ѷ ʷ ӡѴ
ʷ Թպԡ Ѵ ѡ ͧԹ 䡴 ö ѺѴ ѺѴ껷 ѺѴ еҧ ٧ҹ Ъ ȹ֡ ѹٹ 褳 15 ҹ 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
Previous
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
  • ѷ | ѺѴ
Next

´, ѺѴ껷, ѺѴ껷´

ѺѴ껷´(TourVietnam) ʶҹͧ: ó Һ׹Һ Ѵ˧͡Թ ԾԸѳ һ Ҵһ Cat Cat Village ͧ Silver Water Fall - Taphin Village Coc Leu Market ҹا Ѵ਴ ԾԸѳΨԹ ͻ駶 36 蹡к͡

ѺѴ껷´, ѺѴ, Ѵ껷, Ѵ, Ѵ껴٧ҹ, Ѵ, Ѵ껷ȹ֡, ҤҶ١

call center
ʹ
´

DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N
ʷ FD-B09-SGN 01_JUN19

Ҥ 11,888.-
ҡҹ͹ͧ - ʹԹTAN SON NHAT ͧΨԹ
ԾԸѳʧ - ͧѷ-ͧѷ CRAZYHOUSE
ҪѧĴ͹ͧѡþô - 觡俿 Ѵ
غ觤ѡ - ӵ DATANLA - ͧ-ͧ
ŷ¢ ŷᴧ - FAIRY STREAM
ΨԹ ͧʹԹ䫧͹ ʴ鹺ҹ
ͧΨԹ - ºѰ - Ѵ¹ ʶ
ɳҧ Ҵ빶 - ʹԹ͹ͧ
¡úԹ


˹Թҧ

14 17 ..61 =11,888.-
27 30 ..61 =15,888.-
04 07 ..61 =11,888.-
16 19 ..61 =12,888.-
25 28 ..61 =11,888.-
06 09 ..61 =12,888.-
13 16 ..61 =12,888.-
20 23 ..61 =12,888.-
04 07 ..61 =12,888.-
06 09 ..61 =12,888.-
18 - 21 ..61 =12,888.-
20 23 ..61 =15,888.-
25 28 ..61 =12,888.-
26 29 ..61 =12,888.-
02 05 ..61 =12,888.-
08 11 ..61 =12,888.-
09 12 ..61 =12,888.-
16 19 ..61 =12,888.-
23 26 ..61 =13,888.-
24 27 ..61 =13,888.-
30 ..-03 ..61 =12,888.-
05 08 ..61 =14,888.-
07 10 ..61 =14,888.-
13 16 ..61 =12,888.-
14 17 ..61 =12,888.-
20 23 ..61 =12,888.-
21 24 ..61 =12,888.-
27 30 ..61 =14,888.-
28 31 ..61 =16,888.-
29 ..-01 ..62 =16,888.-
30 ..-02 ..62 =16,888.-
31 ..-03 ..62 =15,888.-
12 15 ..62 =12,888.-
18 21 ..62 =12,888.-

 

FOREST IN DALAT 3D2N
ʷ VZ-B09-SGN 08_OCT

Ҥ 7,888.-
ا෾ - ҡҹóԖ ҡҹ LIEN KHUONG ͧѴ
ӵ DATANLA öҧ ROLLER COASTER 觡俿 Ѵ
ͻ駵Ҵҧ׹-ͧѴ DALAT FLOWER GRADENS (ǹͧ͡
˹)- ҪѧĴ͹ - CRAZY HOUSE - ʶҹö - Ѵԧ͡
ʶٻ-ͧѴ § - ʹԹ LIEN KHUONG
ҡҹó ا෾
¡úԹ VIETJET AIR


˹Թҧ

11 13 ..61 =7,888.-
14 16 ..61 =8,888.-
18 20 ..61 =7,888.-
25 27 ..61 =7,888.-
08 10 ..61 =7,888.-
18 20 ..61 =8,888.-
22 24 ..61 =7,888.-
31 ..-02 ..61 =8,888.-
01 03 ..61 =8,888.-
05 07 ..61 =7,888.-
08 10 ..61 =8,888.-
12 14 ..61 =7,888.-
15 17 ..61 =8,888.-
22 24 ..61 =8,888.-
26 28 ..61 =7,888.-
03 05 ..61 =9,888.-
10 12 ..61 =9,888.-
17 19 ..61 =9,888.-

 

SOUTH VIETNAM 4D3N
ʷ VZ-B09-SGN 09_OCT

Ҥ 9,888.-
ا෾ - ҡҹóԖ ҡҹ TAN SON NHAT
ͧΨԹ ͧ -ͧΨԹ - ͧ - Ӹùҧ
FAIRY STREAM - ŷ¢ - ŷᴧ -ͧ - ͧѴ
ӵ DATANLA - 觡俿 Ѵ- ҹ¹ CRAZY HOUSE
ҪѧĴ͹ - ͻ駵Ҵ NIGHT MARKET-ͧѴ ǹ͡
ͧ˹ FLOWER GRADENS - § - ʹԹ LIEN KHUONG
ҡҹó - ا෾
¡úԹ VIETJET AIR


˹Թҧ

13 16 ..61 =10,888.-
20 23 ..61 =10,888.-
03 06 ..61 =10,888.-
17 20 ..61 =10,888.-
24 27 ..61 =9,888.-
31 ..-03 ..61 =9,888.-
07 10 ..61 =9,888.-
14 17 ..61 =9,888.-
21 24 ..61 =9,888.-
28 ..-01 ..61 =9,888.-
05 08 ..61 =11,888.-

 

DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N
ʷ PG-B09-DAD 01_DEC

Ҥ 11,888.-
ا෾ - ҡҹó ͧҹѧ ͧ Ҫѧ
Ҵͧ - ͧѧê-ͧ - Ѵ¹-ҹѡþô
䤴ԧ ͧѹ -ҹѡ - оҹ -ҹŢ 101 ͧҹѧ
Ҵ ѴԹ - Ҵҹ - ʹԹҹѧ ا෾
¡úԹ BANGKOK AIRWAYS


˹Թҧ

26 28 ..61 =11,888.-
14 16 ..61 =11,888.-
20 22 ..61 =12,888.-
21 23 ..61 =12,888.-
08 10 ..61 =11,888.-
06 08 ..61 =11,888.-
29 31 ..61 =18,888.-
31 ..-02 ..62 =18,888.-

 

GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N
ʷ PG-B09-DAD 02_DEC

Ҥ 13,888.-
ا෾ - ҡҹó ͧҹѧ ͧ Ҫѧ
Ҵͧ - ͧѧê-ͧ - Ѵ¹ ҹѡþô
䤴ԧ ҹѡ - ѹ оҹ - ҹŢ 101 ͧҹѧ
ͧҹѧ ҹ (觡俢-ŧ) FANTASY PAKR - оҹ觤ѡ
оҹѧ ҹѧ-ͧҹѧ Ҵ ѴԹ Ҵҹҹѧ
ʹԹҹѧ ҡҹó ا෾
¡úԹ BANGKOK AIRWAYS


˹Թҧ

28 31 ..61 =13,888.-
11 14 ..61 =13,888.-
24 27 ..61 =13,888.-
20 23 ..61 =13,888.-
28 ..-01..61 =13,888.-
05 08 ..61 =14,888.-
11 14 ..61 =14,888.-
13 16 ..61 =14,888.-
20 23 ..61 =15,888.-
02 05 ..61 =14,888.-
09 12 ..61 =14,888.-
16 19 ..61 =14,888.-
23 26 ..61 =14,888.-
30 ..-03 ..61 =14,888.-
05 08 ..61 =14,888.-
06 09 ..61 =13,888.-
21 24 ..61 =14,888.-
27 30 ..61 =15,888.-
30 ..-02 ..62 =20,888.-
31 ..-03 ..62 =20,888.-

 

ROMANTIC BANAHILLS 4D3N
ʷ FD-B09-DAD03_AUG

Ҥ 11,888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ ͧҹѧ ͧ Ҫѧ
Ҵͧ - ͧѧê-ͧ - Ѵ¹ ҹѡ
ô䤴ԧ ҹѡ - ͧ͡дҹҹ - ѹ
оҹ - ҹŢ 101 ͧҹѧ-ͧҹѧ ҹ
(觡俢-ŧ) FANTASY PAKR Ҵҹҹѧ -оҹ觤ѡ
оҹѧ ҹѧ-ͧҹѧ Ҵ ѴԹ맖 ʹԹҹѧ
ҡҹó ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

19 22 áҤ 2561 12,888
09 12 ԧҤ 2561 12,888
30 .. 02 .. 2561 12,888

 

MEMORIES DANANG 3D2N
ʷ FD-B09-DAD 04_AUG

Ҥ 10,888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ ͧҹѧ ͧ Ҫѧ
Ҵͧ - ͧѧê-ͧ - Ѵ¹ ҹѡþô
䤴ԧ ͧѹ -ҹѡ-ͧ͡дҹҹ
оҹ - ҹŢ 101 ͧҹѧ-Ҵ ѴԹ
ʹԹҹѧ ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

