บริษัท เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด
เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ ยินดีบริการ จัดโปรแกรมทัวร์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว รับจัดทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน เป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป โทร 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
Previous
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
Next

ตุรกี, รับจัดกรุ๊ปทัวร์์, รับจัดกรุ๊ปทัวรตุรกี

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ตุรกี (Turkey) สถานที่ท่องเที่ยว: ไคโร - อิสตันบูล –ชานัคคาเล่-ทรอย เพอร์กามัม - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คัปปาโดเจีย ปาโดเจีย – เกอเรเม – แองการ่า แองการ่า – อิสตันบูล

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ตุรกี, รับจัดทัวร์, จัดกรุ๊ปทัวร์, จัดกรุ๊ปเหมา, จัดกรุ๊ปดูงาน, จัดกรุ๊ปสัมนา, จัดกรุ๊ปทัศนศึกษา, ทัวร์ราคาถูก

 
call center
ทัวร์ยอดนิยม
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์

ทัวร์ตรุกี WONDERFUL TURKEY 8วัน/5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-BW WONDERFUL TURKEY_JUL

ราคา 38,900.-
คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
นครใต้ดิน – โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon) – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า–ทุ่งดอกลาเวนเดอร์–เมืองปามุคคาเล–ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียรา
โพลิส - เมืองคุซาดาซึ – โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเอฟิซุส
กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล่ – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอส
ฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล - ฮิปโปโดม - มัสยิดสีน้ำเงิน
วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี - ห้างมาร์มาร่า ฟอรั่ม
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง
13 – 20 ก.ค.61 =38,900.-
ทัวร์

ทัวร์ตรุกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-BW WONDERFUL TURKEY_AUG

ราคา 38,900.-
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน
วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม -พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส -เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย
ชมม้าไม้จำลอง-เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง-เมืองคูซาดาสี
]ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – แวะถ่ายรูปคารา
วานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City – ชิมไวน์ตูร์ลาซาน-โชว์ระบำหน้าท้อง
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง
13 – 20 ก.ค.61 =38,900.-
21- 28 ก.ค.61 =38,900.-
13 – 20 ส.ค.61 =38,900.-
ทัวร์

ทัวร์ตรุกี WONDERFUL TURKEY 8วัน/5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-BW WONDERFUL TURKEY_OCT

ราคา 38,900.-
คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดิน
โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย
(Optional Balloon) – เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-เมืองคอนย่า
เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟิซุส
เมืองคุซาดาซึ – โรงงานเครื่องหนัง – กรุงทรอย - เมืองชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล
เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต
อิสตันบูล - ฮิปโปโดม - มัสยิดสีน้ำเงิน - วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี
สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง
24-31 ส.ค.61 =38,900.-
7-14 ก.ย.61 =38,900.-
21-28 ก.ย.61 =38,900.-
11-18 ต.ค.61 =38,900.-
12-19 ต.ค.61 =38,900.- *วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
19-26 ต.ค.61 =38,900.- *วันปิยมหาราช
ทัวร์

ทัวร์ตรุกี TURKISH MEDITERRANEAN 9D6N
รหัสทัวร์ TK-B46-TURKISH MEDITERRANEAN_OCT

ราคา 40,900.-
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
ฮิปโปโดม – พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
เมืองโบราณเอเฟซุส - คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย– เมืองอันตัลยา
เมืองอันตัลยา – หอคอยฮิเดอร์ริค – พิพิธภัณฑ์บ้านอตาเติร์ก
น้ำตกดูเดน – ท่าเรือโบราณ ล่องเรือ
เมืองอันตัลยา – คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน Underground City
โรงงานพรม – โรงงานเพชร
โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง
13-21 ต.ค.61 =40,900.-
20-28 ต.ค.61 =40,900.-
icon_program_tour โหลดโปรแกรม
ทัวร์

