บริษัท เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด
เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ ยินดีบริการ จัดโปรแกรมทัวร์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว รับจัดทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน เป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป โทร 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
Previous
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
  • บริษัททัวร์ | รับจัดทัวร์
Next

ตุรกี, รับจัดกรุ๊ปทัวร์์, รับจัดกรุ๊ปทัวรตุรกี

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ตุรกี (Turkey) สถานที่ท่องเที่ยว: ไคโร - อิสตันบูล –ชานัคคาเล่-ทรอย เพอร์กามัม - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส – ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ – คอนย่า – คัปปาโดเจีย ปาโดเจีย – เกอเรเม – แองการ่า แองการ่า – อิสตันบูล

รับจัดกรุ๊ปทัวร์ตุรกี, รับจัดทัวร์, จัดกรุ๊ปทัวร์, จัดกรุ๊ปเหมา, จัดกรุ๊ปดูงาน, จัดกรุ๊ปสัมนา, จัดกรุ๊ปทัศนศึกษา, ทัวร์ราคาถูก

 
call center
ทัวร์ยอดนิยม
ทัวร์ตุรกี
ทัวร์

ทัวร์ SUPER SAVE OTTOMAN 9 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ QR-B15-ESB-QR001_JUN

ราคา 24922.-
กรุงเทพฯ – สนามบินอู่ตะเภา –โดฮา – อังการา
อังการา- คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน - เกอเรเม
ชมระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย – คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - ปามุคคาเล-ปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส
คูซาดาสึ - เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
เพอร์กามัม – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
แกรนด์บาซาร์ – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด
สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - เยเรบาตัน
ฮิปโปโดม-พระราชวังโดลมาบาเช - พระราชวังทอปกาปึ – โดฮา
โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์


กำหนดการเดินทาง
12-20 มี.ค.61 =24,922.-
7-15 พ.ค.61 =25,922.-
14-22 พ.ค.61 =25,922.-
21-29 พ.ค.61 =25,922.-
4-12 มิ.ย.61 =25,922.-

 

ทัวร์

ทัวร์ แกรนด์ตุรกี 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ : QR-B123-WQR1810B_MAY

ราคา 27900.-
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -โดฮา – อาดานา
คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
นครใต้ดิน – อุชิซาร์ -อังการา – อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน
พระราชวังทอปคาปี-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อิสตันบูล
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส -แกรนด์บาซ่าร์ – ไอวาลิค
ไอวาริค – เอเฟซุส – ปามุคคาเล่-ปามุคคาเล่ – เฮียราโพลิส
ปราสาทปุยฝ้าย – คอนย่า -พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-คอนย่า
อาดานา – ชมเมือง -สนามบิน – โดฮา-สนามบิน – โดฮา
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS


กำหนดการเดินทาง : กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ Popular Turkey
รหัสทัวร์ : W5-B13-TURKEY_MAY

ราคา 28,888.-
กรุงเทพฯ-เตหะราน–อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
เมืองชานัคคาเล่เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ร้านขนม
TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ-เมืองคูซาดาซึ
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองอังการ่า
ทะเลสาบเกลือ-สุสานอตาเติร์ก-ANKA SHOPPING MALL-เมืองอังการ่า
เตหะราน-กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Mahan Air


กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ Switch Popular Turkey
รหัสทัวร์ : W5-B13-TURKEY-W5_APR

ราคา 28,888.-
กรุงเทพฯ-เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ทะเลสาบเกลือ
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน
เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองคูซาดาซึ
เมืองคูซาดาซึ-ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองชานัคคาเล่-เมืองชานัคคาเล่-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย–อิสตันบูล-เตหะราน
อิสตันบูล-เตหะราน-กรุงเทพฯ-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Mahan Air


กำหนดการเดินทาง : เมษายน 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ FIN FIN TURKEY
รหัสทัวร์ : KC-B03-FIN TURKEY_APR

ราคา 28927.-
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อัลมาตี - อิสตันบลู-อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
ไอวาลิค-ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส
ปามุคคาเล่-ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า
คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล-อิสตันบูล - อัลมาตี
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบิน AIR ASTANA


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - เมษายน 61

 

ทัวร์

ทัวร์ LOVERS IN TURKEY พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ
รหัสทัวร์ : W5-B03-LOVERSTURKEY_MAY

ราคา 28927.-
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
เตหะราน -เตหะราน - อิสตันบูล-อิสตันบูล
ชานัคคาเล่ -ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - อีชเมียร์
อีชเมียร์ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่
อังการ่า-อังการ่า - เตหะราน-สมุทรปราการ
(ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบิน MAHAN AIR


กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม 61

 

ทัวร์

ทัวร์ SAY HI TURKEY
รหัสทัวร์ : KC-B03-SAYHITURKEY_OCT

ราคา 28927.-
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อัลมาตี - อิสตันบลู-อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
ไอวาลิค-ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส
ปามุคคาเล่-ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน - อังการ่า
คัปปาโดเกีย - อิสตันบูล-อิสตันบูล - อัลมาตี
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบิน AIR ASTANA


กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - ตุลาคม 61

 

ทัวร์

ทัวร์ Hot Hot Turkey
รหัสทัวร์ : KC-B13-TURKEY_OCT

ราคา 29,888.-
กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-เมืองไอยวาริค
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-โรงงานเครื่องหนัง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิส
ปามุคคาเล่-ร้านขนม Turkish Delightปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า
เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์-เมืองอิสตันบูล
เมืองอัลมาตี้-เมืองอัลมาตี้-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Air Astana


กำหนดการเดินทาง : เมษายน-ตุลาคม 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ A Surprise Turkey
รหัสทัวร์ : TK-B13-TURKEY_MAR

ราคา 30,988.-
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–กรุงทรอย
ม้าไม้จำลองเมืองทรอยเมืองไอยวาริค-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-ปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อ-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย
นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์
อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-กรุงอิสตันบูล-อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต
Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-พระราชวังTopkapi- ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
พระราชวังTopkapi- ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน TurkishAirlines


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ TURKEY TULIP FESTIVAL พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ
รหัสทัวร์ : W5-B03-TURKEYFESTIVAL_APR

ราคา 30927.-
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
เตหะราน -เตหะราน - อิสตันบูล - อิสตันบูล
ชานัคคาเล่-ชานัคคาเล่ - เปอกามัม - อีชเมียร์
อีชเมียร์ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ - คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่
อังการ่า-อังการ่า - เตหะราน-สมุทรปราการ
(ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบิน MAHAN AIR


กำหนดการเดินทาง : เมษายน 61

 

ทัวร์

ทัวร์ B Surprise Turkey
รหัสทัวร์ : TK-B13- B SURPRISE_MAR

ราคา 30,988.-
กรุงเทพฯ
อิสตันบูล–ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–กรุงทรอย
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส–ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย
ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อ-คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-กรุงอิสตันบูล-อิสตันบูล
จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
พระราชวังTopkapi- ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน TurkishAirlines