15 17 ..61 =10,888.-
13 15 ..61 =10,888.-
03 05 ..61 =10,888.-

 

THE HIGHEST FANSIPAN
ʷ FD-B09-HAN05 FD_DEC

Ҥ 12,888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ ҡҹ ͧҹ
ͧһ ҹ CAT CAT VILLAGE Ҵ LOVE MARKET
ͧһ ͧ SILVER WATER FALL (ӵԹ) 俿
ʹҿҹԻѹ Ҵ LOVE MARKET - ͧһ ᴹ´ չ
Ҵ COC LEU MARKET ͧԧԧ (ͧ) - ͧԧԧ (ͧ)
ӵ ͧ͡ШҴ Ҵͧ Ѵ´ԧ - ͧҹ ҡҹ
ҡҹ͹ͧ ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

13 16 ..61 =13,888.-
20 23 ..61 =13,888.-
03 06 ..61 =13,888.-
17 20 ..61 =13,888.-
31 .. 03 ..61 =13,888.-
13 16 ..61 =13,888.-
29 .. 02 ..61 =13,888.-
04 07 ..61 =14,888.-
05 08 ..61 =14,888.-
06 09 ..61 =14,888.-
11 14 ..61 =14,888.-
18 21 ..61 =15,888.-
19 22 ..61 =14,888.-
20 23 ..61 =17,888.-
25 28 ..61 =14,888.-
26 29 ..61 =14,888.-
27 30 ..61 =14,888.-
01 04 ..61 =14,888.-
02 05 ..61 =14,888.-
03 06 ..61 =14,888.-
09 12 ..61 =14,888.-
10 13 ..61 =14,888.-
15 18 ..61 =14,888.-
16 19 ..61 =14,888.-
17 20 ..61 =14,888.-
30 .. 03 ..61 =14,888.-
05 08 ..61 =16,888.-
06 09 ..61 =15,888.-
07 10 ..61 =18,888.-
13 16 ..61 =14,888.-
20 23 ..61 =15,888.-
21 24 ..61 =16,888.-
27 30 ..61 =18,888.-
28 31 ..61 =18,888.-
29 .. 01 ..62 =18,888.-
30 .. 02 ..62 =18,888.-
31 .. 03 ..62 =18,888.-

 

icon_program_tour Ŵ

FANSIPAN IN LOVE
ʷ QR-B09-HAN09 QR_DEC

Ҥ 12,888.-
ҡҹó ҡҹ ͧҹ - 36
кӵ꡵蹡к͡ - ͧҹ ѵʺҴԧ ҹΨԹ
ºиҹҸԺ ҹѡا Ѵ਴ ͧһ
Ҵ LOVE MARKET - ͧһ - ҹ CAT CAT - SILVER WATER FALL
(ӵԹ) ʹҿҹԻѹ 俿 - Ҵ LOVE MARKET
ͧһ ͧҹ Ѵ蹡͡ ҡҹ ҡҹó ا෾
¡úԹ QATAR AIRWAYS


˹Թҧ

26 29 ..61 =15,888.-
01 04 ..61 =12,888.-
13 16 ..61 =15,888.-
20 23 ..61 =15,888.-
10 - 13 ..61 =13,888.-
17 20 ..61 =13,888.-
24 27 ..61 =13,888.-
02 05 ..61 =14,888.-
08 11 ..61 =15,888.-
29 .. 01 ..62 =19,888.-

 

´ ´ ΨԹ Ѵ 4ѹ 3׹
ʷ : DD-T05-SGN-DD003-DEC18NY

Ҥ
ا෾-ΨԹ-ʶʹ-ӡɳ-Ѵ
Ѵ-Datalla Water Fall(öҧ)-俿-ѧĴ͹ͧѵ-ǹͧ͡˹- -Sand Dune-Fairly Stream-ŷ¢-ŷᴧ-ΨԹ ΨԹ--Ѵ¹-ͻ Ҵູѹ-͹ͧ
¡úԹ NOK AIR


˹ѹԹҧ

12-15 ..61 = 8,900.-
19-22 ..61 = 11,900.-
26-29 ..61 = 13,900.-
02-05 , 16-19 , 23-26 ..61 = 11,900.-
09-12 , 11-14 ..61 = 12,900.-
10-13 ..61 = 13,900.-
30 ..- 02 ..61 ..61 = 11,900.-
06-09 , 13-16 , 20-23 ..61 = 11,900.-
04-07 , 11-14 ..61 = 11,900.-
12-15 , 18-21 , 19-22 , 25-28 ..61 = 12,900.-
20-23 ..61 = 14,900.-
01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 ..61 = 12,900.-
02-05 , 06-09 , 20-23 ..61 = 12,900.-
07-10 , 13-16 ..61 = 13,900.-
27-30 , 28-31 ..61 = 17,900.-
29 ..- 01 ..62 ..62 = 17,900.-

 

HALONG'S FLOATING
ʷ VJ-B09-HAN10 VJ_OCT

Ҥ 8,888.-
ҡҹó οͧ ͧ Ҵ NIGHT MARKET - ͧͧ
- ͧ ä - 誹 觡2 觪ԧä
SUNW HEEL - ͧҹ - кӵ꡵蹡к͡ - 36
ͧҹ ѵʺҴԧ ҹΨԹ - ҡҹ
ҡҹó - ا෾
¡úԹ VIETJET AIR


˹Թҧ

24 26 ..61 =8,888.-
21 23 ..61 =8,888.-
05 07 ..61 =9,888.-
21 23 ..61 =9,888.-

 

TOUCHING SAPA HALONG
ʷ SL-B09-HAN12 SL_OCT

Ҥ 12,888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ ҡҹ ͧҹ
ͧһ - ͧ - Ҵ LOVE MARKET - ͧһ - ҹ
CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (ӵԹ) - Һ׹Һ
Ѵ˧͡Թ - 36 - ͧҹ ѵʺҴԧ - ҹΨԹ - ºиҹҸԺ
ҹѡا - Ѵ਴ ͧͧ- Ҵͧ NIGHT MARKET
ͧͧ - ͧ - ä - 誹 - ͧҹ - ҡҹ
ҡҹ͹ͧ - ا෾
¡úԹ ͹


˹Թҧ

13 16 ..61 =12,888.-
20 23 ..61 =12,888.-
03 06 ..61 =12,888.-
14 17 ..61 =12,888.-
17 20 ..611 =12,888.-
14 17 ..61 =12,888.-
21 24 ..61 =12,888.-
05 08 ..61 =13,888.-
19 22 ..61 =14,888.-

 

NICE NORTH SAPA
ʷ VJ-B09-HAN13 VJ_OCT

Ҥ 9,888.-
ҡҹó - ҡҹᤷ οͧ ҹ - ҡҹó
ҡҹᤷ οͧ ҹ - ͧһ غһҡѧ - ͧҹ
Ѵ˧͡Թ Һ׹Һ- 36 - ͧҹ– ѵʺҴԧ ҹΨԹ
ҡҹ - ҡҹó - ا෾
¡úԹ VIETJET AIR


˹Թҧ

31 .. 03 ..61 =9,888.-
07 10 ..61 =9,888.-
14 17 ..61 =9,888.-
21 24 ..61 =9,888.-
12 15 ..61 =12,888.-
19 22 ..61 =11,888.-
26 29 ..61 =10,888.-

 

THE WONDERFUL SAPA
ʷ FD-B09-HAN14 FD_DEC

Ҥ 9,888.-
ҡҹ͹ͧ ҡҹ - ͧҹ - ѵʺҴԧ - ҹΨԹ
ºиҹҸԺ - ҹѡا - Ѵ਴ - ͧһ - Ҵ LOVE MARKET
ҹ CAT CAT - ҹѹ - SILVER WATER FALL (ӵԹ) - ͧһ
ҹᴹ´չ - ͧҹ Ѵ˧͡Թ - 36 ҡҹ
ҡҹ͹ͧ - ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

07 09 ..61 =10,888.-
14 16 ..61 =10,888.-
17 19 ..61 =10,888.-
24 26 ..61 =10,888.-
25 27 ..61 =10,888.-
31 .. 02 ..61 =9,888.-
01 03 ..61 =9,888.-
07 09 ..61 =9,888.-
22 24 ..61 =10,888.-
29 .. 01 ..61 =9,888.-
05 07 ..61 =10,888.-
02 04 ..61 =10,888.-
10 12 ..61 =10,888.-
30 .. 02 ..61 =10,888.-
01 03 ..61 =11,888.-
09 11 ..61 =10,888.-
15 17 ..61 =11,888.-
29 31 ..61 =17,888.-
31 .. 02 ..62 =16,888.-

 

