บริษัท เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด
เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ ยินดีบริการ จัดโปรแกรมทัวร์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว รับจัดทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน เป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป โทร 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
Previous
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
Next

ตุรกี, รับจัดกรุ๊ปทัวร์์, รับจัดกรุ๊ปทัวรตุรกี

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ตุรกี (Turkey) สถานที่ท่องเที่ยว: ไคโร - อิสตันบูล –ชานัคคาเล่-ทรอย เพอร์กามัม - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คัปปาโดเจีย ปาโดเจีย – เกอเรเม – แองการ่า แองการ่า – อิสตันบูล

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ตุรกี, รับจัดทัวร์, จัดกรุ๊ปทัวร์, จัดกรุ๊ปเหมา, จัดกรุ๊ปดูงาน, จัดกรุ๊ปสัมนา, จัดกรุ๊ปทัศนศึกษา, ทัวร์ราคาถูก

 
call center
ทัวร์ยอดนิยม
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์

ทัวร์ แกรนด์ตุรกี 10 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์ QR-B123-WQR1810U_APR

ราคา 26900.-
ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา – อิสตันบูล
อิสตันบูล – บูร์ซา – อิซเมียร์
อิซเมียร์ – มัสยิดโคนัค – ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส
คูซาดาซี-คูซาดาซี – โรงงานเครื่องหนัง – Sirince Village
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย-ปามุคคาเล่ – คอนย่า
คาราวานสไลน์ – คัปปาโดเกีย - คัปปาโดเกีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ – อุชิซาร์
คัปปาโดเกีย – อังการา – ทะเลสาบเกลือ
สุสานอตาเติร์ก – อิสตันบูล - อิสตันบูล
สุเหราเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปคาปี – สุเหร่าสีน้ำเงิน
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS

กำหนดการเดินทาง

22 ก.พ.61-03มี.ค.61 =26,900
ทัวร์

ทัวร์ตุรกี AMAZING TURKEY 8 DAYS
รหัสทัวร์ QR-B161- AMAZING TK_MAR18

ราคา 29,900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า-เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองบูร์ซาร์-เมืองบูร์ซาร์-กรุงอิสตันบูล-กรุงอิสตันบูล-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร
สายการบิน QATAR AIRWAYS

กำหนดเดินทาง

27-03,29-05, 30-06 ธ.ค 60 =34,900.-
17-24 ก.พ 61 =29,900.-
10-17 มี.ค 61 =29,900.-
17-24 มี.ค 61 =30,900.-
ทัวร์

ทัวร์ Hilight Turkey 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ QR-B09-IST01_APR18

ราคา 29999.-
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดฮา–อิสตันบูล–BLUE MOSQUE–สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ล่องเรือบอสฟอรัส-อิสตันบูล–เมืองบูซ่าร์
GRAND MOSQUE เมืองบูซ่าร์ – อิซเมีย
อิซเมีย – เมืองคูซาดาซี – บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – ปราสาทปุยฝ้าย
เฮียราโพลิส – ปามุคคาเล่-ปามุคคาเล่ – คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์
ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – เมืองอังการ่า
สุสานอตาเติร์ก – สนามบินอังการ่า
โดฮา – กรุงเทพฯ
สายการบิน QATAR AIRWAYS

กำหนดการเดินทาง

27ม.ค.61–03ก.พ.61 =29,999.-
03 – 10 ก.พ.61 =29,999.-
24ก.พ.61–03มี.ค.61 =29,999.-
10 – 17 มี.ค.61 =29,999.-
07 – 14 เม.ย.61 =33,999.-
ทัวร์

ทัวร์ TURKEY CHECKED 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ QR-B09-IST03-TK_APR

ราคา 32999.-
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา
อังการ่า – นครใต้ดิน – GOREME
BELLY DANCE-คัปปาโดเกีย
หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี
คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – เมืองทรอย
ชานัคคาเล่ – อิสตันบูล – จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต
BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
โดฮา – กรุงเทพฯ
โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์