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ Surprise Tulip Turkey
รหัสทัวร์ : TK-B13-TURKEY-TK_SEP

ราคา 31,999.-
กรุงเทพฯ-เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-สวนดอกทิวลิป-เมืองชานัคคาเล่-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ -เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า -กรุงอิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Turkish Airlines


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม-กันยายน 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ TURKEY SPRING SEASON
รหัสทัวร์ : QR-B03-SPRING SEASON_MAY

ราคา 30999.-
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โดฮา - อิสตันบลู-อิสตันบูล - อิสตันบูล
ชานัคคาเล่ - เปอกามัม-คูซาดาซี - เอฟฟิซุส
ปามุคคาเล่-ปามุคคาเล่ - คอนย่า-คอนย่า
คัปปาโดเกีย - เกอเรเม่ - คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย - อังการ่า - โดฮา-โดฮา
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - พฤษภาคม 61

 

ทัวร์

ทัวร์ EASY FANTASTIC IN TURKEY ตุรกี 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ TK-B90- EASY FANTASTIC_APR

ราคา 31900.-
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองไอย์วาลิก-วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์)
เมืองโบราณเอเฟซุส – เมืองปามุคคาเล่
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คอนย่า – คาราวานซาไร – คัปปาโดเกีย
นครใต้ดินคาร์ตัค – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย
(ไม่รวมกับค่าทัวร์)–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่–เมืองอังการ่า
โดยสายการบิน Turkish Airlines


กำหนดการเดินทาง

5 – 13 ก.พ.61 31,900.-
26ก.พ.61–6มี.ค.61 32,900.- (วันมาฆบูชา)
12 – 20 มี.ค.61 32,900.-
26มี.ค.61–3เม.ย.61 31,900.-
16 – 24 เม.ย.61 34,900.- / เพิ่มโปรแกรมสวนทิวลิป
23เม.ย.61–1พ.ค.61 34,900.- / เพิ่มโปรแกรมสวนทิวลิป

 

ทัวร์

ทัวร์Andaman to Wonderful Turkey
รหัสทัวร์ TK-B161-ANDAMAN TK_DEC

ราคา 32900.-
สนามบิน ภูเก็ต-อิสตันบูล-เมืองบูร์ซา
มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม
เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง-โรงงานทำเครื่องหนัง
ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย
กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า-อิสตันบูล-อิสตันบูล-ภูเก็ต-ภูเก็ต
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

27พ.ค.61-03มิ.ย.61 =32,900.-
03-10 มิ.ย.61 =32,900.-
17-24 มิ.ย.61 =32,900.-
08-15 ก.ค.61 =32,900.-
17-24 ก.ค.61 =32,900.-
23-30 ก.ค.61 =32,900.-
31ก.ค.61-07ส.ค.61 =32,900.-
14-21 ส.ค.61 =32,900.-
03-10 ก.ย.61 =32,900.-
22-29 ก.ย.61 =32,900.-
06-13 ต.ค.61 =32,900.-
11-18 ต.ค.61 =32,900.-
16-23 ต.ค.61 =32,900.-
18-25 ต.ค.61 =32,900.-
05-12 พ.ย.61 =32,900.-
18-25 พ.ย.61 =32,900.-
27ก.ค.61-03ส.ค.61 =33,900.-
03-10 ธ.ค.61 =33,900.-
04-11 ธ.ค.61 =33,900.-
11-18 ธ.ค.61 =33,900.-
30ธ.ค.61-06 ม.ค.61 =33,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ WOW TURKEY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-WOW TURKEY_NOV

ราคา 32900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อ่างเก็บน้ำ-ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
พระราชวังโดลมาบาเช่-เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว
ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์-เมืองอิซเมียร์
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง
โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน
โชว์ระบำหน้าท้อง-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่
ชมเมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงอังคาร่า
กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์-กรุงเทพมหานคร
สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

19-26 พ.ค.61 =32,900.-
20-27 พ.ค.61 =32,900.-
27พ.ค.61-03มิ.ย.61 =32,900.-
02-09 มิ.ย.61 =32,900.-
03-10 มิ.ย.61 =32,900.-
09-16 มิ.ย.61 =32,900.-
10-17 มิ.ย.61 =32,900.-
16-23 มิ.ย.61 =32,900.-
17-24 มิ.ย.61 =32,900.-
22-29 มิ.ย.61 =32,900.-
23-30 มิ.ย.61 =32,900.-
24มิ.ย.61-01ก.ค.61 =32,900.-
06-13 ก.ค.61 =32,900.-
07-14 ก.ค.61 =32,900.-
08-15 มี.ค.61 =32,900.-
06-13 ต.ค.61 =32,900.-
08-15 ต.ค.61 =32,900.-
15-22 ต.ค.61 =32,900.-
27ต.ค.61-03พ.ย.61 =32,900.-
28ต.ค.61-04พ.ย.61 =32,900.-
03-10 พ.ย.61 =32,900.-
04-1 พ.ย.61 =32,900.-
10-17 พ.ย.61 =32,900.-
11-18 พ.ย.61 =32,900.-
17-24 พ.ย.61 =32,900.-
18-25 พ.ย.61 =32,900.-
24พ.ย.61-01ธ.ค.61 =32,900.-
25พ.ย.61-02ธ.ค.61 =32,900.-
01-08 ธ.ค.61 =33,900.-
02-09 ธ.ค.61 =33,900.-
03-10 ธ.ค.61 =33,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์AMAZING TURKEY SPRING 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TK-B127-AMAZING_TK_MAR

ราคา 32900.-
กรุงเทพ-อิสตันบูล - ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาห์เช่-บูซาร์-ชานัคคาเล่-ทรอย
เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน
คูซาดาซี-เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-Obruk lake-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
บอลลูน-นครใต้ดิน-หมู่บ้านของนกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส
เมืองอุชิซาร์-Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท์-พาซาแบค
PANORAMIC VIEW-อิสตันบูล-กรุงเทพ
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม 61

 

ทัวร์

ทัวร์ TURKEY CHECKED 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ QR-B09-IST03-TK_APR

ราคา 32999.-
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา
อังการ่า – นครใต้ดิน – GOREME
BELLY DANCE-คัปปาโดเกีย
หุบเขาอุซิซาร์ – คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี
คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – เมืองทรอย
ชานัคคาเล่ – อิสตันบูล – จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต
BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
โดฮา – กรุงเทพฯ
โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์


กำหนดการเดินทาง

28เม.ย.61–05พ.ค.61 =32,999.-

 

ทัวร์

ทัวร์ UNSEEN TURKEY 9วัน 6คืน
รหัสทัวร์ TK-B09-IST 02_APR18

ราคา 32999.-
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อิสตันบูล–เมืองอังการ่า–สุสานอตาเติร์ก
อังการ่า–คัปปาโดเกีย–นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์–โชว์ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย–คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า–ปามุคคาเล่-ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองเฮียราโพลิส – คูซาดาซี - คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส
ชานัคคาเล่ – ทรอย – อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต–BLUE MOSQUE
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKET
สนามบินอิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
สายการบินTURKISH AIRLINES