THE BRAVO FANSIPAN
ʷ TG-B09-HAN15 TG_SEP

Ҥ 14,888.-
ا෾ ҡҹó ҡҹ ͧҹ ͧһ
ҹ CAT CAT VILLAGE Ҵ LOVE MARKET - ͧһ ͧ
SILVER WATER FALL (ӵԹ) 俿 ʹҿҹԻѹ Ҵ LOVE MARKET
ͧһ ͧ SILVER WATER FALL (ӵԹ) 俿 ʹҿҹԻѹ
Ҵ LOVE MARKET - ͧԧԧ (ͧ) ӵ ͧ͡ШҴ Ҵͧ
Ѵ´ԧ - ͧҹ ҡҹ ҡҹó ا෾
¡úԹ úԹ Թ๪


˹Թҧ

14 17 ..61 =14,888.-
28 31 ..61 =14,888.-
11 14 ..61 =14,888.-
25 28 ..61 =14,888.-
08 11 ..61 =14,888.-
22 25 ..61 =14,888.-

 

BEAUTY SAPA HANOI
ʷ VJ-B09-HAN16 VJ_DEC

Ҥ 9,888.-
ҡҹó ҡҹ ͧҹ - ͧһ - ͧһ
ͧ һҡѧ- ҹ CAT CAT - SILVER WATER FALL (ӵԹ)
Ҵ LOVE MARKET - ͧһ ͧҹ - Ѵ蹡͡ - Һ׹Һ - Ѵ˧͡Թ
36 - кӵ꡵蹡к͡ - ͧҹ– ѵʺҴԧ ҹΨԹ
ҡҹ - ҡҹó - ا෾
¡úԹ VIETJET AIR


˹Թҧ

06 09 ..61 =9,888.-
14 17 ..61 =9,888.-
20 23 ..61 =9,888.-
28 .. 01 ..61 =9,888.-
04 07 ..61 =10,888.-
12 15 ..61 =11,888.-
13 16 ..61 =11,888.-
20 23 ..61 =11,888.-
26 29 ..61 =10,888.-
01 04 ..61 =10,888.-
09 12 ..61 =10,888.-
15 18 ..61 =10,888.-
23 26 ..61 =10,888.-
29 .. 02 ..61 =10,888.-
07 10 ..61 =12,888.-
08 11 ..61 =12,888.-
14 17 ..61 =11,888.-
20 23 ..61 =11,888.-
28 31 ..61 =13,888.-

 

Ѵ - 3ѹ 2׹
ʷ VZ-B118-VN-VZ_OCT

Ҥ 8,888.-
ا෾ Ѵ--Ӹ FAIRY STREAM
ŷᴧ-ҹǻ-ŷ¢
ӵҷѹ (öҧ)-ҪѧĴ͹
觡俿 ҹ¹-ͻ駵Ҵ乷
ǹͧ͡˹-ʹԹѴ-ʹԹó
¡úԹ Vietjetair


˹Թҧ

27 - 29 ..61 =9,699.-
4 6 ..61 =9,699.-
11 13 ..61 =8,888.-
18 20 ..61 =9,699.-
25 27 ..61 =9,699.-
1 3 ..61 =9,699.-
8 10 ..61 =9,699.-
15 17 ..61 =8,888.-
22 24 ..61 =9,699.-
29..-1..61 =9,699.-
6 8 ..61 =9,699.-
13 15 ..61 =8,888.-
20 22 ..61 =9,699.-
27 29 ..61 =10,699.-
3 5 ..61 =9,699.-
11 13 ..61 =10,699.-
17 19 ..61 =8,888.-
24 26 ..61 =9,699.-
7 9 ..61 =9,699.-
14 16 ..61 =8,888.-
21 23 ..61 =9,699.-
5 7 ..61 =9,699.-
13 15 ..61 =10,699.-
19 21 ..61 =9,699.-

 

Ѵ - 3ѹ 2׹
ʷ VZ-B208-VN-VZ_OCT

Ҥ 8,888.-
ا෾ Ѵ - Ӹ
FAIRY STREAM ŷᴧ
ҹǻ-ŷ¢
ӵҷѹ (öҧ)-ҪѧĴ͹
觡俿-ҹ¹-ͻ駵Ҵ乷
ǹͧ͡˹ ʹԹѴ
ʹԹó
¡úԹ Vietjetair


˹Թҧ

6-8 ..61 =10,699.-
13-15 ..61 =11,699.-
27-29 ..61 =9,699.-
4-6 ..61 =9,699.-
11-13 ..61 =8,888.-
18-20 ..61 =9,699.-
25-27 ..61 =9,699.-
1-3 ..61 =9,699.-
8-10 ..61 =9,699.-
15-17 ..61 =8,888.-
22-24 ..61 =9,699.-
29..61-1..61 =9,699.-
6-8 ..61 =9,699.-
13-15 ..61 =8,888.-
20-22 ..61 =9,699.-
27-29 ..61 =10,699.-
3-5 ..61 =9,699.-
11-13 ..61 =10,699.-
17-19 ..61 =8,888.-
24-26 ..61 =9,699.-
7-9 ..61 =9,699.-
14-16 ..61 =8,888.-
21-23 ..61 =9,699.-
5-7 ..61 =9,699.-
13-15 ..61 =10,699.-
19-21 ..61 =9,699.-

 

˹͹仴Ѵ 3ѹ 2׹
ʷ : VZ-B120-VN01_JUL

Ҥ 8,900.-
ا෾-Ѵ-ӵѹ
ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE
ͻ駵ҴҵմѴ-觡俿
Ѵ-ҪѧĴ͹-ǹ͡
Clay Pot Village- ͻ駵Ҵҵմѷ-ѷ
ҹѡ硫ǴѴ-ا෾
¡úԹ ´


˹Թҧ : չҤ-áҤ 2561

 

BREEZEES SOUTH VIETNAM 4ѹ3׹
ʷ VJ-B09-SGN09-VN_OCT

Ҥ 9888.-
ا෾ - ҡҹó
ҡҹ TAN SON NHAT-ͧΨԹ
ͧ-ͧΨԹ - ͧ
Ӹùҧ FAIRY STREAM-ŷ¢
ŷᴧ-ͧ - ͧѴ
ӵ DATANLA - 觡俿 Ѵ
ҹ¹ CRAZY HOUSE - ҪѧĴ͹
ͻ駵Ҵ NIGHT MARKET-ͧѴ
ǹͧ͡˹ FLOWER GRADENS
§ - ʹԹ LIEN KHUONG
ҡҹó - ا෾
¡úԹ VIETJET AIR


˹Թҧ

18 21 ..61 9,888.-
25 28 ..61 9,888.-
01 04 ..61 10,888.-
08 11 ..61 10,888.-
15 18 ..61 10,888.-
22 25 ..61 10,888.-
06 09 ..61 10,888.-
13 16 ..61 10,888.-
20 23 ..61 10,888.-
03 06 ..61 10,888.-
17 20 ..61 10,888.-
24 27 ..61 9,888.-
31..6103..61 9,888.-
07 10 ..61 9,888.-
14 17 ..61 9,888.-
21 24 ..61 9,888.-
28..6101..61 9,888.-
05 08 ..61 11,888.-

 

´˹ ҹ ͧ 3ѹ 2׹
ʷ SL-B120-VN04 SL_SEP

Ҥ 9,900.-
ا෾-اҹ-Һѹ-Ѵ빡ǡ-Ѵó-ͧ
Ҵҵͧͧ-ͧͧ-ӹҧ-ҹ-ҹ¡
Һ׹Һ-оҹʧҷԵ-Ѵ˧͡Թ-к蹡к͡
ҹиҹҸԺΨԹ-ºиҹҸԺ-Ѵ਴-ԾԸѳ
ΨԹ-36-ا෾
¡úԹ͹ǺԹ


˹Թҧ

1-3 ..61 =9,900.-
15-17 ..61 =9,900.-
29 ..-1 ..61 =9,900.-
6-8 ..61 =9,900.-
27-29 ..61 =11,900.-
3-5 ..61 =9,900.-
10-12 ..61 =11,900.-
7-9 ..61 =9,900.-
28-30 ..61 =9,900.-

 

´ ΨԹԵ 3ѹ2׹
ʷ : DD-B120-VN02_DEC

Ҥ 9,900.-
ا෾-ΨԹԵ閿ҹ´()-ŷ¢
ŷᴧ- - ΨԹ얾ԾԸѳʧ
ͧͪȹҾ䫧͹-ΨԹ
ʶɳҧ-䪹ҷǹ
Ѵ¹ǖ͡ҧѹẺؿҹҪҵ
PALACESAIGON͹ا-Ҵູѹ ا෾
¡úԹ