กำหนดการเดินทาง

28เม.ย.61–05พ.ค.61 =32,999.-
ทัวร์

ทัวร์ DELUXE TURKEY 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B09-IST04-TK_MAR

ราคา 35999.-
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้เมืองทรอย
คูซาดาซี – ศูนย์เสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี – ปามุคคาเล่-ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส - คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
โรงแรมพรม/เซรามิค – นครใต้ดิน – โชว์ระบำหน้าท้อง
หุบเขาอุซิซาร์– เมืองไกเซรี – บินภายใน – พระราชวังโดลมาบาห์เช
ล่องแม่น้ำบอสฟอรัส-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKET
สนามบินอิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง

02 – 09 มี.ค.61 =35,999.-
09 – 16 มี.ค.61 =35,999.-
18 – 25 มี.ค.61 =35,999.-
22 – 29 เม.ย.61 =36,999.-
ทัวร์

ทัวร์ UNSEEN TURKEY 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์ TK-B09-IST 02_APR18

ราคา 32999.-
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อิสตันบูล–เมืองอังการ่า–สุสานอตาเติร์ก
อังการ่า–คัปปาโดเกีย–นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์–โชว์ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย–คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–ปามุคคาเล่-ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี - คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส
ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต–BLUE MOSQUE
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKET
สนามบินอิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สายการบินTURKISH AIRLINES

กำหนดการเดินทาง

29ม.ค.61–06ก.พ.61 =32,999.-
12 – 20 ก.พ.61 =33,999.-
25ก.พ.61–05มี.ค.61 =33,999.-
19 – 27 มี.ค.61 =33,999.-
02 – 10 เม.ย.61 =34,999.-
ทัวร์

ทัวร์WOW TURKEY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-WOW TUK-8D_MAR

ราคา 29900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม
สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ
ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์
เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง
พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร
สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK

กำหนดการเดินทาง

16-23 ม.ค.61 =29,900.-
18-25 ม.ค.61 =29,900.-
21-28 ม.ค.61 (ตัดกรุ๊ป) =29,900.-
22-29 ม.ค.61 =29,900.-
14-21 ก.พ.61 =29,900.-
16-23 ก.พ61.(ตัดกรุ๊ป) =29,900.-
03-10 มี.ค.61 =29,900.-
04-11 มี.ค.61 =29,900.-
05-12 มี.ค.61 =29,900.-
06-13 มี.ค.61 = 29,900.-
07-14 มี.ค.61 =29,900.-
08-15 มี.ค.61 =29,900.-
11-18 มี.ค.61 =29,900.-
ทัวร์

ทัวร์ EASY FANTASTIC IN TURKEY ตุรกี 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ TK-B90- EASY FANTASTIC_APR

ราคา 31900.-
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองไอย์วาลิก-วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์)
เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย
นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย
(ไม่รวมกับค่าทัวร์)–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่–เมืองอังการ่า
โดยสายการบิน Turkish Airlines

กำหนดการเดินทาง

5 – 13 ก.พ.61 31,900.-
26ก.พ.61–6มี.ค.61 32,900.- (วันมาฆบูชา)
12 – 20 มี.ค.61 32,900.-
26มี.ค.61–3เม.ย.61 31,900.-
16 – 24 เม.ย.61 34,900.- / เพิ่มโปรแกรมสวนทิวลิป
23เม.ย.61–1พ.ค.61 34,900.- / เพิ่มโปรแกรมสวนทิวลิป
ทัวร์

ทัวร์ WoW! Turkey ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B47-K93 WOW TK_APR

ราคา 35888.-
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล่
ทรอย-ชานัคคาเล่ – คูซาดาซี – ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ
ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance) -คัปปาโดเกีย
(บินภายใน ไกเซรี - อิสตันบูล) – อิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาห์เช -ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
กรุงอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
Candy Shop - ตลาดสไปซ์-ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยสายการบินTurkish Airlines