กำหนดการเดินทาง

29ม.ค.61–06ก.พ.61 =32,999.-
12 – 20 ก.พ.61 =33,999.-
25ก.พ.61–05มี.ค.61 =33,999.-
19 – 27 มี.ค.61 =33,999.-
02 – 10 เม.ย.61 =34,999.-

 

ทัวร์

ทัวร์ UNSEEN TURKEY 9วัน6คืน
รหัสทัวร์ TK-B09-IST02 UNSEEN TK_JUL

ราคา 33888.-
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
เมืองอังการ่า – สุสานอตาเติร์ก-อังการ่า
คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์ –โชว์ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย
คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
คูซาดาซี-คูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี – ชานัคคาเล่ – วิหารอะโครโปลิส
ชานัคคาเล่-ทรอย-อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาห์เช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต
BLUE MOSQUE-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน
SPICE MARKET – สนามบินอิสตันบูล
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

11 – 19 พ.ค.61 =33,888.-
19 – 27 พ.ค.61 =33,888.-
21 – 29 พ.ค.61 =33,888.-
29พ.ค.61– 06มิ.ย.61 =33,888.-
06 – 14 มิ.ย.61 =33,888.-
07 – 15 มิ.ย.61 =33,888.-
13 – 21 มิ.ย.61 =33,888.-
20 – 28 มิ.ย.61 =33,888.-
24มิ.ย.61– 02ก.ค.61 =33,888.-
25มิ.ย.61– 03ก.ค.61 =33,888.-
29มิ.ย.61– 07ก.ค.61 =33,888.-
03 – 11 ก.ค.61 =33,888.-
12 – 20 ก.ค.61 =33,888.-
13 – 21 ก.ค.61 =33,888.-
18 – 26 ก.ค.61 =33,888.-
23 – 31 ก.ค.61 =34,888.-
28ก.ค.61– 05ส.ค.61 =34,888.-

 

ทัวร์

ทัวร์ RIVIERA-TURKEY 10 DAYS
รหัสทัวร์ QR-B161-RIVIERA TK_MAY

ราคา 35900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-เมืองอาดาน่า
เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
นครใต้ดิน-เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า-เมืองอันตาเลีย
เมืองอันตาเลีย-เมืองปามุคคาเล่-ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-คูซาดาซึ
เปอร์กามัม-ชานัคคาเล่-ชมม้าไม้เมืองทรอย
ชานัคคาเล่-อิสตันบูล-พระราชทอปกาปึ
ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล-ฮิปโปโดรม
สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเราช่องแคบบอสฟอรัส
กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบินQatar Airways


กำหนดการเดินทาง

04-13 พ.ค.61 =35,900.-
06-15 พ.ค.61 =35,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ RIVIERA-TURKEY 10 DAYS
รหัสทัวร์ QR-B161-RIVIERA TK_JUN

ราคา 36900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อังคาร่า
อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-เกอเรเม่-บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง
ชมเมืองคัปปาโดเกีย-ช้อปปิ้ง-โชว์ระบำหน้าท้อง
ปปาโดเกีย-เมืองใต้ดินไคมัคลึ-คอนย่า
พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คอนย่า-แอสเพนดอส
อันตาเลีย-อันตาเลีย-ปามุคคาเล่-ปามุคคาเล่
คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
คูซาดาซึ-เปอร์กามัม-ชานัคคาเล่-ชมม้าไม้เมืองทรอย
ชานัคคาเล่-อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่-ล่องเรือช่อง
แคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล
พระราชวังทอปกาปึ-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย- อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน
กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบินQatar Airways


กำหนดการเดินทาง

28เม.ย.61-07พ.ค.61 =36,900.-
30เม.ย.61-09พ.ค.61 =36,900.-
02-11 พ.ค.61 =36,900.-
04-13 พ.ค.61 =36,900.-
26พ.ค.61-04มิ.ย.61 =36,900.-
01-10 มิ.ย.61 =36,900.-
08-17 มิ.ย.61 =36,900.-
15-24 มิ.ย.61 =36,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ TURKEY TROY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-TURKEY TROY_OCT

ราคา 36900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ
ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-สไปซ์ มาร์เก็ต
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส
เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองคัปปาโดเกีย-นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน-ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล
กรุงเทพมหานคร-กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

06-13 พ.ค.61 =36,900.-
08-15 พ.ค.61 =36,900.-
19-26 พ.ค.61 =36,900.-
20-27 พ.ค.61 =36,900.-
27พ.ค.61-03มิ.ย.61 =36,900.-
02-09 มิ.ย.61 =36,900.-
09-16 มิ.ย.61 =36,900.-
16-23 มิ.ย.61 =36,900.-
23-30 มิ.ย.61 =36,900.-
30มิ.ย.61-07ก.ค.61 =36,900.-
07-14 ก.ค.61 =36,900.-
08-15 ก.ค.61 =36,900.-
12-19 ส.ค.61 =36,900.-
06-13 ต.ค.61 =36,900.-
07-14 ต.ค.61 =36,900.-
08-15 ต.ค.61 =36,900.-
15-22 ต.ค.61 =36,900.-
20-27 ต.ค.61 =36,900.-
27ต.ค.61-03พ.ย.61 =36,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ DELUXE TURKEY 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B09-DELUXE TK_AUG

ราคา 39888.-
กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบสห์เช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้เมืองทรอย - คูซาดาซี – ศูนย์เสื้อหนัง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส –บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส
คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงแรมพรม/เซรามิค
นครใต้ดิน – โชว์ระบำหน้าท้อง-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองไกเซรี-บินภายในสู่อิสตันบูล-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต
BLUE MOSQUE-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน
SPICE MARKET-สนามบินอิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

22 – 29 เม.ย.61 36,999
12 – 19 พ.ค.61 39,888
02 – 09 มิ.ย.61 39,888
14 – 21 ก.ค.61 39,888
23 – 30 ส.ค.61 39,888

 

ทัวร์

ทัวร์ ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ TK-B47-TK94-TURKEY_NOV

ราคา 33888.-
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานอิสตันบูล
ฮิปโปโดม-สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-เยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปี -พระราชวังโดลมาบาห์เช-อิสตันบูล
เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque-ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา
เมืองอิชเมียร์-อิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส -บ้านพระแม่มารี
ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
(ปามุคคาเล่)-ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย
คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค -ชมระบำหน้าท้อง
(Belly dance)-เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม -โรงงานเซรามิค
Jewellery Shop -กรุงอังการา-อังการา – กรุงอิสตันบูล
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส-Candy Shop - ตลาดสไปซ์
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล-ท่าอากาศยานอตาเติร์ก
อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES


กำหนดกาเรดินทาง

17 – 24 พ.ค.61 =33,888.-
29พ.ค.61– 5มิ.ย.61 =35,888.-
31พ.ค.61– 7มิ.ย.61 =35,888.-
13 – 20 มิ.ย.61 =35,888.-
27มิ.ย.61– 4ก.ค.61 =35,888.-
18 – 25 ก.ค.61 =34,888.-
8 – 15 ส.ค.61 =36,888.-
22 - 29 ส.ค.61 =34,888.-
29ส.ค.61- 5 ก.ย.61 =35,888.-
12 - 19 ก.ย.61 =34,888.-
26ก.ย.61- 3ต.ค.61 =35,888.-
10 - 17 ต.ค.61 =36,888.-
17 - 24 ต.ค.61 =36,888.-
24 - 31 ต.ค.61 =36,888.-
7 – 14 พ.ย.61 =35,888.-
21 - 28 พ.ย.61 =35,888.-

 

ทัวร์

ทัวร์ Super Shock Turkey
รหัสทัวร์ : KC-B13-TURKEY-KC_MAR

ราคา 33,888.-
กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล-อิสตันบูล-ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
กรุงทรอย-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองไอยวาริค-มืองไอวาลิค
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
เมืองปามุคคาเล่-เมืองเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองคอนย่า
สวนผีเสื้อ-เมืองคัปปาโดเกีย-Belly Dance-เมืองคัปปาโดเกีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-นครใต้ดิน-Pigeon Valley-หุบเขาอุซิซาร์
เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-นครอิสตันบูล-นครอิสตันบูล
จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต-Blue Mosque-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
พระราชวัง TopkapI-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-เมืองอัสตาน่า
กรุงอัสตาน่า(คาซัคสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก-Khan Shatyr
Entertainment Center-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Air Astana


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161- LUXURY TK_OCT

ราคา 39900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่-อันตาเลีย-เมืองอันตาเลีย
เมืองคัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
อิสตันบูล-กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

05-12 พ.ค.61 =39,000.-
06-13 พ.ค.61 =39,000.-
19-26 พ.ค.61 =39,000.-
20-27 พ.ค.61 =39,000.-
27พ.ค.61-03มิ.ย.61 =39,000.-
02-09 มิ.ย.61 =39,000.-
03-10 มิ.ย.61 =39,000.-
09-16 มิ.ย.61 =39,000.-
10-17 มิ.ย.61 =39,000.-
16-23 มิ.ย.61 =39,000.-
17-24 มิ.ย.61 =39,000.-
23-30 มิ.ย.61 =39,000.-
24มิ.ย.61-01ก.ค.61 =39,000.-
30มิ.ย.61-07ก.ค.61 =39,000.-
06-13 ต.ค.61 =39,000.-
07-14 ต.ค.61 =39,000.-
08-15 ต.ค.61 =39,000.-
13-20 ต.ค.61 =39,000.-
14-21 ต.ค.61 =39,000.-
15-22 ต.ค.61 =39,000.-
20-27 ต.ค.61 =39,000.-
21-28 ต.ค.61 =39,000.-
27ต.ค.61-03พ.ย.61 =39,000.-

 

ทัวร์

ทัวร์ CHECK IN TURKEY SRRING SEAASON 9D 6N
รหัสทัวร์ : QR-B03-TURKEY SRRING_APR

ราคา 33999.-
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โดฮา - อิสตันบลู-อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส -ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ - คอนย่า - คัปปาโดเกีย-คัปปาโดเกีย
เกอเรเม่ - อังการ่า-อังการ่า - อิสตันบูล
อิสตันบูล - โดฮา - โดฮา - สมุทรปราการ
(ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS


กำหนดการเดินทาง : เมษายน 61

 

ทัวร์

ทัวร์ Super Shock Turkey
รหัสทัวร์ : KC-B13-TURKEY-KC_MAY

ราคา 34,888.-
กรุงเทพฯ-อัลมาตี้-อิสตันบูล-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สวนดอกทิวลิป-เมืองชานัคคาเล่-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัมวิหารเทพีอาร์
เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง--หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
กรุงอัสตาน่า(คาซัคสถาน)-หอคอยไบเทเร็ก-Khan Shatyr
Entertainment Center-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Air Astana


กำหนดการเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 2561

 

ทัวร์

ทัวร์AMAZING TURKEY TULIP 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TK-B127-TUK TULIP_MAY

ราคา 35600.-
กรุงเทพ-อิสตันบูล
เทศกาลดอกทิวลิป-ฮิบโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน
โบสถ์เซนต์โซเฟีย-ล่องเรือช่องแคบบอส
ฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่-บูซาร์-ชานัคคาเล่
ทรอย-เพอร์กามัม-หมู่บ้านกรีกโบราณ-เมืองออตโตมัน
คูซาดาซี-เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า-Obruk lake-คาราวานสไรน์-เมืองคัปปาโดเจีย
บอลลูน-นครใต้ดิน-หมู่บ้านของนกพิราบ-หมู่บ้านอวานอส
เมืองอุชิซาร์-Carpet school-หุบเขาเดฟเรนท์-พาซาแบค
PANORAMIC VIEW-อิสตันบูล-กรุงเทพ
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 61

 

ทัวร์

ทัวร์ WoW! Turkey ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B47-K93 WOW TK_APR

ราคา 35888.-
กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานอิสตันบูล – เมืองชานัคคาเล่
ทรอย-ชานัคคาเล่ – คูซาดาซี – ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง
เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลึ
ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance) -คัปปาโดเกีย
(บินภายใน ไกเซรี - อิสตันบูล) – อิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาห์เช -ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
กรุงอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
Candy Shop - ตลาดสไปซ์-ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยสายการบินTurkish Airlines


กำหนดการเดินทาง

21 – 28 มี.ค.61 =35,888.-.
6 – 13 เม.ย.61 =45,888.-
9 – 16 เม.ย.61 =45,888.-
15 - 22 เม.ย.61 =36,888.-

 

ทัวร์

ทัวร์ Ottoman Empire and Beautiful Riviera 2 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์ QR-B15-ADA-QR002_JUN

ราคา 36900.-
กรุงเทพฯ -กรุงเทพฯ –โดฮา – อาดานา
คัปปาโดเกีย– ชมระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย
เกอเรเม – นครใต้ดิน – คอนย่า-คอนย่า – แอสเพนโดส
อันตาเลีย – ล่องเรือเมดิเตอร์ริเนี่ยน-อันตาเลีย – ปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย-ปามุคคาเล – คูซาดาสึ – เมืองโบราณเอเฟซุส
อิชเมียร์-อิชเมียร์ – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย – ชานัคคาเล
ชานัคคาเล – อิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
แกรนด์บาซาร์ – ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต-พระราชวังโดลมาบาเช
อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน– ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สนามบิน-โดฮา – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์