ทัวร์ตรุกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-BW-TURKEY_OCT

ราคา 38,900.-
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียรา
โพลิส เมืองคอนย่า - เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์
นครใต้ดิน Underground City – ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน
โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) - คัปปาโดเกีย
โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง
15-22 ต.ค.61 = 38,900.-
icon_program_tour โหลดโปรแกรม
ทัวร์

ทัวร์ตรุกี WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน/5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-BW-TURKEY_NOV

ราคา 38,900.-
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ต
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียรา
โพลิส เมืองคอนย่า - เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย
\พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์
นครใต้ดิน Underground City – ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน
โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) - คัปปาโดเกีย – เกอเรเม
โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง
25 ต.ค. – 1 พ.ย. 61 = 38,900.-
ทัวร์

ทัวร์ตุรกี SHOCK PRICE TURKEY 6วัน 3คืน
รหัสทัวร์ : QR-B09-ADA01-OCT18

ราคา 25,999.-
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาดานา เมืองอาดานา ประเทศตุรกี - มัสยิดกลาง ซาบันซี - เมืองคัปปาโดเจีย เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองเกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ เมืองคัปปาโดเจีย - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองอังการ่า - พิพิธภัณฑ์อารยธรรม อนาโตเลียน - สุสานอตาเติร์ก
สายการบิน Qatar Airways


กำหนดวันเดินทาง

02-07 ก.ย.61 = 25,999.-
28 ก.ย.- 03 ต.ค.61 = 26,999.-
30 ก.ย.- 05 ต.ค.61 = 26,999.-
03-08 , 05-10 , 07-12 ต.ค.61 = 27,999.-
14-19 , 19-24 ต.ค.61 = 28,999.-

 

ทัวร์

ทัวร์ตุรกี HIGHLIGHT TURKEY 9วัน
รหัสทัวร์ : TK-B196-TURKEY-9D-OCT18

ราคา 33,777.-
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-อิสตันบูลอิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติร์กคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิซาร์ ***พิเศษ!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองคอนย่า- CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืเฮียราโพลิส–คูซาดาซี คูซาดาซี–เมืองโบราณเอฟฟิซุส–บ้านพระแม่มารี–ชานัคคาเล่-เมืองเปอร์กามัม
สายการบิน TURKISK AIRLINES


กำหนดวันเดินทาง

09-17 ส.ค.61 = 35,777.-
19-27 ส.ค.61 = 33,777.-
05-13 , 16-24 ก.ย.61 = 34,777.-
08-16 ต.ค.61 = 34,777.-
21-29 ต.ค.61 = 35,777.-

 

ทัวร์

ทัวร์ตุรกี LAVENDER TURKEY
รหัสทัวร์ W5-B161-LAVENDER-TK_AUG

ราคา 33,900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเตหะราน - อิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ฮิปโปโดรม
สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์-เมืองชานัคคาเล่
กรุงทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่ - เมืองปามุคคาเล่
เมืองอิสปาร์ต้า-สวนดอกลาเวนเดอร์ - เมืองคัปปาโดเกีย
โชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show - เมืองคัปปาโดเกีย
นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง- เกอเรเม่-เมืองอังคาร่า
กรุงอังคาร่า-กรุงเตหะราน-กรุงเทพมหานคร - กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบิน MAHAN AIR


กำหนดการเดินทาง

06-14 ก.ค.61 =33,900.-
13-21 ก.ค.61 =33,900.-
20-28 ก.ค.61 =33,900.-
27 ก.ค.-04 ส.ค.61 =33,900.-
03-11 ส.ค.61 =33,900.-
10-18 ส.ค.61 =33,900.-
17-25 ส.ค.61 =33,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ตุรกี HILIGHT TURKEY 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ : QR-B09-IST01-SEP18

ราคา 35,888.-
ท่าอากาศยานนานาชาติฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ - ท่าอากาศยานนานาชาติอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี - เมืองอิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส เมืองอิสตันบูล - เมืองเบอร์ซ่าร์ - มัสยิดหลวงแห่งเมืองเบอร์ซ่าร์ - สุสานสีเขียว - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม เมืองเบอร์ซาร์ - เมืองอิซเมียร์ เมืองอิซเมียร์ - เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย
สายการบิน Qatar Airways