กำหนดการเดินทาง

21 – 28 มี.ค.61 =35,888.-.
6 – 13 เม.ย.61 =45,888.-
9 – 16 เม.ย.61 =45,888.-
15 - 22 เม.ย.61 =36,888.-
ทัวร์

ทัวร์ TURKEY TULIP TROY 10 DAYS
รหัสทัวร์ KU-B161-TURKEY TULIP_APR

ราคา 38900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงคูเวต
กรุงคูเวต-กรุงอิสตันบูล
กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่
เมืองชานัคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ
เมืองคุซาดาซึ-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล
กรุงอิสตันบูล-กรุงคูเวต
กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบิน Kuwait Airways

กำหนดการเดินทาง

05-14 เม.ย.61 38,900.-
09-18 เม.ย.61 39,900.-
12-21 เม.ย.61 41,900.-
ทัวร์

ทัวร์ RIVIERA-TULIP-TROY 9 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-RIVIERA_APR

ราคา 46900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน- เยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
อีเมอร์กัน พาร์ค-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิงสไปซ์-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย-เมืองอันตาเลีย
เมืองคัปปาโดเกีย- นครใต้ดินไคมัคลึ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน
ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

กำนดการเดินทาง

10-18 เม.ย.61 =46,900.-
14-22 เม.ย.61 =46,900.-
ทัวร์

ทัวร์ LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-LUXURY_APR

ราคา 48900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่-อันตาเลีย
เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
อิสตันบูล-กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

กำนดการเดินทาง

09-16 เม.ย.61 =48,900.-
10-17 เม.ย.61 =48,900.-
11-18 เม.ย.61 =48,900.-
13-20 เม.ย.61 =48,900.-
ทัวร์

ทัวร์ Best of Turkey 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ TK-B15-ADB-TK001_JUN

ราคา 39900.-
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี
เอเฟซุส – คูซาดาซึ -คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ
สไปซ์มาเก็ต – โชว์ระบำหน้าท้อง -พระราชวังโดลมาบาเช
ล่องเรือบอสฟอรัส –ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์-( เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป )
อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง

18-25 ม.ค.61 =39,900.-
9-16 ก.พ.61 =39,900.-
1-8 มี.ค.61 =39,900.-
8-15 มี.ค.61 =39,900.-
15-22 มี.ค.61 =39,900.-
22-29 มี.ค.61 =39,900.-
15-22 เม.ย.61 =39,900.-
2 เม.ย.61-3พ.ค.61 =39,900.-
4-11 พ.ค.61 =39,900.-
11-18 พ.ค.61 =39,900.-
18-25 พ.ค.61 =39,900.-
26พ.ค.61-2มิ.ย.61 =39,900.-
8-15 มิ.ย.61 =39,900.-
15-22 มิ.ย.61 =39,900.-
ทัวร์

ทัวร์ EASY SPRING IN TURKEY
รหัสทัวร์ TK-B90-SPRING TK_APR

ราคา 43900.-
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คาราวานซาไร
เมืองคัปปาโดเกีย - การแสดงระบำหน้าท้อง
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย
(ไม่รวมกับค่าทัวร์) -พิพิธภัณฑ์กลางเมืองเกอเรเม่
นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานทอพรม – หมู่บ้านอวานอส
กรุงอีสตันบูล (บินภายใน) – พระราชวังโคลมาบาห์เช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย–อ่างเก็บน้ำใต้ดิน
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


วันเดินทาง :

04 – 11 เมษายน 61 43,900
09 – 16 เมษายน 61 (วันสงกรานต์) 46,900
11 – 18 เมษายน 61 (วันสงกรานต์) 46,900

