-
6-9 ..61 =12,900.-
20-23 ..61 =12,900.-

 

Ǿ 4ѹ
ʷ SL-B120-MMR02_SEP

Ҥ 12,900.-
ا෾-й͹ҹ-ҧ
-਴ž-ҧ - ˧Ǵ
Ѵ-਴ʹ-Ҫѧçͧ
ٹ-иҵԹǹ
觡俿ҢиҵԹǹ
(ö鹾иҵ)-иҵԹǹ
਴-й͹ǵ
˧Ǵ-ҧ-Ҵʡ͵-෾ѹ
਴⺵ҷǹ-਴Ǵҡͧ
ҧ-ا෾
¡úԹ͹


˹Թҧ

26-29 ..61 =13,900.-
4-7 ..61 =12,900.-
10-14 ..61 =12,900.-
31-3 ..61 =12,900.-
7-10 ..61 =12,900.-
21-24 ..61 =12,900.-
5-8 ..61 =12,900.-
12 -15 ..61 =12,900.-
2-29 ..61 =13,900.-
2-5 ..61 =12,900.-
10-13 ..61 =14,900.-
30-2 ..61 =12,900.-
6-9 ..61 =12,900.-
20-23 ..61 =12,900.-

 

ء ѳ 4ѹ
ʷ PG-B120-MMR051 PG_SEP

Ҥ 13,900.-
ا෾-ѳ-öء
ͧԴء
ء-਴-਴ǫҹ
Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ
Ѵѭѭ- øѹ
öѺѳ- ѳ
ͧԧع-ҹԧع
਴ԧع-ͧǴ
Цѧԧع-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ
Ըҧ˹Ҿоѡس
û-оҹ-ѳ-ا෾
¡úԹҧ͡


˹Թҧ

26-29 ..61 =14,900.-
28 .-1 ..61 =15,900.-
4-7 ..61 =13,900.-
10-13 ..61 =13,900.-
17-20 ..61 =13,900.-
7-10 ..61 =13,900.-
21-24 ..61 =13,900.-
5-8 ..61 =13,900.-
19-22 ..61 =13,900.-
26-29 ..61 =14,900.-
2-5 ..61 =13,900.-
10-13 ..61 =13,900.-
30.-2 ..61 =13,900.-
13-16 ..61 =13,900.-
20-23 ..61 =13,900.-
27-30 ..61 =13,900.-

 

ء ѳ 4 ѹ
ʷ PG-B120-MMR05 PG_SEP

Ҥ 17,900.-
ا෾-ѳ-û-оҹ
Һͧѹ-ѴԹ-ѳ
ѳ-ء-Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ
Ѵ-Ѵغҧ-ѴԹ-Ѵѭѭ
øѹ- ਴Ǫҹ-ͧԴ
ء-ѳ-ͧԧع-ҹԧع
਴ԧع-ͧǴ-Цѧԧع
Ҫѧѳ-Ҫѧѡǹҹͧ
Ըҧ˹-оѡس
Ѵҡѹ§-ѳ-ا෾
¡úԹҧ͡


˹Թҧ

26-29 ..61 =19,900.-
28 .-1..61 =18,900.-
4-7 ..61 =17,900.-
10 -13 ..61 =17,900.-
17-20 ..61 =17,900.-
7-10 ..61 =17,900.-
21-24 ..61 =17,900.-
5-8 ..61 =17,900.-
19-22 ..61 =17,900.-
26-29 ..61 =18,900.-
2-5 ..61 =17,900.-
10-13 ..61 =17,900.-
30-2 ..61 =17,900.-
13-16 ..61 =17,900.-
20-23 ..61 =17,900.-
27-30 ..61 =17,900.-

 