˹Թҧ : չҤ-ѹҤ 2561

´ ΨԹ--ѷ 4ѹ 3׹
ʷ VZ-B187-JVN22_OCT

Ҥ 9,999.-
ا෾ (ó) ΨԹ-ʶʹ-Ҵູѹ-ͧ
ΨԹ-ҹµ-ŷ-ҹµ-ѷ-ӵҷѹ
觡俿-ѷ-ǹ͡-ا෾ (ó)
ºԹ Viet Jet Air

 

˹Թҧ

11-14 ..61 =10,999.-
17-20 ..61 =9,999.-
18-21 ..61 =9,999.-
24-27 ..61 =9,999.-
25-28 ..61 =9,999.-
07-10 ..61 =10,999.-
14-17 ..61 =10,999.-
21-24 ..61 =10,999.-
05-08 ..61 =10,999.-
12-15 ..61 =10,999.-
20-23 ..61 =10,999.-
26-29 ..61 =12,999.-
27-30 ..61 =13,999.-
03-06 ..61 =10,999.-
10-13 ..61 =12,999.-
23-26 ..61 =10,999.-
24-27 ..61 =10,999.-
30 ..-02 ..61 =10,999.-
06-09 ..61 =9,999.-
13-16 ..61 =9,999.-
20-23 ..61 =9,999.-
27-30 ..61 =9,999.-
28 ..-01 ..61 =9,999.-
04-07 ..61 =10,999.-
05-08 ..61 =10,999.-
11-14 ..61 =10,999.-
12-15 ..61 =12,999.-
18-21 ..61 =10,999.-
19-22 ..61 =10,999.-

 

´ ѷ ͧҡҡ 3ѹ 2׹
ʷ VZ-B187-JVN24_OCT

Ҥ 9,999.-
ا෾ (ó) -ѷ-ӵҷѹ-Ѵꡡ
ѷ-ҪѧĴ͹-ҹ¹-ʶҹöҴѷ
Ѵԧ͡-ѷ-ǹ͡-ا෾ (ó)
ºԹ Viet Jet Air


˹Թҧ

05-07 ..61 =9,999.-
26-28 ..61 =9,999.-
09-11 ..61 =10,999.-
23-25 ..61 =10,999.-
07-09 ..61 =10,999.-
27-29 ..61 =11,999.-
28-30 ..61 =11,999.-
11-13 ..61 =11,999.-
25-27 ..61 =10,999.-
08-10 ..61 =10,999.-
22-24 ..61 =9,999.-
05-07 ..61 =10,999.-
13-15 ..61 =11,999.-
20-22 ..61 =10,999.-

 

MEMORIES DANANG 3ѹ 2׹
ʷ FD-B09-DAD04_AUG

Ҥ 10,888.-
ا෾ - ҡҹó
ͧҹѧ -ͧ-Ҫѧ
Ҵͧ - ͧѧê
ͧ - Ѵ¹ ҹѡþô䤴ԧ
ͧѹ-ҹѡ-ͧ͡дҹҹ
оҹ-ҹŢ 101 ͧҹѧ-Ҵ
ѴԹ - ʹԹҹѧ ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

12 14 ..61 =11,888.-
19 21 ..61 =11,888.-
15 17 ..61 =10,888.-
13 15 ..61 =10,888.-
03 05 ..61 =10,888.-

 

´ ҹ һ 4ѹ 3׹
ʷ VJ-B120-VN006-VJ_SEP

Ҥ 10900.-
ا෾ϖ اҹ-蹡к͡
ҹ--һ-ҹ굡
ӵԹ-Ҵһ-һ-ͧ
ٻᴹ´+չ-ҹ
ٻ˹Ѵ˧͡Թ-ͻ駶 36
ҹ ا෾
¡úԹ Viet Jet Air


˹Թҧ

1-4 ..61 =10,999.-
8-11 ..61 =10,999.-
15-18 ..61 =10,999.-
22-25 ..61 =10,999.-
29..61-1..61 =10,999.-
5-8 ..61 =10,999.-
11-14 ..61 =13,999.-
12-15 ..61 =13,999.-
19-22 ..61 =10,999.-
26-29 ..61 =13,999.-
3-6 ..61 =10,900.-
10-13 ..61 =10,900.-
17-20 ..61 =10,900.-
24-27 ..61 =10,900.-
31..61-3..61 =11,900.-
7-10 ..61 =11,900.-
14-17 ..61 =11,900.-
21-24 ..61 =11,900.-
28..61-1..61 =11,900.-
5-8 ..61 =11,900.-
12-15 ..61 =11,900.-
19-22 ..61 =11,900.-
26-29 ..61 =11,900.-
2-5 ..61 =11,900.-
9-12 ..61 =11,900.-
16-19 ..61 =11,900.-
23-26 ..61 =10,900.-
30..61-2 ..61 =10,900.-
6-9 ..61 =10,900.-
13-16 ..61 =10,900.-
20-23 ..61 =10,900.-

 

´˹ ҹ 4ѹ 3׹
ʷ : VJ-B120-VN01_SEP

Ҥ 10,900.-
ا෾ϖ اҹ-蹡к͡
ҹ--һ-ҹ굡
ӵԹ-Ҵһ-һ-ͧ
ٻᴹ´+չ-ҹ
ٻ˹Ѵ˧͡Թ-ͻ駶 36
ҹ ا෾
¡úԹ Viet Jet Air


˹Թҧ : չҤ-ѹ¹ 2561

 

´˹ ҹ ԧԧ ҹԻѹ 4ѹ 3׹
ʷ SL-B120-VN05 SL_AUG

Ҥ 11,900.-
ا෾-اҹ--һ-ٻᴹ´+չ++Ҵһ
һ-ҹ굡-ӵԹ-觡Ңҿҹջѹ-һ-ҹ-
Һ׹Һ-оҹʧҷԵ-Ѵ˧͡Թ-蹡к͡-ҹ-ԧԧ
ͧͪӵ-Ъͻ駶 36 -ا෾
¡úԹ͹ǺԹ


˹Թҧ

1-4 ..61 =11,900.-
3-6 ..61 =11,900.-
8-11 ..61 =11,900.-
10-13 ..61 =11,900.-
15-18 ..61 =11,900.-
17-20 ..61 =11,900.-
22-25 ..61 =11,900.-
24-27 ..61 =11,900.-
29 ..-2 ..61 =11,900.-
1-4 ..61 =11,900.-
6-9 ..61 =11,900.-
8-11 ..61 =11,900.-
13-16 ..61 =11,900.-
1-18 ..61 =11,900.-
20-23 ..61 =11,900.-
22-25 ..61 =11,900.-
27-30 ..61 =12,900.-
29 ..-1 ..61 =12,900.-
3-6 ..61 =11,900.-
5-8 ..61 =11,900.-
10-13 ..61 =12,900.-
12-15 ..61 =12,900.-
17-20 ..61 =11,900.-
19-22 ..61 =11,900.-
24-27 ..61 =11,900.-
26-29 ..61 =11,900.-
31 ..-3 ..61 =11,900.-

 

´ ش 4ѹ3׹
ʷ VZ-B120-VN003 VZ_SEP

Ҥ 11,900.-
ا෾-Ѵ-ӵѹ-ROLLER COSTER
CRAZY HOUSE-ͻ駵ҴҵմѴ-觡俿
Ѵ-ҪѧĴ͹-ǹ͡-Clay Pot Village
ͻ駵Ҵҵմѷ-ҹ´-()-ŷ¢
ŷᴧ-ӸFAIRYSTREAM-ҹǻ
FishingVillage-ΨԹ-ͧͪȹҾ
䫧͹Ӥ׹+캹-ΨԹ
ѵΨԹ-͹иҹҸԺΨԹ
ʶʹ-ͻ駵ҴູѹѴ¹
¡úԹ´


˹Թҧ

4-7 ..61 =11,900.-
11-14 ..61 =11,900.-
18-21 ..61 =11,900.-
25-28 ..61 =12,900.-
1-4 ..61 =12,900.-
8-11 ..61 =12,900.-
15-18 ..61 =12,900.-
22-25 ..61 =12,900.-
29 ..-2 ..61 =12,900.-
6-9 ..61 =12,900.-
13-16 ..61 =12,900.-
20-23 ..61 =12,900.-
28-31 ..61 =12,900.-
3-6 ..61 =12,900.-
11-14 ..61 =12,900.-
17-20 ..61 =12,900.-
24-27 ..61 =11,900.-
31 ..-3 ..61 =11,900.-
7-10 ..61 =11,900.-
14-17 ..61 =11,900.-
21-24 ..61 =11,900.-
28 ..-1 ..61 =11,900.-

 