ทัวร์

ทัวร์ OTTOMAN EMPIRE AND BEAUTIFUL RIVIERA
รหัสทัวร์ QR-B15-ADA_QR001_MAR18

ราคา 33900.-
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ –โดฮา – อาดานา – คัปปาโดเกีย– ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – นครใต้ดิน – คอนย่า
คอนย่า – แอสเพนโดส – อันตาเลีย – ล่องเรือเมดิเตอร์ริเนี่ยน
อันตาเลีย – ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย
ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส – อิชเมียร์
อิชเมียร์ – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
แกรนด์บาซาร์ – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
พระราชวังโดลมาบาเช – พระราชวังทอปกาปึ
อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน– ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – สนามบิน
โดฮา – กรุงเทพฯ
สายการบิน QATAR AIRWAYS

กำหนดการเดินทาง

21-30 ม.ค.61 =33900.-
11-20 ก.พ.61 =33900.-
14-23 ก.พ.61 =33900.-
16-25 ก.พ.61 =35900.-
18-27 มี.ค.61 =33900.-
ทัวร์

ทัวร์ SPIRIT OF TURKEY
รหัสทัวร์ TK-B15-ASR_TK001_MAY18

ราคา 34900.-
กรุงเทพฯ
เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ
คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
สายการบิน TURKISH AIRLINES

กำหนดการเดินทาง

12-19 ม.ค.61 =34900.-
02-09 ก.พ.61 =34900.-
16-23 ก.พ.61 =34900.-
02-09 มี.ค.61 =34900.-
09-16 มี.ค.61 =34900.-
16-23 มี.ค.61 =34900.-
22-29 มี.ค.61 =34900.-
ทัวร์

ทัวร์ BW…WONDERFUL TURKEY 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-BW WONDERFUL_MAR

ราคา 36900.-
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล by TK065 22.35 – 05.50 (+1)
อิสตันบูล (บินภายในTK2010 07.35-09.00) – กรุงเคย์เซอรี่
คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ
หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย –โรงงานเครื่องปั้นดินเผ
เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี
โรงงานหนัง-เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย
เมืองชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน
วิหารเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.10 – 09.25 (-1)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

26ม.ค.61– 2ก.พ.61 36,900.-
9 – 16 ก.พ.61 36,900.- (วันตรุษจีน)
9 – 16 มี.ค.61 36,900.-
19 – 26 มี.ค.61 36,900.-
20 – 27 มี.ค.61 36,900.-
22 – 29 มี.ค.61 36,900.-

ทัวร์

ทัวร์ BW…WONDERFUL TURKEY 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-WONDERFUL TURKEY_MAY

ราคา 39900.-
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (TK069 23.00 – 05.20 น.)
อิสตันบูล (บินภายใน TK2010 06.40-08.05) – คัปปาโดเกีย
เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดิน
โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ
หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon)
เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – สวนผีเสื้อ – Cherry Garden ชมซากุระ
เมืองโบราณเฮียราโพลิส - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล
เมืองปามุคคาเล – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย
เมืองชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
สไปซ์ มาร์เก็ต -อิสตันบูล - ฮิปโปโดม - มัสยิดสีน้ำเงิน
วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
สนามบิน -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (TK068 01.25 – 15.00 น.)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

4 – 11 พ.ค.61 =39900.-

ทัวร์

ทัวร์ BW…WONDERFUL TURKEY 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-BW WONDERFUL TURKEY_APR

ราคา 40900.-
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล by TK065 21.45 – 04.00 (+1)
อิสตันบูล(บินภายใน TK2010 06.40-08.05)
กรุงเคย์เซอรี่ คัปปาโดเกีย – เกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม -นครใต้ดินไคมัคลี
โรงงานพรม – โรงงานเพชร -หุบเขานกพิราบ
หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา- เมืองคอนย่า
คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง-เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส
กรุงทรอย-เมืองชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต
อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.10 – 09.40 (+1)
**ชมเทศกาลดอกทิวลิป**-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

3-10 เม.ย.61 =40,900.-
10-17 เม.ย.61 =43,900.-เทศกาลสงกรานต์
12-19 เม.ย.61 =43,900.-เทศกาลสงกรานต์
13 – 20 เม.ย.61 =48,900.-เทศกาลสงกรานต์