ûѴ Ǿ Թ 3 ѹ
ʷ DD-B120-MMR012 DD_SEP

Ҥ 9,999.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ-਴ʹ
ٹ-иҵԹǹ
(ö鹾иҵ)-иҵԹǹ
Ѵ-Ҫѧçͧ
й͹ǵ-˧Ǵ-ҧ
਴⺵зǹ-෾ѹ-෾ЫԺ
਴Ǵҡͧ-ҧ
оطʹҷѵ-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

20-22 ..61 =10,900.-
21-23 ..61 =10,900.-
27-29 ..61 =10,900.-
28-30 ..61 =10,900.-
4-6 ..61 =9,999.-
5-7 ..61 =9,999.-
11-13 ..61 =9,999.-
12-14 ..61 =9,999.-
18-20 ..61 =9,999.-
19-21 ..61 =9,999.-
25-27 ..61 =9,999.-
26-28 ..61 =9,999.-
1-3 ..61 =9,999.-
2-4 ..61 =9,999.-
8-10 ..61 =9,999.-
9-11 ..61 =9,999.-
15-17 ..61 =9,999.-
16-18 ..61 =9,999.-
22-24 ..61 =9,999.-
23-25 ..61 =9,999.-
29 ..1 ..61 =9,999.-
30 .-2 ..61 =9,999.-
6-8 ..61 =9,999.-
7-9 ..61 =9,999.-
13-15 ..61 =9,999.-
14-16 ..61 =9,999.-
20-22 ..61 =9,999.-
21-23 ..61 =9,999.-
27-29 ..61 =10,900.-
28-30 ..61 =10,900.-
3-5 ..61 =9,999.-
4-6 ..61 =9,999.-
10-12 ..61 =10,900.-
11-13 ..61 =11,900.-
17-19 ..61 =9,999.-
18-20 ..61 =9,999.-
24-26 ..61 =9,999.-
25-27 ..61 =9,999.-
31-2 ..61 =9,999.-
1-3 ..61 =9,999.-
7 -9 ..61 =9,999.-
8-10 ..61 =9,999.-
14-16 ..61 =9,999.-
15-17 ..61 =9,999.-
21-23 ..61 =9,999.-
22-24 ..61 =9,999.-
28-30 ..61 =9,999.-
29 .-1 ..61 =9,999.-

 

ѡ 5 Һ٪ʶҹ
ʷ FD-B120-MMR08-FD_AUG

Ҥ 20900.-
ا෾-ҧ-˧Ǵ- иҵ
иҵԹǹ-иҵԹǹ
й͹ǵ-਴-˧Ǵ
ҧ-оطʹҷѵ-਴⺵ҷǹ
෾ѹ-਴Ǵҡͧ -ҧ-ء
Ѵ਴ԡͧ-Ѵ͹ѹ-Ѵ-Ѵغҧ
ѴԹ-Ѵѭѭ-øѹ
شǷ觷਴-ͧԴ
ء-ѳ-Ҫѧѳ
Ҫѧѡǹҹͧ-Ѵʴ-ԧع
ҹԧع-ͧǴ-Цѧԧع
ѳ-Ըҧ˹Ҿоѡس
û-оҹ-ا෾
¡úԹThai Air Asia


˹Թҧ

5-9 ..61 =23,900.-
12-16 ..61 =24,900.-
27..61-1..61 =24,900.-
4-8 ..61 =20,900.-
24-28 ..61 =20,900.-
5-9 ..61 =20,900.-
26-30 ..61 =21,900.-
9-13 ..61 =21,900.-
23-27 ..61 =20,900.-

 

 
 
 
 
 
 
Źʹ

รับจัดทัวร์


Fastival
TIP FOR TRAVEL
Fastival
Fastival
Fastival
My FanPage
partner
logo
ѷ ʷ ӡѴ
ʷ Թպԡ Ѵ ѡ ͧԹ 䡴 ö ѺѴ ѺѴ껷 ѺѴ еҧ ٧ҹ Ъ ȹ֡ ѹٹ 褳 15 ҹ 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
͡Ẻ䫵 DesignOHO