กำหนดวันเดินทาง

08-15 ก.ย.61 = 35,888.-
29 ก.ย. - 06 ต.ค.61 = 35,888.-

 

ทัวร์

ทัวร์ตุรกี LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-LUXURY-TK_OCT

ราคา 39,900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล - อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่-อันตาเลีย - เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล - อิสตันบูล - กรุงอิสตันบูล
กรุงเทพมหานคร - กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES


กำหนดการเดินทาง

30 มิ.ย.-07 ก.ค.61 =39,900.-
06-13 ต.ค.61 =39,900.-
7-14 ต.ค.61 =39,900.-
08-15 ต.ค.61 =39,900.-
13-20 ต.ค.61 =39,900.-
14-21 ต.ค.61 =39,900.-
15-22 ต.ค.61 =39,900.-
20-27 ต.ค.61 =39,900.-
21-28 ต.ค.61 =39,900.-
27 ต.ค.-03 พ.ย.61 =39,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ตุรกี TURKISH MEDITERRANEAN 9D6N
รหัสทัวร์ : TK-B46-TURKISH-MEDITER-9D-OCT18

ราคา 40,900.-
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย ฮิปโปโดม – พระราชวังทอปกาปึ - สไปซ์ มาร์เก็ตอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลองเมืองโบราณเอเฟซุส - คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
สายการบิน Turkish Airlines


กำหนดวันเดินทาง

13-21 , 20-28 ต.ค.61 = 40,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ตุรกี CROATIA RIVIERA
รหัสทัวร์ TK-B161-TURKISH TK_DEC

ราคา 49,900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล - กรุงอิสตันบูล-กรุงซาเกรบ
คาโลวัช-อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า - อุทยานพลิทวิเซ่
เจเซร่า-เมืองซาดาร์-เมืองวิโดเซ่ - เมืองวิโดเซ่
เมืองซิบินิค-เมืองโทรเกียร์-เมืองสปลิท - เมืองสปลิท
เมืองนีอุม (บอสเนีย)-มาลีสตอน-ดูบรอฟนิค - ดูบรอฟนิค
กรุงอิสตันบูล - กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES


กำหนดการเดินทาง

10-16 ต.ค.61 =49,900.-
14-20 ต.ค.61 =49,900.-
05-11 พ.ย.61 =49,900.-
12-18 พ.ย.61 =49,900.-
19-25 พ.ย.61 =49,900.-
26 พ.ย.-02 ธ.ค.61 =49,900.-
10-16 ธ.ค.61 =49,900.-
31 ธ.ค.-06ม.ค. 62 =49,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ตุรกี WOW GREECE-SANTORINI
รหัสทัวร์ QR-B161-WOW-TK_DEC

ราคา 65,900.-
กรุงเทพมหานคร-สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงโดฮา-กรุงเอเธนส์ - กรุงเอเธนส์-เมืองเดลฟี-เมืองกาลัมบาก้า
เมืองกาลัมบาก้า-เมืองเมทีโอร่า-ลาเมีย-กรุงเอเธนส์ - กรุงเอเธนส์
เกาะซานโตรินี-ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย
เกาะซานโตรินี-กรุงเอเธนส์-กรุงเทพมหานคร - สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS


กำหนดการเดินทาง

20-26 ต.ค. 61 =67,900 .-
22-28 ต.ค. 61 =67,900 .-
05-11 พ.ย. 61 =65,900 .-
12-18 พ.ย. 61 =65,900 .-
19-25 พ.ย. 61 =65,900 .-
04-10 ธ.ค. 61 =67,900 .-

 

ทัวร์

ทัวร์ Welcome to Turkey 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ QR-B15-BJV-QR002_SEP