ทัวร์

ทัวร์ BW…WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-WONDERFULTURKEY_APR

ราคา 44900.-
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK065 (21.45 – 04.00)
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี สไปซ์ มาร์เก็ต
***ชมเทศกาลดอกทิวลิป*** อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย
ชมม้าไม้จำลอง-เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
สุสานนีโครโพลิส – เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City
ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน - โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)-คัปปาโดเกีย – เกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน TK2013 14.45 – 16.25) อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล BY TK 064 (20.10 – 09.40)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

07-14 เม.ย.61 =4900.-(วันสงกรานต์)
09-16 เม.ย.61 =44900.-(วันสงกรานต์)
11-18 เม.ย.61 =44900.-(วันสงกรานต์)
13-20 เม.ย.61 =44900.-(วันสงกรานต์)

ทัวร์

ทัวร์ Best of Turkey 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ TK-B15-ADB-TK001_JUN18

ราคา 39900.-
กรุงเทพฯ
อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส
คูซาดาซึ - คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส
ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย
พระราชวังทอปกาปึ – สไปซ์มาเก็ต – โชว์ระบำหน้าท้อง
พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส
ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ - ( เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป )
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Turkish Airlines


กำหนดการเดินทาง

18-25 ม.ค. 61 =39,900.-
9-16 ก.พ. 61 =39,900.-
1-8, 8-15 มี.ค. 61 =39,900.-
15-22,22-29 มี.ค. 61 =39,900.-
15-21 เม.ย.61 =39,900.-
26เม.ย.61-3พ.ค.61 =39,900.-
4-11,11-18 พ.ค.61 =39,900.-
18-25 พ.ค.61 =39,900.-
25พ.ค.61-1มิ.ย.61 =39,900.-
8-15,15-22 มิ.ย. 61 =39,900.-

ทัวร์

ทัวร์ Spirit of Turkey Five Stars 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ TK-B15-ASR-TK002_JUN18

ราคา 39900.-
กรุงเทพฯ
เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ
คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล-ชานัคคาเล – อิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ
( เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป ) – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Turkish Airlines

กำหนดการเดินทาง

12-19 ม.ค.61 =39,900.-
2-9,16-23 ก.พ.61 =39,900.-
2-9,9-16 มี.ค.61 =39,900.-
16-23,22-29 มี.ค.61 =39,900.-
5-12,14-21 เม.ย.61 =43,900.-
3-10,10-17 พ.ค.61 =39,900.-
17-24,24-31 พ.ค.61 =39,900.-
1-8,22-29 มิ.ย.61 =39,900.-
ทัวร์

ทัวร์ตุรกี EAST PART TURKEY 7 DAYS
รหัสทัวร์ QR-B161-PART TURKEY_MAR18

ราคา 39,900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินสุวรรณภูมิ-กุรงโดฮา-เมืองอาดาน่า-เมืองกาซิแอนเทป-เมืองเก่ากาซิแอนเทป-พิพิธภัณฑ์โมเสก-เมืองซานลิอุรฟา-เมืองอาดิยามาน-เมืองคาห์ตา-เมืองอาดิยามาน-เมืองอาดิยามาน-เมืองอารามานมาราส-เมืองอาดานา-เมืองอาดาน่า-กรุงโดฮา-เมืองอาดาน่า-กรุงโดฮา
สายการบิน QATAR AIRWAYS


กำหนดเดินทาง

15-21 พ.ย. 60 =39,900.-
06-12 ธ.ค. 60 =39,900.-
24-30 ม.ค. 61 =39,900.-
21-27,28 -6 ก.พ. 61 =39,900.-
07-13,14-20 มี.ค. 61 =39,900.-

ทัวร์

ทัวร์ CLASSIC RIVIERA TURKEY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-CLASSIC RIVIERA_MAR