´ҧ ҹѧ--ѹ 4ѹ 3׹
ʷ FD-B187-JVN31_OCT

Ҥ 9,999.-
ا෾-ҹѧ---Ҫѧ-ҹѡþô䤴ԧ-ҹѧ
ҹ-ѹ-ҹѧ-ҹ-ҹѧ-Ҵҹ-ا෾
ºԹ


˹Թҧ

10-13 ..61 =13,900.-
17-20 ..61 =12,900.-
31 ..-03 ..61 =12,900.-
21-24 ..61 =12,900.-
28-1 ..61 =12,900.-
05-08 ..61 =12,900.-
26-29 ..61 =13,900.-
02-05 ..61 =11,999.-
17-20 ..61 =11,999.-
24-27 ..61 =11,999.-
06-09 ..61 =11,999.-
13-16 ..61 =11,999.-
20-23 ..61 =11,999.-
04-07 ..61 =11,999.-
11-14 ..61 =12,900.-
18-21 ..61 =12,900.-
25-28 ..61 =12,900.-

 

´ ΨԹ ѷ 4 ѹ 3 ׹
ʷ DD-B120-VN-03-DD_AUG

Ҥ 11900.-
ا෾-ΨԹԵ
ͧͪȹҾ䫧͹Ӥ׹
+캹-ΨԹ-ҹ´
()-ŷ¢-ŷᴧ-Ӹ
FAIRYSTREAM-ѷ-Crazy house
ҪѧĴ͹-觡俿-Ѵ
ǹ͡-ͻ駵Ҵҵմѷ
ѷ-ΨԹ-ѵΨԹ
͹иҹҸԺΨԹ-ʶʹ
ͻ駵Ҵູѹا෾
¡úԹ


˹Թҧ

30..61-2 ..61 =11,900.-
31..61-3 ..61 =11,900.-
6-9 ..61 =11,900.-
7-10 ..61 =11,900.-
12-15 ..61 =12,900.-
13-16 ..61 =12,900.-
14-17 ..61 =12,900.-
20-23 ..61 =11,900.-
21-24 ..61 =11,900.-
27-30 ..61 =11,900.-
4-7 ..61 =11,900.-
5-8 ..61 =11,900.-
11-14 ..61 =11,900.-
12-15 ..61 =11,900.-
18-21 ..61 =11,900.-
19-22 ..61 =11,900.-
25-28 ..61 =11,900.-
26-29 ..61 =11,900.-
2-5 ..61 =11,900.-
8-11 ..61 =11,900.-
9-12 ..61 =11,900.-
15-18 ..61 =11,900.-
16-19 ..61 =11,900.-
22-25 ..61 =11,900.-
29..61-2..61 =11,900.-
30..61-3..61 =11,900.-
6-9 ..61 =11,900.-
7-10 ..61 =11,900.-
13-16 ..61 =11,900.-
14-17 ..61 =11,900.-
20-23 ..61 =11,900.-
21-24 ..61 =11,900.-
26-29 ..61 =12,900.-
27-30 ..61 =12,900.-
28-31 ..61 =11,900.-
3-6 ..61 =11,900.-
4-7 ..61 =11,900.-
9-12 ..61 =11,900.-
10-13 ..61 =12,900.-
11-14 ..61 =11,900.-
17-20 ..61 =11,900.-
18-21 ..61 =11,900.-
24-27 ..61 =11,900.-
25-28 ..61 =11,900.-
31 -..61-3 ..61 =11,900.-

 

´ ҹ һ ҹջѹ ԧԧ 4 ѹ 3 ׹
ʷ FD-B120-VN05-FD_SEP

Ҥ 11900.-
ا෾-اҹ--һ
ٻᴹ´+չ+
Ҵһ-һ-ҹ굡
ӵԹ-觡Ңҿҹջѹ-һ
ҹ-Һ׹Һ-оҹʧҷԵ
Ѵ˧͡Թ-蹡к͡-ҹ-ԧԧ
ͧͪӵ-Ъͻ駶 36 -ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

6-9 ..61 =12,900.-
13-16 ..61 =11,900.-
27-30 ..61 =12,900.-
3-6 ..61 =11,900.-
10-13 ..61 =11,900.-
24-27 ..61 =11,900.-
1-4 ..61 =12,900.-
8-11 ..61 =12,900.-
15-18 ..61 =12,900.-
29..61-1..61 =11,900.-
5-8 ..61 =11,900.-
12-15 ..61 =12,900.-
19-22 ..61 =11,900.-
26-29 ..61 =11,900.-
2-5 ..61 =11,900.-
9-12 ..61 =11,900.-
16-19 ..61 =11,900.-
23-26 ..61 =11,900.-
30..61-3..61 =11,900.-

 

´˹ ҹ һ ͧ ԧԧ 4ѹ
ʷ FD-B120-VN06_FD_AUG

Ҥ 11900.-
ا෾-اҹ--һ
ҹ굡-ӵԹ-Ҵһ
һ-ͧ-ٻᴹ´+չ-ҹ
ҹ-ԧԧ-ͧͪӵ (TAM COC)
ͧ-ҹ-Ҵҵͧ
ͧͪȹҾͺͧ-ӹҧ
ҹǻ-ҹ-ҹ¡-36
ا෾


ѹԹҧ :

27-30 ..61 =13,900.-
10-13 ..61 =12,900.-
17-20 ..61 =12,900.-
24-27 ..61 =12,900.-
3-6 ..61 =12,900.-
10-13 ..61 =11,900.-
17-20 ..61 =11,900.-
24-27 ..61 =11,900.-
31-3 ..61 =11,900.-
7-10 ..61 =12,900.-
12-15 ..61 =15,900.-
21-24 ..61 =11,900.-
28 ..61-1 ..61 =13,900.-
5-8 ..61 =12,900.-
12 -15 ..61 =12,900.-
19-22 ..61 =12,900.-
9-12 ..61 =11,900.-
16-19 ..61 =11,900.-
30-3 ..61 =11,900.-
7-10 ..61 =11,900.-
14-17 ..61 =11,900.-
21-24 ..61 =11,900.-
28-31 ..61 =12,900.-
4-7 ..61 =11,900.-
11-14 ..61 =12,900.-
18-21 ..61 =11,900.-
25-28 ..61 =11,900.-

MEMORIES DANANG 3D2N
ʷ FD-B09-DAD 04_AUG

Ҥ 10,888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ ͧҹѧ ͧ Ҫѧ
Ҵͧ - ͧѧê-ͧ - Ѵ¹ ҹѡþô
䤴ԧ ͧѹ -ҹѡ-ͧ͡дҹҹ
оҹ - ҹŢ 101 ͧҹѧ-Ҵ ѴԹ
ʹԹҹѧ ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

15 17 ..61 =10,888.-
13 15 ..61 =10,888.-
03 05 ..61 =10,888.-

 

ROMANTIC BANAHILLS 4D3N
ʷ FD-B09-DAD03_AUG

Ҥ 11,888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ ͧҹѧ ͧ Ҫѧ
Ҵͧ - ͧѧê-ͧ - Ѵ¹ ҹѡ
ô䤴ԧ ҹѡ - ͧ͡дҹҹ - ѹ
оҹ - ҹŢ 101 ͧҹѧ-ͧҹѧ ҹ
(觡俢-ŧ) FANTASY PAKR Ҵҹҹѧ -оҹ觤ѡ
оҹѧ ҹѧ-ͧҹѧ Ҵ ѴԹ맖 ʹԹҹѧ
ҡҹó ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

19 22 áҤ 2561 12,888
09 12 ԧҤ 2561 12,888
30 .. 02 .. 2561 12,888

 

´ҧ ҹѧ--ѹ 4ѹ 3׹
ʷ FD-B187-JVN31-FD_OCT

Ҥ 11,999.-
ا෾-ҹѧ---Ҫѧ-ҹѡþô䤴ԧ-ҹѧ
ҹ-ѹ-ҹѧ-ҹ-ҹѧ-Ҵҹ-ا෾
ºԹ


˹Թҧ

29 ..-01 ..61 =12,900.-
12-15 ..61 =16,900.-
13-16 ..61 =16,900.-
14-17 ..61 =16,900.-
15-18 ..61 =14,900.-
19-22 ..61 =12,900.-
03-06 ..61 =12,900.-
04-07 ..61 =12,900.-
10-13 ..61 =13,900.-
17-20 ..61 =12,900.-
31 ..-03 ..61 =12,900.-
21-24 ..61 =12,900.-
28-1 ..61 =12,900.-
05-08 ..61 =12,900.-
26-29 ..61 =12,900.-
02-05 ..61 =11,999.-
17-20 ..61 =11,999.-
24-27 ..61 =11,999.-
06-09 ..61 =11,999.-
13-16 ..61 =11,999.-
20-23 ..61 =11,999.-
04-07 ..61 =11,999.-
11-14 ..61 =12,900.-
18-21 ..61 =12,900.-
25-28 ..61 =12,900.-

 

ҹѧ - ѹ - 4ѹ 3׹
ʷ PG-B208-VN-PG_DEC

Ҥ 12,899.-
ا෾ ҹѧ ҹѡþô 䤴ԧ
Ҵͧ-ͧѧê-Ѵ¹
Ҫѧ-ҹ-ء-ҹԹ͹
ѹ ҹѧ-觡Һҹ + ǹʹء
ö ҹѧ-ҹ¡ Ѵԧ
оҹ觤ѡ ٻ鹻ѧ
оҹѧþ-Ҵҹ ʹԹҹѧ
ʹԹó
¡úԹ BANGKOK ALRWAYS