ราคา 28,922.-
กรุงเทพฯ -โดฮา - โบดรัม – ปามุคคาเล-ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
คอนย่า - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย - ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - อังการ่า-อังการ่า – อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปึ - ฮิปโปโดม
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน - สุเหร่าสีน้ำเงิน - แกรนด์บาซาร์-อิสตันบูล
ม้าไม้จำลองแห่งทรอย - ชานัคคาเล-ชานัคคาเล - เพอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส
คูซาดาสึ -คูซาดาสึ - โบดรัม - สนามบิน-โดฮา – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์


กำหนดการเดินทาง

11-20 มิ.ย.61 =28,922.-
18-27 มิ.ย.61 =28,922.-
30 ส.ค.-8 ก.ย.61 =29,922.-
3-12 ก.ย.61 =29,922.-
6-14 ก.ย.61 =29,922.-
10-19 ก.ย.61 =29,922.-
13-22 ก.ย.61 =29,922.-
17-26 ก.ย.61 =29,922.-
20-29 ก.ย.61 =29,922.-

 

ทัวร์

ทัวร์ SAY HI TURKEY
รหัสทัวร์ : KC-B03-SAYHITURKEY_OCT

ราคา 28927.-
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อัลมาตี - อิสตันบลู-อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
ไอวาลิค-ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส
ปามุคคาเล่-ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า
คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล-อิสตันบูล - อัลมาตี
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบิน AIR ASTANA


กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 61

 

ทัวร์

ทัวร์ Hot Hot Turkey
รหัสทัวร์ : KC-B13-TURKEY_OCT

ราคา 29,888.-
กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-เมืองไอยวาริค
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-โรงงานเครื่องหนัง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส
ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delightปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า
เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์-เมืองอิสตันบูล
เมืองอัลมาตี้-เมืองอัลมาตี้-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Air Astana


กำหนดการเดินทาง : เมษายน-ตุลาคม 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ Surprise Tulip Turkey
รหัสทัวร์ : TK-B13-TURKEY-TK_SEP

ราคา 31,999.-
กรุงเทพฯ-เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-สวนดอกทิวลิป-เมืองชานัคคาเล่-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ -เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า -กรุงอิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Turkish Airlines


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม-กันยายน 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ EASY FANTASTIC IN TURKEY ตุรกี 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ TK-B90-EASY FANTASTIC_JUL

ราคา 31900.-
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองไอย์วาลิก-วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์)
เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย
นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย
(ไม่รวมกับค่าทัวร์)–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่–เมืองอังการ่า
โดยสายการบิน Turkish Airlines


กำหนดการเดินทาง

14 – 22 พ.ค.61 =32,900.-
23 – 31 พ.ค.61 =35,900.-*วันวิสาขบูชา
02 – 10 มิ.ย.61 =33,900.-
10 – 18 มิ.ย.61 =33,900.-
18 – 26 มิ.ย.61 =33,900.-
05 – 13 ก.ค.61 =33,900.-
08 – 16 ก.ค.61 =33,900.-
15 – 23 ก.ค.61 =33,900.-
20 – 28 ก.ค.61 =35,900.-*วันอาสาฬหบูชา

 

ทัวร์

ทัวร์ Andaman to Wonderful Turkey
รหัสทัวร์ TK-B161-ANDAMAN_DEC

ราคา 32,900.-
สนามบิน ภูเก็ต-อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา-มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า
อิสตันบูล-อิสตันบูล-ภูเก็ต-ภูเก็ต
สายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

27พ.ค.61-03มิ.ย.61 =32,900.-
03-10 มิ.ย.61 =32,900.-
17-24 มิ.ย.61 =32,900.-
08-15 ก.ค.61 =32,900.-
17-24 ก.ค.61 =32,900.-
23-30 ก.ค.61 =32,900.-
31ก.ค.61-07ส.ค.61 =32,900.-
14-21 ส.ค.61 =32,900.-
03-10 ก.ย.61 =32,900.-
22-29 ก.ย.61 =32,900.-
06-13 ต.ค.61 =32,900.-
11-18 ต.ค.61 =32,900.-
16-23 ต.ค.61 =32,900.-
18-25 ต.ค.61 =32,900.-
05-12 พ.ย.61 =32,900.-
18-25 พ.ย. 61 =32,900.-
27ก.ค.61-03ส.ค.61 =33,900.-
03-10 ธ.ค.61 =33,900.-
04-11 ธ.ค.61 =33,900.-
11-18 ธ.ค.61 =33,900.-
30ธ.ค.61-06ม.ค.62 =33,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์Andaman to Wonderful Turkey
รหัสทัวร์ TK-B161-ANDAMAN TK_DEC