ราคา 39900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-เมืองเนฟเชียร์
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองคอนย่า-เมืองอันตาเลีย-เมืองอันตาเลีย-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ-เมืองอิซเมียร์-กรุงอิสตันบูล
กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร-กรุงเทพมหานคร
สายการบิน TURKISH AIRLINES


กำหนดการเดินทาง

03-10 มี.ค. =39900.-
04-11 มี.ค. =39900.-
17-24 มี.ค. =39900.-
18-25 มี.ค. =39900.-
25มี.ค.61-01เม.ย.61 =39900.-

ทัวร์

ทัวร์ RIVIERA-TULIP TURKEY 10 DAYS
รหัสทัวร์ QR-B161-RIVIERA TULIP_MAY

ราคา 39900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อังคาร่า
อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เกอเรเม่-บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง-ชมเมืองคัปปาโดเกีย
ช้อปปิ้ง-โชว์ระบำหน้าท้อง- คัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดินไคมัคลึ
คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คอนย่า-แอสเพนดอส-อันตาเลีย
อันตาเลีย-ปามุคคาเล่- ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-คูซาดาซึ-เปอร์กามัม-ชานัคคาเล่
ชมม้าไม้เมืองทรอย-ชานัคคาเล่-อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่
ล่องเรือช่อง-แคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต
อิสตันบูล-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-พระราชวัง
ทอปกาปึ-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร
สายการบิน QATAR AIRWAYS


กำหนดการเดินทาง

26 มี.ค.61-04 เม.ย.61 =39900.-
28 มี.ค.61-06 เม.ย.61 =39900.-
02-11 เม.ย.61 =39900.-
04-13 เม.ย.61 =39900.-
20-29 เม.ย.61 =39900.-
21-30 เม.ย.61 =39900.-
23 เม.ย.61-02 พ.ค.61 =39900.-
27 เม.ย.61-06 พ.ค.61 =41900.-
09-18 เม.ย.61 =43900.-

ทัวร์

ทัวร์ RIVIERA-TULIP TURKEY 10 DAYS
รหัสทัวร์ QR-B161-RIVIERA TURKEY_MAY

ราคา 39900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-เข้าชมสวนดอกทิวลิป
ช้อปปิ้ง แบรนด์เนม-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย
เมืองเก่าอันตาเลีย-ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน-เมืองคอนย่า
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง
เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สายการบิน QATAR AIRWAYS

กำหนดการเดินทาง

30มี.ค.61-08เม.ย.61 =39900.-
01-10 เม.ย.61 =39900.-
19-28 เม.ย.61 =39900.-
22เม.ย.61-01พ.ค.61 =39900.-
26เม.ย.61-05พ.ค.61 =39900.-
29เม.ย.61-08พ.ค.61 =39900.-
06-15 เม.ย.61 =41900.-
27เม.ย.61-06พ.ค.61 =41900.-
08-17 เม.ย.61 =43900.-
13-22 เม.ย.61 =43900.-
ทัวร์

ทัวร์ WOW GREECE-SANTORINI 7 DAYS
รหัสทัวร์ QR-B161-WOW GREECE_MAR

ราคา 55900.-
กรุงเทพมหานคร-สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-กรุงเอเธนส์
กรุงเอเธนส์-เมืองเดลฟี-เมืองกาลัมบาก้า
เมืองกาลัมบาก้า-เมืองเมทีโอร่า-ลาเมีย-กรุงเอเธนส์
กรุงเอเธนส์-เกาะซานโตรินี-ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย
เกาะซานโตรินี-กรุงเอเธนส์-กรุงเทพมหานคร
สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน QATAR AIRWAYS


กำหนดการเดินทาง

27 พ.ย.60-03 ธ.ค. 60 =55900.-
07-13 ธ.ค. 60 =56900.-
24-30 มี.ค. 61 =56900.-

ทัวร์

ทัวร์ WOW TURKEY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-WOW TURKEY_FEB

ราคา 29900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ-ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
พระราชวังโดลมาบาเช่-เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม
เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
ช้อปปิ้ง-โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง
พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร-สนามบินสุวรรณภูมิ
สายการบิน TURKISH AIRLINES