กำหนดการเดินทาง
1-10 เม.ย.61 =45,900.-
6-15 พ.ค.61 =36,900.-
9-18 พ.ค.61 =36,900.-
13-22 พ.ค.61 =36,900.-
20-29 พ.ค.61 =36,900.-
1-10 มิ.ย.61 =36,900.-
3-12 มิ.ย.61 =36,900.-
8-17 มิ.ย.61 =36,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ CHIC CHILL TURKEY
รหัสทัวร์ : TK-B03-CHILL TURKEY_MAR

ราคา 36927.-
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อิสตันบลู (บินตรงไม่แวะ)-อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
ทรอย - คูซาดาซี-คูซาดาสึ - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
คอนย่า - สวนผีเสื้อ-คัปปาโดยเกีย - เกอเรเม่
มหานครใต้ดิน - คัปปาโดเกีย - (บินภายใน ไกเซรี - อิสตันบูล)
อิสตันบูล-สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES


กำหนดการเดินทาง : มีนาคม 61

 

ทัวร์

ทัวร์AMAZING TURKEY CHERRY 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TK-B127-TUK CHERRY_JUN

ราคา 37500.-
กรุงเทพ-อิสตันบูล-บาลัช-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
เมืองบูซาร์ –หมู่บ้านออตโตมัน-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้เมืองทรอย- เพอร์กามัม-Greece Village
เมืองคูซาดาซี-เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง
เมืองปามุคคาเล่-Kirazlibahce -สวนเชอรี่-คอนย่า
คาราวานสไรน์-คัปปาโดเจีย-บอลลูน – นครใต้ดิน
เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส-หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW
Carpet School -หมู่บ้านของนกพิราบ-อิสตันบูล-กรุงเทพ
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน 61

 

ทัวร์

ทัวร์ Turkey Free Kazakhstan
รหัสทัวร์ : KC-B13-TURKEY_APR18

ราคา 37,888.-
กรุงเทพฯ–อัลมาตี้–อิสตันบูล-อิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองคูซาดาซึ-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง--หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า -กรุงอิสตันบูล
สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-กรุงอัลมาตี้ (คาซัคสถาน)-จัตตุรัสสาธารณะ
โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Air Astana


กำหนดการเดินทาง : เมษายน 2561

 

ทัวร์

ทัวร์AMAZING TURKEY LAVENDER SEASON 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์ : TK-B127-TURKEY LAVENDER_AUG

ราคา 37500.-
กรุงเทพ-อิสตันบูล-บาลัช-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาห์เช่
เมืองบูซาร์-หมู่บ้านออตโตมัน-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้เมืองทรอย- เพอร์กามัม-Greece Village
เมืองคูซาดาซี-เมืองเอฟฟิซุส-โรงงานเครื่องหนัง
เมืองปามุคคาเล่-เมืองเอสปาตา-ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์
คอนย่า-คาราวานสไรน์-คัปปาโดเจีย-บอลลูน – นครใต้ดิน
เมืองอุชิซาร์-หมู่บ้านอวานอส-หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW
Carpet School -หมู่บ้านของนกพิราบ-อิสตันบูล-กรุงเทพ
โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง : กรกฎาคม - สิงหาคม 61

 

ทัวร์

ทัวร์BW REAL TURKEY RE-ROUTE 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ : W5-B46-BW-TUK1806_APR

ราคา 38900.-
กรุงเทพฯ–เตหะราน–อิสตันบูล -เตหะราน – อิสตันบูล
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ- ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
*เทศกาลดอกทิวลิป*-อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่ - กรุงทรอย-เมืองชานัคคาเล
เมืองปามุคคาเล – เมืองโบราณเฮียราโพลิส-ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองปามุคคาเล - คัปปาโดเกีย – เกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน Underground City -หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์
สนามบินอังการา – เตหะราน -เตหะราน-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบินมาฮาน แอร์


กำหนดการเดินทาง : เมษายน 61

 

ทัวร์

ทัวร์ TURKEY TULIP TROY 10 DAYS
รหัสทัวร์ KU-B161-TURKEY TULIP_APR

ราคา 38900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงคูเวต
กรุงคูเวต-กรุงอิสตันบูล
กรุงอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่
เมืองชานัคคาเล่-เมืองคูซาดาซึ
เมืองคุซาดาซึ-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย
เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า
กรุงอังคาร่า-กรุงอิสตันบูล
กรุงอิสตันบูล-กรุงคูเวต
กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบิน Kuwait Airways


กำหนดการเดินทาง

05-14 เม.ย.61 38,900.-
09-18 เม.ย.61 39,900.-
12-21 เม.ย.61 41,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ REAL TURKEY 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ : W5-B46-REAL-TUK1803_APR

ราคา 38900.-
กรุงเทพฯ–เตหะราน–กรุงอังการา-เตหะราน – กรุงอังการา
กรุงอังการา – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม -เมืองคัปปาโดเกีย
นครใต้ดินไคมัคลี -เมืองคอนย่า - คาราวาสไลน์
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล
เมืองโบราณเฮียราโพลิส -เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย
เมืองชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล
มัสยิดสีน้ำเงิน-วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี
*เทศกาลดอกทิวลิป*--สนามบินอิสตันบูล – เตหะราน
เตหะราน-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบินมาฮาน แอร์


กำหนดการเดินทาง : เมษายน 61

 

ทัวร์

ทัวร์ Best of Turkey 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ TK-B15-ADB-TK001_JUN

ราคา 39900.-
กรุงเทพฯ-อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี
เอเฟซุส – คูซาดาซึ -คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย-พระราชวังทอปกาปึ
สไปซ์มาเก็ต – โชว์ระบำหน้าท้อง -พระราชวังโดลมาบาเช
ล่องเรือบอสฟอรัส –ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์-( เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป )
อิสตันบูล - กรุงเทพฯ
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

18-25 ม.ค.61 =39,900.-
9-16 ก.พ.61 =39,900.-
1-8 มี.ค.61 =39,900.-
8-15 มี.ค.61 =39,900.-
15-22 มี.ค.61 =39,900.-
22-29 มี.ค.61 =39,900.-
15-22 เม.ย.61 =39,900.-
2 เม.ย.61-3พ.ค.61 =39,900.-
4-11 พ.ค.61 =39,900.-
11-18 พ.ค.61 =39,900.-
18-25 พ.ค.61 =39,900.-
26พ.ค.61-2มิ.ย.61 =39,900.-
8-15 มิ.ย.61 =39,900.-
15-22 มิ.ย.61 =39,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ BW…WONDERFUL TURKEY 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-WONDERFUL TURKEY_MAY