˹Թҧ

19-22 ..61 =12,899.-
26-29 ..61 =12,899.-
3-6 ..61 =12,899.-
10-13 ..61 =12,899.-
17-20 ..61 =12,899.-
24-27 ..61 =12,899.-
7-10 ..61 =12,899.-
14-17 ..61 =12,899.-
21-24 ..61 =12,899.-
28..61-1..61 =12,899.-
5-8 ..61 =12,899.-
12-15 ..61 =12,899.-
26-29 ..61 =13,899.-
2-5 ..61 =12,899.-
23-26 ..61 =12,899.-
6-9 ..61 =12,899.-
13-16 ..61 =12,899.-
27-30 ..61 =12,899.-
4-7 ..61 =12,899.-
12-15 ..61 =13,899.-
20-23 ..61 =13,899.-
25-28 ..61 =12,899.-
1-4 ..61 =12,899.-
15-18 ..61 =12,899.-
22-25 ..61 =12,899.-
7-10 ..61 =13,899.-
13-16 ..61 =12,899.-
20-23 ..61 =12,899.-
29..61-1..62 =19,899.-

 

BROMANTIC BANA HILLS 4ѹ3׹
ʷ FD-B09-DAD03-AUG18

Ҥ 12888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ ͧҹѧ ͧ
Ҫѧ - Ҵͧ - ͧѧê
ͧ - Ѵ¹ ҹѡþô䤴ԧ ҹѡ
ͧ͡дҹҹ - ѹ оҹ
ҹŢ 101 ͧҹѧ - ͧҹѧ ҹ
(觡俢-ŧ) FANTASY PAKR Ҵҹҹѧ
оҹ觤ѡ оҹѧ ҹѧ - ͧҹѧ Ҵ
ѴԹ맖 ʹԹҹѧ ҡҹó ا෾
¡úԹ AIR ASIA


˹Թҧ

24 27 ..61 =13,888.-
08 11 ..61 =13,888.-
15 18 ..61 =13,888.-
12 15 ..61 =16,888.-
26 29 ..61 =12,888.-
03 06 ..61 =12,888.-
07 10 ..61 =12,888.-
19 22 ..61 =12,888.-
09 12 ..61 =12,888.-
30..6102..61 =12,888.-

 

TOUCHING HALONG SAPA 4ѹ3׹
ʷ SL-B09-HAN 12_OCT

Ҥ 12,888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ ҡҹ ͧҹ
ͧһ - ͧ - Ҵ LOVE MARKET-ͧһ - ҹ
CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (ӵԹ) - Һ׹Һ
Ѵ˧͡Թ - 36 -ͧҹ ѵʺҴԧ - ҹΨԹ
ºиҹҸԺ - ҹѡا - Ѵ਴ ͧͧ
Ҵͧ NIGHT MARKET-ͧͧ - ͧ - ä
誹 - ͧҹ - ҡҹ - ҡҹ͹ͧ
ا෾
¡úԹ ͹


˹Թҧ

08 11 ..61 =12,888.-
22 25 ..61 =12,888.-
13 16 ..61 =12,888.-
20 23 ..61 =12,888.-
03 06 ..61 =12,888.-
14 17 ..61 =12,888.-
17 20 ..61 =12,888.-
14 17 ..61 =12,888.-
21 24 ..61 =12,888.-
05 08 ..61 =13,888.-
19 22 ..61 =14,888.-

 

ҹѧ - ѹ - 4ѹ 3׹
ʷ PG-B118-VN-PG_DEC

Ҥ 12,899.-
ا෾ ҹѧ ҹѡþô 䤴ԧ
Ҵͧ-ͧѧê-Ѵ¹
Ҫѧ-ҹ-ء-ҹԹ͹
ѹ ҹѧ-觡Һҹ + ǹʹء
ö ҹѧ-ҹ¡ Ѵԧ
оҹ觤ѡ ٻ鹻ѧ
оҹѧþ-Ҵҹ-ʹԹҹѧ
ʹԹó
¡úԹ BANGKOK AIRWAYS


˹Թҧ

26 - 29 ..61 =12,899.-
3 - 6 ..61 =12,899.-
10 - 13 ..61 =12,899.-
17 - 20 ..61 =12,899.-
24 - 27 ..61 = 12,899.-
7 10 ..61 =12,899.-
14 17 ..61 =12,899.-
21 24 ..61 =12,899.-
28 ..-1 ..61 =12,899.-
5 8 ..61 =12,899.-
12 15 ..61 =12,899.-
26 29 ..61 =13,899.-*ѹ˺٪
2 5 ..61 =12,899.-
23 26 ..61 =12,899.-
6 9 ..61 =12,899.-
13 16 ..61 =12,899.-
27 30 ..61 =12,899.-
4 7 ..61 =12,899.-
12 15 ..61 =13,899.-*ѹѹä .9
20 23 ..61 =13,899.-*ѹҪ
25 28 ..61 =12,899.-
1 4 ..61 =12,899.-
15 18 ..61 =12,899.-
22 25 ..61 =12,899.-
7 10 ..61 =13,899.-*ѹѰ٭
13 16 ..61 =12,899.-
20 23 ..61 =12,899.-
29..-1..62 =19,899.-

 

ҹѧ-ҹ- 4ѹ 3 ׹
ʷ PG-B208-VN-HANOI _JUL

Ҥ 12899.-
ا෾ ҹѧ Ҫӹѡ´ԧ Ҵͧ
ͧѧê-¹ - Ҫѧ ҹ
ء ҹԹ͹ ѹ ҹѧ-觡Һҹ + ǹʹء + ö
ҹѧ ҹ¡ Ѵԧ оҹ觤ѡ ٻ鹻ѧ оҹѧþ
Ҵҹ ʹԹҹѧ ʹԹó
¡úԹ BANGKOK AIRWAYS


˹÷ҧ

4-7,11-14,18-21,25-28 ..61 =12899.-
1-4 ..61 =12899.-
1-4 ..61 =13899.-
8-11,15-18,22-25,29-1 ..61 =12899.-
5-8 ..61 =13899.-
19-22,26-29 ..61 =12899.-
3-6,10-13,17-20,24-27 ..61 =12899.-
7-10,14-17,21-24,28-1 ..61 =12899.-
5-8,12-15 ..61 =12899.-
26-29 ..61 =13899.-

 

´ҧ ҹѧѹ 4 ѹ 3 ׹
ʷ PG-B120-VN08-PG_SEP

Ҥ 12900.-
ا෾-ҹѧ--਴¹
ҹѵ䤴ԧ-Ҵ Dong Ba
ŧѧͧ-਴¹
ҹѵ䤴ԧ-ͧҳѹ
ҹҹ-͡дѹ
Ѵ¹-ҹҳ-оҹ
šǹ-ѹ-觡ҢҺҹ
ҹѧ-ѴԹ-оҹѧ
ҹѧ-ͻ駵Ҵҹ-ا෾
¡úԹҧ͡


˹Թҧ

5-8 ..61 =13,900.-
12-15 ..61 =18,900.-
13-16 ..61 =18,900.-
19-22 ..61 =12,900.-
26-29 ..61 =12,900.-
4-7 ..61 =12,900.-
10-13 ..61 =12,900.-
17-20 ..61 =12,900.-
24-27 ..61 =12,900.-
31..61-3 ..61 =12,900.-
7-10 ..61 =12,900.-
14-17 ..61 =12,900.-
21-24 ..61 =12,900.-
28..61-1 ..61 =12,900.-
5-8 ..61 =12,900.-
12-15 ..61 =12,900.-
19-22 ..61 =12,900.-
26-29 ..61 =13,900.-
2-5 ..61 =12,900.-
10-13 ..61 =13,900.-
16-19 ..61 =12,900.-
23-26 ..61 =12,900.-
30..61-2..61 =12,900.-
6-9 ..61 =12,900.-
13-16 ..61 =12,900.-
20-23 ..61 =12,900.-
27-30 ..61 =12,900.-

 

´ ѷ--ҵҧ 4ѹ 3׹
ʷ VZ-B187-JVN23_OCT

Ҥ 12,900.-
ا෾ (ó) -ѷ-ҹµ--ҹµ
ŷ¢-ҵҧ-ҵҧ-ѷ-ѷ
ǹ͡-ا෾ (ó)
ºԹ Viet Jet Air

 

˹Թҧ

14-17 ..61 =14,900.-
27-30 ..61 =12,900.-
01-04 ..61 =12,900.-
15-18 ..61 =12,900.-
29 ..-02 ..61 =13,900.-
13-16 ..61 =12,900.-
27-30 ..61 =14,900.-
10-13 ..61 =14,900.-
17-20 ..61 =12,900.-
31 ..-03 ..61 =12,900.-
14-17 ..61 =12,900.-
28 ..-01 ..61 =12,900.-
12-15 ..61 =14,900.-