ราคา 32900.-
สนามบิน ภูเก็ต-อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา
มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม
เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง-โรงงานทำเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย
กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า-อิสตันบูล-อิสตันบูล-ภูเก็ต-ภูเก็ต
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

27พ.ค.61-03มิ.ย.61 =32,900.-
03-10 มิ.ย.61 =32,900.-
17-24 มิ.ย.61 =32,900.-
08-15 ก.ค.61 =32,900.-
17-24 ก.ค.61 =32,900.-
23-30 ก.ค.61 =32,900.-
31ก.ค.61-07ส.ค.61 =32,900.-
14-21 ส.ค.61 =32,900.-
03-10 ก.ย.61 =32,900.-
22-29 ก.ย.61 =32,900.-
06-13 ต.ค.61 =32,900.-
11-18 ต.ค.61 =32,900.-
16-23 ต.ค.61 =32,900.-
18-25 ต.ค.61 =32,900.-
05-12 พ.ย.61 =32,900.-
18-25 พ.ย.61 =32,900.-
27ก.ค.61-03ส.ค.61 =33,900.-
03-10 ธ.ค.61 =33,900.-
04-11 ธ.ค.61 =33,900.-
11-18 ธ.ค.61 =33,900.-
30ธ.ค.61-06 ม.ค.61 =33,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ WOW TURKEY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-WOW TURKEY_NOV

ราคา 32900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำ-ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
พระราชวังโดลมาบาเช่-เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน
โชว์ระบำหน้าท้อง-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่
ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า
กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร
สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

19-26 พ.ค.61 =32,900.-
20-27 พ.ค.61 =32,900.-
27พ.ค.61-03มิ.ย.61 =32,900.-
02-09 มิ.ย.61 =32,900.-
03-10 มิ.ย.61 =32,900.-
09-16 มิ.ย.61 =32,900.-
10-17 มิ.ย.61 =32,900.-
16-23 มิ.ย.61 =32,900.-
17-24 มิ.ย.61 =32,900.-
22-29 มิ.ย.61 =32,900.-
23-30 มิ.ย.61 =32,900.-
24มิ.ย.61-01ก.ค.61 =32,900.-
06-13 ก.ค.61 =32,900.-
07-14 ก.ค.61 =32,900.-
08-15 มี.ค.61 =32,900.-
06-13 ต.ค.61 =32,900.-
08-15 ต.ค.61 =32,900.-
15-22 ต.ค.61 =32,900.-
27ต.ค.61-03พ.ย.61 =32,900.-
28ต.ค.61-04พ.ย.61 =32,900.-
03-10 พ.ย.61 =32,900.-
04-1 พ.ย.61 =32,900.-
10-17 พ.ย.61 =32,900.-
11-18 พ.ย.61 =32,900.-
17-24 พ.ย.61 =32,900.-
18-25 พ.ย.61 =32,900.-
24พ.ย.61-01ธ.ค.61 =32,900.-
25พ.ย.61-02ธ.ค.61 =32,900.-
01-08 ธ.ค.61 =33,900.-
02-09 ธ.ค.61 =33,900.-
03-10 ธ.ค.61 =33,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ UNSEEN TURKEY 9วัน6คืน
รหัสทัวร์ TK-B09-IST02 UNSEEN TK_JUL

ราคา 33888.-
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก-อังการ่า
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์ –โชว์ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
คูซาดาซี-คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส
ชานัคคาเล่-ทรอย-อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาห์เช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต
BLUE MOSQUE-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน
SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