ราคา 39900.-
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (TK069 23.00 – 05.20 น.)
อิสตันบูล (บินภายใน TK2010 06.40-08.05) – คัปปาโดเกีย
เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –นครใต้ดิน
โรงงานพรม – โรงงานเพชร – หุบเขานกพิราบ
หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย (Optional Balloon)
เมืองคอนย่า – คาราวาสไลน์ พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – สวนผีเสื้อ – Cherry Garden ชมซากุระ
เมืองโบราณเฮียราโพลิส - โรงงานเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล
เมืองปามุคคาเล – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย
เมืองชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่
สไปซ์ มาร์เก็ต -อิสตันบูล - ฮิปโปโดม - มัสยิดสีน้ำเงิน
วิหารเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
สนามบิน -กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (TK068 01.25 – 15.00 น.)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

4 – 11 พ.ค.61 =39900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ Best of Turkey 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ TK-B15-ADB-TK001_JUN18

ราคา 39900.-
กรุงเทพฯ
อิสตันบูล – อิชเมียร์ – บ้านพระแม่มารี – เอเฟซุส
คูซาดาซึ - คูซาดาซึ – ปามุคคาเล – เฮียราโพลิส
ปามุคคาเล – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – อิสตันบูล
ฮิปโปโดม– สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮาเยียโซเฟีย
พระราชวังทอปกาปึ – สไปซ์มาเก็ต – โชว์ระบำหน้าท้อง
พระราชวังโดลมาบาเช – ล่องเรือบอสฟอรัส
ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ - ( เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป )
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Turkish Airlines


กำหนดการเดินทาง

18-25 ม.ค. 61 =39,900.-
9-16 ก.พ. 61 =39,900.-
1-8, 8-15 มี.ค. 61 =39,900.-
15-22,22-29 มี.ค. 61 =39,900.-
15-21 เม.ย.61 =39,900.-
26เม.ย.61-3พ.ค.61 =39,900.-
4-11,11-18 พ.ค.61 =39,900.-
18-25 พ.ค.61 =39,900.-
25พ.ค.61-1มิ.ย.61 =39,900.-
8-15,15-22 มิ.ย. 61 =39,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ Spirit of Turkey Five Stars 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์ TK-B15-ASR-TK002_JUN18

ราคา 39900.-
กรุงเทพฯ
เคย์เซอร์รี่ – เกอเรเม – คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง
คัปปาโดเกีย – คอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล
ปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – คูซาดาซึ
คูซาดาซึ – ทรอย – ชานัคคาเล-ชานัคคาเล – อิสตันบูล
พระราชวังโดลมาบาเช -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย -พระราชวังทอปกาปึ
( เมษายน 2018 สวนดอกทิวลิป ) – สนามบิน
อิสตันบูล – กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Turkish Airlines


กำหนดการเดินทาง

12-19 ม.ค.61 =39,900.-
2-9,16-23 ก.พ.61 =39,900.-
2-9,9-16 มี.ค.61 =39,900.-
16-23,22-29 มี.ค.61 =39,900.-
5-12,14-21 เม.ย.61 =43,900.-
3-10,10-17 พ.ค.61 =39,900.-
17-24,24-31 พ.ค.61 =39,900.-
1-8,22-29 มิ.ย.61 =39,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ RIVIERA-TULIP TURKEY 10 DAYS
รหัสทัวร์ QR-B161-RIVIERA TULIP_MAY

ราคา 39900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อังคาร่า
อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
เกอเรเม่-บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง-ชมเมืองคัปปาโดเกีย
ช้อปปิ้ง-โชว์ระบำหน้าท้อง- คัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดินไคมัคลึ
คอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คอนย่า-แอสเพนดอส-อันตาเลีย
อันตาเลีย-ปามุคคาเล่- ปามุคคาเล่-คูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-คูซาดาซึ-เปอร์กามัม-ชานัคคาเล่
ชมม้าไม้เมืองทรอย-ชานัคคาเล่-อิสตันบูล-พระราชวังโดลมาบาเช่
ล่องเรือช่อง-แคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต
อิสตันบูล-สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-พระราชวัง
ทอปกาปึ-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร
สายการบิน QATAR AIRWAYS


กำหนดการเดินทาง

26 มี.ค.61-04 เม.ย.61 =39900.-
28 มี.ค.61-06 เม.ย.61 =39900.-
02-11 เม.ย.61 =39900.-
04-13 เม.ย.61 =39900.-
20-29 เม.ย.61 =39900.-
21-30 เม.ย.61 =39900.-
23 เม.ย.61-02 พ.ค.61 =39900.-
27 เม.ย.61-06 พ.ค.61 =41900.-
09-18 เม.ย.61 =43900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ RIVIERA-TULIP TURKEY 10 DAYS
รหัสทัวร์ QR-B161-RIVIERA TURKEY_MAY

ราคา 39900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน
เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-เข้าชมสวนดอกทิวลิป
ช้อปปิ้ง แบรนด์เนม-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
เมืองปามุคคาเล่-เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย
เมืองเก่าอันตาเลีย-ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน-เมืองคอนย่า
เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองใต้ดิน-โชว์ระบำหน้าท้อง
เมืองคัปปาโดเกีย-กรุงอังคาร่า-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สายการบิน QATAR AIRWAYS


กำหนดการเดินทาง

30มี.ค.61-08เม.ย.61 =39900.-
01-10 เม.ย.61 =39900.-
19-28 เม.ย.61 =39900.-
22เม.ย.61-01พ.ค.61 =39900.-
26เม.ย.61-05พ.ค.61 =39900.-
29เม.ย.61-08พ.ค.61 =39900.-
06-15 เม.ย.61 =41900.-
27เม.ย.61-06พ.ค.61 =41900.-
08-17 เม.ย.61 =43900.-
13-22 เม.ย.61 =43900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ BW…WONDERFUL TURKEY 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-BW WONDERFUL TURKEY_APR

ราคา 40900.-
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล by TK065 21.45 – 04.00 (+1)
อิสตันบูล(บินภายใน TK2010 06.40-08.05)
กรุงเคย์เซอรี่ คัปปาโดเกีย – เกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม -นครใต้ดินไคมัคลี
โรงงานพรม – โรงงานเพชร -หุบเขานกพิราบ
หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา- เมืองคอนย่า
คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง-เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส
กรุงทรอย-เมืองชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส –พระราชวังโดลมาบาเช่ - สไปซ์ มาร์เก็ต
อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย
พระราชวังทอปกาปี - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.10 – 09.40 (+1)
**ชมเทศกาลดอกทิวลิป**-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

3-10 เม.ย.61 =40,900.-
10-17 เม.ย.61 =43,900.-เทศกาลสงกรานต์
12-19 เม.ย.61 =43,900.-เทศกาลสงกรานต์
13 – 20 เม.ย.61 =48,900.-เทศกาลสงกรานต์

 

ทัวร์

ทัวร์ WONDERFUL TURKEY 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-WONDERFUL TK_APR