 

DREAM CENTRAL VIETNAM 3D2N
ʷ PG-B09-DAD 01_DEC

Ҥ 11,888.-
ا෾ - ҡҹó ͧҹѧ ͧ Ҫѧ
Ҵͧ - ͧѧê-ͧ - Ѵ¹-ҹѡþô
䤴ԧ ͧѹ -ҹѡ - оҹ -ҹŢ 101 ͧҹѧ
Ҵ ѴԹ - Ҵҹ - ʹԹҹѧ ا෾
¡úԹ BANGKOK AIRWAYS


˹Թҧ

26 28 ..61 =11,888.-
14 16 ..61 =11,888.-
20 22 ..61 =12,888.-
21 23 ..61 =12,888.-
08 10 ..61 =11,888.-
06 08 ..61 =11,888.-
29 31 ..61 =18,888.-
31 ..-02 ..62 =18,888.-

 

GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N
ʷ PG-B09-DAD 02_DEC

Ҥ 13,888.-
ا෾ - ҡҹó ͧҹѧ ͧ Ҫѧ
Ҵͧ - ͧѧê-ͧ - Ѵ¹ ҹѡþô
䤴ԧ ҹѡ - ѹ оҹ - ҹŢ 101 ͧҹѧ
ͧҹѧ ҹ (觡俢-ŧ) FANTASY PAKR - оҹ觤ѡ
оҹѧ ҹѧ-ͧҹѧ Ҵ ѴԹ Ҵҹҹѧ
ʹԹҹѧ ҡҹó ا෾
¡úԹ BANGKOK AIRWAYS


˹Թҧ

28 31 ..61 =13,888.-
11 14 ..61 =13,888.-
24 27 ..61 =13,888.-
20 23 ..61 =13,888.-
28 ..-01..61 =13,888.-
05 08 ..61 =14,888.-
11 14 ..61 =14,888.-
13 16 ..61 =14,888.-
20 23 ..61 =15,888.-
02 05 ..61 =14,888.-
09 12 ..61 =14,888.-
16 19 ..61 =14,888.-
23 26 ..61 =14,888.-
30 ..-03 ..61 =14,888.-
05 08 ..61 =14,888.-
06 09 ..61 =13,888.-
21 24 ..61 =14,888.-
27 30 ..61 =15,888.-
30 ..-02 ..62 =20,888.-
31 ..-03 ..62 =20,888.-

 

´˹ ҹ ͧ ԧԧ ҹԻѹ 4ѹ 3׹
ʷ FD-B120-VN061 FD_AUG

Ҥ 12,900.-
ا෾-اҹ--һ-ҹ굡-ӵԹ-Ҵһ
һ-觡Ңҿҹջѹ-ҹ-ҹ-ԧԧ-ͧͪӵ
(TAM COC)-ͧ-ҹ-Ҵҵͧ-ͧͪȹҾͺͧ
ӹҧ-ҹǻ-ҹ-ҹ¡-36-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

9-12 ..61 =12,900.-
16-19 ..61 =12,900.-
30 ..-3 ..61 =12,900.-
7-10 ..61 =12,900.-
14-17 ..61 =12,900.-
21-24 ..61 =12,900.-
28 ..-31 ..61 =13,900.-
4-7 ..61 =12,900.-
11-14 ..61 =13,900.-
18-21 ..61 =12,900.-
25-28 ..61 =12,900.-

 

´ҧ ҹѧ ѹ 4 ѹ 3 ׹
ʷ FD-B120-VN08-FD_SEP

Ҥ 12900.-
ا෾-ʹԹҹѧ--Ҫѧ
Ҵ Dong Ba-ŧѧͧ
਴¹-ҹѵ䤴ԧ
ͧҳѹҹҹ
͡дѹ-Ѵ¹ҹҳ
оҹ-šǹ-ѹ-觡Ң
Һҹ-ҹѧ-ѴԹ-оҹѧ
ҹѧ-ͻ駵Ҵҹ-ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

6-9 ..61 =13,900.-
13-16 ..61 =16,900.-
20-23 ..61 =12,900.-
27-30 ..61 =13,900.-
4-7 ..61 =15,900.-
11-14 ..61 =13,900.-
18-21 ..61 =13,900.-
25-28 ..61 =15,900.-
1-4 ..61 =12,900.-
8-11 ..61 =12,900.-
15-18 ..61 =12,900.-
22-25 ..61 =12,900.-
29..61-2 ..61 =12,900.-
6-9 ..61 =12,900.-
13-16 ..61 =12,900.-
20-23 ..61 =12,900.-
3-6 ..61 =12,900.-
17-20 ..61 =13,900.-
24-27 ..61 =13,900.-
7-10 ..61 =13,900.-
14-17 ..61 =13,900.-

 

TOUCHING HALONG SAPA 4ѹ3׹
ʷ FD-B09-HAN 05_DEC

Ҥ 12,888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ ҡҹ ͧҹ
ͧһ ҹ CAT CAT VILLAGE Ҵ LOVE MARKET
ͧһ ͧ SILVER WATER FALL (ӵԹ) 俿
ʹҿҹԻѹ Ҵ LOVE MARKET-ͧһ ᴹ´ չ
Ҵ COC LEU MARKET ͧԧԧ (ͧ)-ͧԧԧ (ͧ)
ӵ ͧ͡ШҴ Ҵͧ Ѵ´ԧ - ͧҹ
ҡҹ ҡҹ͹ͧ ا෾
¡úԹ


˹Թҧ

07 10 ..61 =12,888.-
14 17 ..61 =12,888.-
21 24 ..61 =12,888.-
28 ..-01 ..61 =12,888.-
06 09 ..61 =13,888.-
13 16 ..61 =13,888.-
20 23 ..61 =13,888.-
03 06 ..61 =13,888.-
17 20 ..61 =13,888.-
31 ..-03 ..61 =13,888.-
13 16 ..61 =13,888.-
29 ..-02 ..61 =13,888.-
04 07 ..61 =14,888.-
05 08 ..61 =14,888.-
06 09 ..61 =14,888.-
11 14 ..61 =14,888.-
18 21 ..61 =15,888.-
19 22 ..61 =14,888.-
20 23 ..61 =17,888.-
25 28 ..61 =14,888.-
26 29 ..61 =14,888.-
27 30 ..61 =14,888.-
01 04 ..61 =14,888.-
02 05 ..61 =14,888.-
03 06 ..61 =14,888.-
09 12 ..61 =14,888.-
10 13 ..61 =14,888.-
15 18 ..61 =14,888.-
16 19 ..61 =14,888.-
30 ..-03 ..61 =14,888.-
05 08 ..61 =16,888.-
06 09 ..61 =15,888.-
07 10 ..61 =18,888.-
13 16 ..61 =14,888.-
20 23 ..61 =15,888.-
21 24 ..61 =16,888.-
27 30 ..61 =18,888.-
28 31 ..61 =18,888.-
29 ..-01 ..62 =21,888.-
30 ..-02 ..62 =18,888.-
31 ..-03 ..62 =18,888.-

 

´˹ ҹ ͧ һ 4ѹ 3׹
ʷ TG-B187-JVN13_OCT

Ҥ 13900.-
ا෾-ҹ-һ-غһҡѧ
ҴLove Market-һ-ҹҡ굡
ӵԹ-ҹ-Һ׹Һ-ҹ
ѵʺҴԧ-ͧ-ͧ-ͧͧ
ҹ-ا෾
¡úԹ THAI AIRWAYS
˹Թҧ
12-15 ..61 =13,900.-
19-22 ..61 =13,900.-
15-18 ..61 =13,900.-
29..61-02..61 =13,900.-
13-16 ..61 =13,900.-
03-06 ..61 =13,900.-
17-20 ..61 =13,900.-
31..61-03..61 =13,900.-
14-17 ..61 =13,900.-
28..61-01..61 =13,900.-
06-09 ..61 =13,900.-
27-30 ..61 =13,900.-

´ ΨԹ-ѷ- 4ѹ 3׹
ʷ FD-B187-JVN21_OCT

Ҥ 13,900.-
ا෾-ΨԹ-ҹµ-ŷ-ҹµ
ѷ-ӵҷѹ-觡俿-ѷ-ΨԹ
ͧѺзҹ͹-ΨԹ-Ҵູѹ-ا෾
ºԹ


˹Թҧ

12-15 ..61 =14,900.-
13-16 ..61 =15,900.-
14-17 ..61 =15,900.-
26-29 ..61 =13,900.-
27-30 ..61 =14,900.-
28-31 ..61 =13,900.-
10-13 ..61 =13,900.-
11-14 ..61 =13,900.-
11-14 ..61 =12,900.-
12-15 ..61 =13,900.-
13-16 ..61 =13,900.-
20-23 ..61 =13,900.-