11 – 19 พ.ค.61 =33,888.-
19 – 27 พ.ค.61 =33,888.-
21 – 29 พ.ค.61 =33,888.-
29พ.ค.61– 06มิ.ย.61 =33,888.-
06 – 14 มิ.ย.61 =33,888.-
07 – 15 มิ.ย.61 =33,888.-
13 – 21 มิ.ย.61 =33,888.-
20 – 28 มิ.ย.61 =33,888.-
24มิ.ย.61– 02ก.ค.61 =33,888.-
25มิ.ย.61– 03ก.ค.61 =33,888.-
29มิ.ย.61– 07ก.ค.61 =33,888.-
03 – 11 ก.ค.61 =33,888.-
12 – 20 ก.ค.61 =33,888.-
13 – 21 ก.ค.61 =33,888.-
18 – 26 ก.ค.61 =33,888.-
23 – 31 ก.ค.61 =34,888.-
28ก.ค.61– 05ส.ค.61 =34,888.-

 

ทัวร์

Discovery Turkey 10 วัน 7 คืน
EK-B136-HG14-DEC18

ราคา 33,900.-
อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน พระราชวังโดลมาบาเช่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน
คัปปาโดเกีย นครใต้ดินไคมัคลึ เมืองโบราณเอฟิซุส ปามุคคาเล่ ทรอย

วันเดินทาง :

03-12 ส.ค.61 33,900.-
04-13 , 13-22 ก.ย.61 33,900.-
27 ก.ย.- 06 ต.ค.61 ต.ค.61 33,900.-
28 ก.ย.- 07 ต.ค.61 ต.ค.61 33,900.-
05-14 , 11-20, 16-25 , 18-27 ต.ค.61 33,900.-
25 ต.ค.-3 พ.ย. 61 พ.ย.61 33,900.-
02-11 , 16-25 พ.ย.61 33,900.-
23 พ.ย.-2 ธ.ค. 61 ธ.ค.61 33,900.-
02-11 , 06-15 ธ.ค.61 33,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ TURKEY TROY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-TURKEY TROY_OCT

ราคา 36900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-สไปซ์ มาร์เก็ต
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส
เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน-ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล
กรุงเทพมหานคร-กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

06-13 พ.ค.61 =36,900.-
08-15 พ.ค.61 =36,900.-
19-26 พ.ค.61 =36,900.-
20-27 พ.ค.61 =36,900.-
27พ.ค.61-03มิ.ย.61 =36,900.-
02-09 มิ.ย.61 =36,900.-
09-16 มิ.ย.61 =36,900.-
16-23 มิ.ย.61 =36,900.-
23-30 มิ.ย.61 =36,900.-
30มิ.ย.61-07ก.ค.61 =36,900.-
07-14 ก.ค.61 =36,900.-
08-15 ก.ค.61 =36,900.-
12-19 ส.ค.61 =36,900.-
06-13 ต.ค.61 =36,900.-
07-14 ต.ค.61 =36,900.-
08-15 ต.ค.61 =36,900.-
15-22 ต.ค.61 =36,900.-
20-27 ต.ค.61 =36,900.-
27ต.ค.61-03พ.ย.61 =36,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ AMAZING TURKEY 9D6N ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ TK-B127-AMAZING TURKEY_NOV18

ราคา 36,999.-
กรุงเทพ-อิสตันบูล-ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่-บูซาร์
ชานัคคาเล่-ทรอย-เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน
คูซาดาซี-เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย-บอลลูน-นครใต้ดิน
เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส-หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW
หมู่บ้านของนกพิราบ-พาซาแบค-Carpet School-อิสตันบูล-กรุงเทพ
โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

10-18 ต.ค.61 =36,999.-
11-19 ต.ค.61 =36,999.-
16-20 ต.ค.61 =36,999.-
22-30 ต.ค.61 =37,500.-
23-31 ต.ค.61 =37,500.-
26 ต.ค -3 พ.ย.61 =37,500.-
28 ต.ค -5 พ.ย.61 =37,500.-
1-9 พ.ย.61 =36,999.-
2-10 พ.ย.61 =36,999.-
9-17 พ.ย.61 =36,999.-
16-24 พ.ย.61 =36,999.-
23 พ.ย.-1 ธ.ค.61 =36,999.-
30 พ.ย-8 ธ.ค.61 =36,999.-