ราคา 40900.-
อิสตันบูล(บินภายใน TK2010 06.40-08.05)
กรุงเคย์เซอรี่ คัปปาโดเกีย–เกอเรเม–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานพรม – โรงงานเพชร
หุบเขานกพิราบ –หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ -เมืองคัปปาโดเกีย
โรงงานเครื่องปั้นดินเผา- เมืองคอนย่า -คาราวาสไลน์
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-เมืองคอนย่า – เมืองปามุคคาเล
เมืองโบราณเฮียราโพลิส -เมืองคูซาดาสี – โรงงานหนัง
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส – กรุงทรอย
เมืองชานัคคาเล-เมืองชานัคคาเล – เมืองอิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – พระราชวังโดลมาบาเช่
สไปซ์ มาร์เก็ต-อิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน
วิหารเซนต์โซเฟีย-พระราชวังทอปกาปี-ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
สนามบินกรุงอิสตันบูล TK064 20.10 – 09.40 (+1)
**ชมเทศกาลดอกทิวลิป**กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

3 – 10 เม.ย. 61 =40,900.-
10 – 17 เม.ย. 61 =43,900.-
12 – 19 เม.ย. 61 =43,900.-เทศกาลสงกรานต์

 

ทัวร์

ทัวร์ Special Hot Hot Turkey
รหัสทัวร์ : KC-B13-TURKEY_APR

ราคา 41,888.-
กรุงเทพฯ–อัสตาน่า–อิสตันบูล-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-เมืองชานัคคาเล่-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ
TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ-เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี--ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ทะเลสาบเกลือ-กรุงอิสตันบูล
เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
เมืองอิสตันบูล-เมืองอัลมาตี้-กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Air Astana


กำหนดการเดินทาง : เมษายน 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ Special Turkey Free Kazak
รหัสทัวร์ : KC-B13-TURKEY-KC_APR

ราคา 42,999.-
กรุงเทพฯ–อัสตาน่า–อิสตันบูล-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-เมืองชานัคคาเล่
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง-หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-กรุงอิสตันบูล
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์
กรุงอัลมาตี้ (คาซัคสถาน)-จัตตุรัสสาธารณะ-โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ
กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Air Astana


กำหนดการเดินทาง : เมษายน 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ EASY SPRING IN TURKEY
รหัสทัวร์ TK-B90-SPRING TK_APR

ราคา 43900.-
กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง)
อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี
โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่
เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คาราวานซาไร
เมืองคัปปาโดเกีย - การแสดงระบำหน้าท้อง
ขึ้นบอลลูนชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย
(ไม่รวมกับค่าทัวร์) -พิพิธภัณฑ์กลางเมืองเกอเรเม่
นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานทอพรม – หมู่บ้านอวานอส
กรุงอีสตันบูล (บินภายใน) – พระราชวังโคลมาบาห์เช
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย–อ่างเก็บน้ำใต้ดิน
ท่าอากาศยานอตาเติร์ก-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)


วันเดินทาง :

04 – 11 เมษายน 61 43,900
09 – 16 เมษายน 61 (วันสงกรานต์) 46,900
11 – 18 เมษายน 61 (วันสงกรานต์) 46,900


ทัวร์

ทัวร์ The Best Turkey Free Kazak
รหัสทัวร์ : KC-B13-TURKEY-KC_APR18

ราคา 44,999.-
กรุงเทพฯ–อัลมาตี้–อิสตันบูล-อิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน
ฮิปโปโดรม-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สวนดอกทิวลิป อีเมอร์กัน พาร์ค-เมืองชานัคคาเล่
เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ
เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
คัปปาโดเกีย-ระบำหน้าท้อง-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง--หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก
ทะเลสาบเกลือ-กรุงอิสตันบูล—เมืองอังการ่า-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-แกรนด์บาซ่าร์-กรุงอิสตันบูล-ISTIKLAL
STREET-TAKSIM SQUARE-ORTAKOY VILLAGE-SHOPING MALL
กรุงอัลมาตี้ (คาซัคสถาน)-จัตตุรัสสาธารณะ–โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ
กรุงเทพฯ
โดยสายการบิน Air Astana

กำหนดการเดินทาง : เมษายน 2561

 

ทัวร์

ทัวร์ TURKISH DELIGHT 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ : TK-B46-BW-TUK1805_APR

ราคา 43900.-
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล-อิสตันบูล– กรุงเคย์เซอรี่
คัปปาโดเกีย – เกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
นครใต้ดินไคมัคลี – โรงงานพรม – หุบเขานกพิราบ
หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์-เมืองคัปปาโดเกีย –โรงงานเครื่องปั้นดินเผา
เมืองคอนย่า-คาราวาสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองปามุคคาเล
เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองคูซาดาสี – เมืองโบราณเอฟิซุส - โรงงานเครื่องหนัง
เมืองคูซาดาสี สนามบินอิซมีร์- อิสตันบูล– ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
สไปซ์ มาร์เก็ต **ชมเทศกาลดอกทิวลิป**เมืองอิสตันบูล – พระราชวังทอปกาปี
วิหารเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – จัตุรัสทักซิม
อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาเช่ -ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี
สนามบินกรุงอิสตันบูล-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบิน เตอร์กิช

 

กำหนดการเดินทาง : เมษายน 61

 

ทัวร์

ทัวร์ BW…WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-WONDERFULTURKEY_APR

ราคา 44900.-
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK065 (21.45 – 04.00)
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี สไปซ์ มาร์เก็ต
***ชมเทศกาลดอกทิวลิป*** อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย
ชมม้าไม้จำลอง-เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง
เมืองคูซาดาสี – ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
สุสานนีโครโพลิส – เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย
พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – แวะถ่ายรูปคาราวานสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City
ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน - โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)-คัปปาโดเกีย – เกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน TK2013 14.45 – 16.25) อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล BY TK 064 (20.10 – 09.40)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

07-14 เม.ย.61 =4900.-(วันสงกรานต์)
09-16 เม.ย.61 =44900.-(วันสงกรานต์)
11-18 เม.ย.61 =44900.-(วันสงกรานต์)
13-20 เม.ย.61 =44900.-(วันสงกรานต์)

 

ทัวร์

ทัวร์ TURKEY TULIP
รหัสทัวร์ : TK-B03-TURKEYTULIP_APR

ราคา 44999.-
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อิสตันบลู (บินตรงไม่แวะ)-อิสตันบูล - ชานัคคาเล่
ชานัคคาเล่ - คูซาดาซี - เอฟฟิซุส - ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่ - คอนย่า-คอนย่า - คัปปาโดเกีย
เกอเรเม่ - มหานครใต้ดิน-คัปปาโดเกีย
(บินภายใน ไกเซรี - อิสตันบูล) - อิสตันบูล
อิสตันบูล-สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES


กำหนดการเดินทาง : เมษายน 61

 