กำหนดการเดินทาง

16-23 ม.ค.61 =29900.-
18-25 ม.ค.61 =29900.-
21-28 ม.ค.61 =29900.-
22-29 ม.ค.61 =29900.-
14-21 ก.พ.61 =29900.-
16-23 ก.พ.61 =29900.-
ทัวร์

ทัวร์ TURKEY TROY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-TK TROY-8D_MAR

ราคา 35900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล - ฮิปโปโดรม
สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง
สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส
เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน
ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร-กรุงเทพมหานคร
สายการบิน TURKISH AIRLINES

กำหนดการเดินทาง

04-11 มี.ค.61 =35,900.-
10-17 มี.ค.61 =35,900.-
11-18 มี.ค.61 =35,900.-
17-24 มี.ค.61 =35,900.-
18-25 มี.ค.61 =35,900.-
ทัวร์

ทัวร์ WONDERFUL TURKEY 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-WONDERFUL TK_APR

ราคา 40900.-
อิสตันบูล(บินภายใน TK2010 06.40-08.05)
กรุงเคย์เซอรี่ คัปปาโดเกีย–เกอเรเม–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานพรม – โรงงานเพชร
หุบเขานกพิราบ –หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา- เมืองคอนย่า -คาราวาสไลน์
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล
เมืองโบราณเฮียราโพลิส -เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย
เมืองชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่
สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน
วิหารเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปี-ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.10 – 09.40 (+1)
**ชมเทศกาลดอกทิวลิป**กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง

3 – 10 เม.ย. 61 =40,900.-
10 – 17 เม.ย. 61 =43,900.-
12 – 19 เม.ย. 61 =43,900.-เทศกาลสงกรานต์
ทัวร์

ทัวร์ WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-WONDERFUL TK-RE_APR

ราคา 49900.-
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK065 (21.45 – 04.00)
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี - สไปซ์ มาร์เก็ต
***ชมเทศกาลดอกทิวลิป*** -อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง -เมืองคูซาดาสี
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – สุสานนีโครโพลิส
เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
แวะถ่ายรูปคาราวาสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City – ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน
โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)-คัปปาโดเกีย – เกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน TK2013 14.45 – 16.25)
อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล BY TK 064 (20.10 – 09.40)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง

09 – 16 เม.ย.61 =49,900.-
11 – 18 เม.ย.61 =49,900.-
13 – 20 เม.ย.61 =49,900.- (วันสงกรานต์)
ทัวร์

ทัวร์ WONDERFUL TURKEY 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-WONDERFUL TK_MAR

ราคา 36900.-
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล by TK065 22.35 – 05.50 (+1)
อิสตันบูล (บินภายในTK2010 07.35-09.00) – กรุงเคย์เซอรี่
คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดินไคมัคลี
โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย –โรงงานเครื่องปั้นดินเผา- เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคอนย่า – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองคูซาดาสี
โรงงานหนัง-เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล
เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่
สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี – สนามบินกรุงอิสตันบูล
TK064 20.10 – 09.25 (-1)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์

กำหนดการเดินทาง

26ม.ค.61–2ก.พ.61 =36,900.-
9 – 16 ก.พ.61 =36,900.- (วันตรุษจีน)
9 – 16,20 – 27 มี.ค.61 =36,900.-
22 – 29 มี.ค.61 =36,900.-(TK69)
 
 
 
ข้อมูลน่าสนใจ

รับจัดทัวร์


Fastival
TIP FOR TRAVEL
Fastival
Fastival
Fastival
My FanPage
partner
logo
บริษัท เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด
เบสท์ ทัวร์ฮอลิเดย์ ยินดีบริการ จัดโปรแกรมทัวร์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว รับจัดทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน เป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป โทร 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
ออกแบบเว็บไซต์ โดย DesignOHO