 

ทัวร์

ทัวร์ AMAZING TURKEY WINTER 9D6N ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ TK-B127-AMAZINGTURKEY_DEC18

ราคา 36,999.-
กรุงเทพ-อิสตันบูล-ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาห์เช่-บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน
คูซาดาซี-เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์
เมืองคัปปาโดเจีย-บอลลูน-นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์
หมู่บ้านอวานอส-หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW
หมู่บ้านของนกพิราบ-พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
อิสตันบูล-กรุงเทพ
โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

4-12 ธ.ค.61 =36,999.-
7-15 ธ.ค.61 =36,999.-
14-22 ธ.ค.61 =36,999.-
21-29 ธ.ค.61 =39,950.-

 

ทัวร์

ทัวร์ DELUXE TURKEY 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B09-DELUXE TK_AUG

ราคา 39888.-
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบสห์เช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้เมืองทรอย - คูซาดาซี – ศูนย์เสื้อหนัง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส –บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส
คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงแรมพรม/เซรามิค
นครใต้ดิน – โชว์ระบำหน้าท้อง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองไกเซรี-บินภายในสู่อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต
BLUE MOSQUE-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน
SPICE MARKET-สนามบินอิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

22 – 29 เม.ย.61 36,999
12 – 19 พ.ค.61 39,888
02 – 09 มิ.ย.61 39,888
14 – 21 ก.ค.61 39,888
23 – 30 ส.ค.61 39,888

 

ทัวร์

ทัวร์ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ TK-B47-TK94-TURKEY_NOV

ราคา 33888.-
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปี -พระราชวังโดลมาบาห์เช-อิสตันบูล
เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque-ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา
เมืองอิชเมียร์-อิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส -บ้านพระแม่มารี
ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
(ปามุคคาเล่)-ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย
คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค -ชมระบำหน้าท้อง
(Belly dance)-เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม -โรงงานเซรามิค
Jewellery Shop -กรุงอังการา-อังการา – กรุงอิสตันบูล
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-Candy Shop - ตลาดสไปซ์
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล-ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES


กำหนดกาเรดินทาง

17 – 24 พ.ค.61 =33,888.-
29พ.ค.61– 5มิ.ย.61 =35,888.-
31พ.ค.61– 7มิ.ย.61 =35,888.-
13 – 20 มิ.ย.61 =35,888.-
27มิ.ย.61– 4ก.ค.61 =35,888.-
18 – 25 ก.ค.61 =34,888.-
8 – 15 ส.ค.61 =36,888.-
22 - 29 ส.ค.61 =34,888.-
29ส.ค.61- 5 ก.ย.61 =35,888.-
12 - 19 ก.ย.61 =34,888.-
26ก.ย.61- 3ต.ค.61 =35,888.-
10 - 17 ต.ค.61 =36,888.-
17 - 24 ต.ค.61 =36,888.-
24 - 31 ต.ค.61 =36,888.-
7 – 14 พ.ย.61 =35,888.-
21 - 28 พ.ย.61 =35,888.-

 

ทัวร์

ทัวร์ LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161- LUXURY TK_OCT

ราคา 39900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่-อันตาเลีย-เมืองอันตาเลีย
เมืองคัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
อิสตันบูล-กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

05-12 พ.ค.61 =39,000.-
06-13 พ.ค.61 =39,000.-
19-26 พ.ค.61 =39,000.-
20-27 พ.ค.61 =39,000.-
27พ.ค.61-03มิ.ย.61 =39,000.-
02-09 มิ.ย.61 =39,000.-
03-10 มิ.ย.61 =39,000.-
09-16 มิ.ย.61 =39,000.-
10-17 มิ.ย.61 =39,000.-
16-23 มิ.ย.61 =39,000.-
17-24 มิ.ย.61 =39,000.-
23-30 มิ.ย.61 =39,000.-
24มิ.ย.61-01ก.ค.61 =39,000.-
30มิ.ย.61-07ก.ค.61 =39,000.-
06-13 ต.ค.61 =39,000.-
07-14 ต.ค.61 =39,000.-
08-15 ต.ค.61 =39,000.-
13-20 ต.ค.61 =39,000.-
14-21 ต.ค.61 =39,000.-
15-22 ต.ค.61 =39,000.-
20-27 ต.ค.61 =39,000.-
21-28 ต.ค.61 =39,000.-
27ต.ค.61-03พ.ย.61 =39,000.-