ทัวร์

ทัวร์ TURKEY TULIP LOVER
รหัสทัวร์ : TK-B03-TULIP LOVER_APR

ราคา 44999.-
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อิสตันบลู (บินตรงไม่แวะ)-อิสตันบูล
(บินภายใน ไกเซรี)-คัปปาโดเกีย - มหานครใต้ดิน
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - ระบำพื้นเมือง-คัปปาโดเกีย
คาราวานสไรน์ - ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย - เอฟฟิซุส
บ้านพระแม่มารี - คูซาดาสึ-ชานัคคาเล่ - โรงงานเครื่องหนัง
เมืองทรอย-อิสตันบูล - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ตลาดสไปซ์-พระราชวังโดลมาบาห์เช - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
สุเหร่าสีน้ำเงิน - อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES


กำหนดการเดินทาง : เมษายน 61

 

ทัวร์

ทัวร์ DELIGHT TURKEY 9D 6N
รหัสทัวร์ TK-B154-TURKEY_MAY

ราคา 46,900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-เมืองอิสตันบูล-เมืองชานัคคาเล่
เมืองชานัคคาเล่-กรุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส –เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี
เมืองเอฟฟิซุส-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า –พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานสไลน์
เมืองคัปปาโดเกีย-เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่
นครใต้ดินไคมัคลี -บ้านถ้ำ-อิสตันบูล – ตลาดสไปซ์
KIZ KULESI หอคอยกลางทะเล-ล่องเรือบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์
สนามบิน-กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบิน Turkish Airlines


กำหนดการเดินทาง

2-10 พ.ค.61 =46,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ RIVIERA-TULIP-TROY 9 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-RIVIERA_APR

ราคา 46900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย
อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน- เยเรบาตัน
พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่
อีเมอร์กัน พาร์ค-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิงสไปซ์-เมืองชานัคคาเล่
ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
เมืองปามุคคาเล่-เมืองอันตาเลีย-เมืองอันตาเลีย
เมืองคัปปาโดเกีย- นครใต้ดินไคมัคลึ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้าน
ของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำนดการเดินทาง

10-18 เม.ย.61 =46,900.-
14-22 เม.ย.61 =46,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ ตุรกี อัญมณีแห่งโลก 9วัน
รหัสทัวร์ : TK-B34-TURKEY-TROY_APR

ราคา 46900.-
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ-กรุงอิสตันบูล (ประเทศตุรกี)
(ประเทศตุรกี) กรุงอิสตันบูล - เมืองชานัคคาเล่
เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้แห่งกรุงทรอย – เมืองเพอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส –เมืองคูซาดาซึ - เมืองคูซาดาซึ
บ้านพระแม่มารี –เมืองเอฟฟิซุส- เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองปามุคคาเล่
เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง Belly Dance - เมืองคัปปาโดเกีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่- นครใต้ดินไคมัคลี
โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค -โบสถ์เซนต์บาร์บารา
บ้านพักของมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง Local Cave House
เมืองคัปปาโดเกีย - กรุงอิสตันบูล - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตั
ช้อปปิ้งแกรนด์บาซ่า - กรุงอิสตันบูล- ล่องเรือบอสฟอรัส
พระราชวังโดลมาบาชเช่ – ช้อปปิ้งตลาดสไปซ์ - กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบิน เตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง : เมษายน 61

 

ทัวร์

ทัวร์ LUXURY RIVIERA TURKEY 8 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-LUXURY_APR

ราคา 48900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล
อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่
ปามุคคาเล่-อันตาเลีย
เมืองอันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย
คัปปาโดเกีย-อิสตันบูล
อิสตันบูล-กรุงอิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำนดการเดินทาง

09-16 เม.ย.61 =48,900.-
10-17 เม.ย.61 =48,900.-
11-18 เม.ย.61 =48,900.-
13-20 เม.ย.61 =48,900.-

 

ทัวร์

ทัวร์ WONDERFUL TURKEY (Re-Route) 8วัน 5คืน
รหัสทัวร์ TK-B46-WONDERFUL TK-RE_APR

ราคา 49900.-
กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล BY TK065 (21.45 – 04.00)
อิสตันบูล - มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – ฮิปโปโดม
พระราชวังทอปกาปึ - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ ตุรกี - สไปซ์ มาร์เก็ต
***ชมเทศกาลดอกทิวลิป*** -อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาเช่
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส เมืองชานัคคาเล่ – กรุงทรอย – ชมม้าไม้จำลอง
เมืองโบราณเอเฟซุส – คุซาดาสี – โรงงานเครื่องหนัง -เมืองคูซาดาสี
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส – สุสานนีโครโพลิส
เมืองคอนย่า-เมืองคอนย่า – คัปปาโดเกีย – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา
แวะถ่ายรูปคาราวาสไลน์ - นครใต้ดิน Underground City – ไร่ไวน์ตูร์ลาซาน
โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance)-คัปปาโดเกีย – เกอเรเม
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - สนามบินเคย์เซอรี่ (บินภายใน TK2013 14.45 – 16.25)
อิสตันบูล - สนามบินกรุงอิสตันบูล BY TK 064 (20.10 – 09.40)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

09 – 16 เม.ย.61 =49,900.-
11 – 18 เม.ย.61 =49,900.-
13 – 20 เม.ย.61 =49,900.- (วันสงกรานต์)

 

ทัวร์

ทัวร์ BULGARIA-ROMANIA 9 DAYS
รหัสทัวร์ TK-B161-BULGARIA TK_MAY

ราคา 63900.-
สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล-อิสตันบูล
เมืองโซเฟีย-เมืองโซเฟีย-เมืองพลอฟดิฟ
เมืองพลอฟดิฟ-เมืองสตารา ซาโกรา
เมืองสตารา ซาโกรา-เมืองคาซานลัค
เมืองเวลิโค ทาร์โนโว-เมืองเวลิโค ทาร์โนโว
เมืองบูคาเรสต์-เมืองบูคาเรสต์-เมืองบราซอฟ
เมืองบราซอฟ-เมืองบราน-กรุงบูคาเรสต์-อิสตันบูล
อิสตันบูล-กรุงเทพมหานคร
โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์


กำหนดการเดินทาง

28พ.ค.61-05 มิ.ย.61 63,900.-
29พ.ค.61-06 มิ.ย.61 63,900.-
30พ.ค.61-07 มิ.ย.61 63,900.-

 

 
 
 
ข้อมูลน่าสนใจ

รับจัดทัวร์


Fastival
TIP FOR TRAVEL
Fastival
Fastival
Fastival
My FanPage
partner
logo
บริษัท เบสท์ทัวร์ฮอลิเดย์ จำกัด
เบสท์ ทัวร์ฮอลิเดย์ ยินดีบริการ จัดโปรแกรมทัวร์ ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ไกด์นำเที่ยว รถนำเที่ยว รับจัดทัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดกรุ๊ปเหมา ทั้งในและต่างประเทศ ดูงาน สัมนา ประชุม ทัศนศึกษา ฮันนีมูน เป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไป โทร 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
ออกแบบเว็บไซต์ โดย DesignOHO