 

ทัวร์

ทัวร์ AMAZING TURKEY CHERRYP ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ TK-B127-AMAZING TURKEY_JUN18

ราคา 37,500.-
กรุงเทพ-อิสตันบูล-บาลัช-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่-เมืองบูซาร์
หมู่บ้านออตโตมัน-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-เพอร์กามัม
Greece Village-เมืองคูซาดาซี-เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง
เมืองปามุคคาเล่-Kirazlibahce -สวนเชอรี่-คอนย่า-คาราวานสไรน์
คัปปาโดเจีย-บอลลูน – นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส
หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW- Carpet School
หมู่บ้านของนกพิราบ-อิสตันบูล-กรุงเทพ
โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

1-9 มิ.ย.61 =37,500 .-
8-16 มิ.ย.61 =37,500 .-
15-23 มิ.ย.61 =37,500 .-
22-30 มิ.ย.61 =37,500 .-
29 มิ.ย.-7ก.ค.61 =37,500 .-

 

ทัวร์

ทัวร์ AMAZING TURKEY LAVENDER SEASON ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ TK-B127-AMAZING TURKEY_AUG18

ราคา 37,500.-
กรุงเทพ-อิสตันบูล-บาลัช-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่-เมืองบูซาร์
หมู่บ้านออตโตมัน-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย
เพอร์กามัม-Greece Village-เมืองคูซาดาซี-เมืองเอฟฟิซุส
โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่-เมืองเอสปาตา
ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์-คอนย่า-คาราวานสไรน์-คัปปาโดเจีย
บอลลูน – นครใต้ดิน-เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส-หุบเขาเดฟเรนท์
PANORAMIC VIEW- Carpet School-หมู่บ้านของนกพิราบ
อิสตันบูล-กรุงเทพ
โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

06-14 ก.ค.61 =37,500 .-
13-21 ก.ค.61 =37,500 .-
20-28 ก.ค.61 =37,500 .-
27 ก.ค.-4 ส.ค.61 =37,500 .-
03-11 ส.ค.61 =37,500 .-
10-18 ส.ค.61 =37,500 .-
17-25 ส.ค.61 =37,500 .-
24 ส.ค.-1 ก.ย.61 =37,500 .-

 

ทัวร์

ทัวร์ AMAZING TURKEY NEW YEAR 9D6N ทัวร์ตุรกี 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ TK-B127-AMAZING TURKEY_DEC18

ราคา 42,900.-
กรุงเทพ-อิสตันบูล-ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่-บูซาร์
ชานัคคาเล่-ทรอย-เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน
คูซาดาซี-เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย-บอลลูน-นครใต้ดิน
เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส-หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW
หมู่บ้านของนกพิราบ-พาซาแบค-Carpet School-สกีรีสอร์
อิสตันบูล-กรุงเทพ
โดยสายการบิน เตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

25 ธ.ค 61 - 2 ม.ค.62 =42,900.-
27 ธ.ค 61 - 4 ม.ค.62 =42,900.-
29 ธ.ค 61 - 6 ม.ค.62 =42,900.-

 

 
 
 
ข้อมูลน่าสนใจ

รับจัดทัวร์


Fastival
TIP FOR TRAVEL
Fastival
Fastival
Fastival
My FanPage
partner
logo
บริษัท เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด
เบสท์ ทัวร์ฮอลิเดย์ ยินดีบริการ จัดโปรแกรมทัวร์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว รับจัดทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน เป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป โทร 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
ออกแบบเว็บไซต์ โดย DesignOHO