 

´ ҹ һ ҹջѹ ͧ 5ѹ 4׹
ʷ SL-B120-VN07-SL_SEP

Ҥ 13900.-
ا෾-اҹ--һ
ҹ굡-ӵԹ-Ҵһ
һ-ͧ-觡Ңҿҹջѹ
ٻᴹ´+չ+-
ҹ-Һ׹Һ-оҹʧҷԵ
Ѵ˧͡Թ-Ъͻ駶 36
蹡к͡-ҹ-ԧԧ
ͧͪӵ-ͧ-ҹ
Ҵҧ׹ͧͧ-ͧ
ͧͪȹҾͺͧ
ӹҧ-ҹ¡-ҹ-ا෾
¡úԹ͹


˹Էҧ

4-8 ..61 =14,900.-
11-15 ..61 =14,900.-
18-22 ..61 =13,900.-
25-29 ..61 =14,900.-
2-6 ..61 =13,900.-
9-13 ..61 =13,900.-
16-20 ..61 =13,900.-
23-27 ..61 =13,900.-
30..61-3..61 =13,900.-
6-10 ..61 =13,900.-
13-17 ..61 =13,900.-
20-24 ..61 =13,900.-
27..61-1..61 =13,900.-
4-8 ..61 =13,900.-
11-15 ..61 =13,900.-
18-22 ..61 =13,900.-
25-29 ..61 =14,900.-
1-5 ..61 =13,900.-
8-12 ..61 =14,900.-
15-19 ..61 =13,900.-
22-26 ..61 =13,900.-
29..61-2..61 =13,900.-
5..61-9..61 =13,900.-
12-16 ..61 =13,900.-
26-30 ..61 =13,900.-

 

´˹ ҹ ͧ ԧԧ ҹѹ 5ѹ 4׹
ʷ SL-B120-VN07 SL_SEP

Ҥ 13,900.-
ا෾-اҹ--һ-ҹ굡
ӵԹ-Ҵһ-һ-ͧ
觡Ңҿҹջѹ-ٻᴹ´
չ+--ҹ-Һ׹Һ
оҹʧҷԵ-Ѵ˧͡Թ-Ъͻ駶
36 -蹡к͡-ҹ-ԧԧ
ͧͪӵ-ͧ-ҹ
Ҵҧ׹ͧͧ-ͧ
ͧͪȹҾͺͧ-ӹҧ
ҹ¡-ҹ-ا෾
¡úԹ͹


˹Թҧ

4-8 ..61 =13,900.-
11-15 ..61 =13,900.-
18-22 ..61 =13,900.-
25-29 ..61 =14,900.-
1-5 ..61 =13,900.-
8-12 ..61 =14,900.-
15-19 ..61 =13,900.-
22-26 ..61 =13,900.-
29..-2 ..61 =13,900.-
5-9 ..61 =13,900.-
12-16 ..61 =13,900.-
26-30 ..61 =13,900.-

 

THE BRAVO FANSIPAN 4ѹ3׹
ʷ TG-B09-HAN15_SEP

Ҥ 14,888.-
ا෾ ҡҹ͹ͧ
ҡҹ ͧҹ
-ͧһ ҹ CAT CAT
VILLAGE Ҵ LOVE MARKET
ͧһ ͧ SILVER
WATER FALL (ӵԹ)-俿
ʹҿҹԻѹ Ҵ LOVE MARKE
ͧһ-ᴹ´ չ
Ҵ COC LEU MARKET ͧԧԧ
ͧԧԧ (ͧ) ӵ
ͧ͡ШҴ Ҵͧ-Ѵ´ԧ
ͧҹ ҡҹ
ҡҹ͹ͧ -ا෾
¡úԹ úԹ


˹Թҧ

09 12 ..61 =14,888.-
23 26 ..61 =14,888.-
14 17 ..61 =14,888.-
28 31 ..61 =14,888.-
11 14 ..61 =14,888.-
25 28 ..61 =14,888.-
08 11 ..61 =14,888.-
22 25 ..61 =14,888.-

 

´˹ ҹ һ ҧҹ ҹջѹ 4ѹ 3׹
ʷ TG-B187-JVN14_OCT

Ҥ 13900.-
ا෾-ҹ-ѵʺҴԧ-һ
ҴLove Market-һ-غһҡѧ
ҹҡҵҵ-ӵ
ҹջѹ-һ-ҹ-Һ׹Һ
36-ҹ-ԧԧ-ͧͨҧҹ
ا෾
¡úԹ THAI AIRWAYS


˹Թҧ

19-22 ..61 =13,900.-
20-23 ..61 =13,900.-
26-29 ..61 =13,900.-
28..61-01..61 =15,900.-
10-13 ..61 =13,900.-
11-14 ..61 =13,900.-
17-20 ..61 =13,900.-
18-21 ..61 =13,900.-
24-27 ..61 =13,900.-
25-28 ..61 =13,900.-
26-29 ..61 =15,900.-
31..61-03..61 =13,900.-
07-10 ..61 =13,900.-
08-11 ..61 =13,900.-
14-17 ..61 =13,900.-
21-24 ..61 =13,900.-
22-25 ..61 =13,900.-
28..61-01..61 =13,900.-
05-08 ..61 =13,900.-
06-09 ..61 =13,900.-
12-15 ..61 =13,900.-
19-22 ..61 =13,900.-
20-23 ..61 =13,900.-
28-31 ..61 =15,900.-
02-05 ..61 =13,900.-
09-12 ..61 =13,900.-
10-13 ..61 =15,900.-
16-19 ..61 =13,900.-
23-26 ..61 =13,900.-
24-27 ..61 =13,900.-
30..61-02..61 =13,900.-
06-09 ..61 =13,900.-
07-10 ..61 =13,900.-
13-16 ..61 =13,900.-
20-23 ..61 =13,900.-
21-24 ..61 =13,900.-
27-30 ..61 =13,900.-
04-07 ..61 =13,900.-
05-08 ..61 =13,900.-
11-14 ..61 =13,900.-
12-15 ..61 =15,900.-
13-16 ..61 =15,900.-
18-21 ..61 =13,900.-
19-22 ..61 =13,900.-
25-28 ..61 =13,900.-
26-29 ..61 =13,900.-

 

DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N
ʷ FD-B09-SGN 01_JUN19

Ҥ 11,888.-
ҡҹ͹ͧ - ʹԹTAN SON NHAT ͧΨԹ
ԾԸѳʧ - ͧѷ-ͧѷ CRAZYHOUSE
ҪѧĴ͹ͧѡþô - 觡俿 Ѵ
غ觤ѡ - ӵ DATANLA - ͧ-ͧ
ŷ¢ ŷᴧ - FAIRY STREAM
ΨԹ ͧʹԹ䫧͹ ʴ鹺ҹ
ͧΨԹ - ºѰ - Ѵ¹ ʶ
ɳҧ Ҵ빶 - ʹԹ͹ͧ
¡úԹ


˹Թҧ

14 17 ..61 =11,888.-
27 30 ..61 =15,888.-
04 07 ..61 =11,888.-
16 19 ..61 =12,888.-
25 28 ..61 =11,888.-
06 09 ..61 =12,888.-
13 16 ..61 =12,888.-
20 23 ..61 =12,888.-
04 07 ..61 =12,888.-
06 09 ..61 =12,888.-
18 - 21 ..61 =12,888.-
20 23 ..61 =15,888.-
25 28 ..61 =12,888.-
26 29 ..61 =12,888.-
02 05 ..61 =12,888.-
08 11 ..61 =12,888.-
09 12 ..61 =12,888.-
16 19 ..61 =12,888.-
23 26 ..61 =13,888.-
24 27 ..61 =13,888.-
30 ..-03 ..61 =12,888.-
05 08 ..61 =14,888.-
07 10 ..61 =14,888.-
13 16 ..61 =12,888.-
14 17 ..61 =12,888.-
20 23 ..61 =12,888.-
21 24 ..61 =12,888.-
27 30 ..61 =14,888.-
28 31 ..61 =16,888.-
29 ..-01 ..62 =16,888.-
30 ..-02 ..62 =16,888.-
31 ..-03 ..62 =15,888.-
12 15 ..62 =12,888.-
18 21 ..62 =12,888.-

 

FOREST IN DALAT 3D2N
ʷ VZ-B09-SGN 08_OCT

Ҥ 7,888.-
ا෾ - ҡҹóԖ ҡҹ LIEN KHUONG ͧѴ
ӵ DATANLA öҧ ROLLER COASTER 觡俿 Ѵ
ͻ駵Ҵҧ׹-ͧѴ DALAT FLOWER GRADENS (ǹͧ͡
˹)- ҪѧĴ͹ - CRAZY HOUSE - ʶҹö - Ѵԧ͡
ʶٻ-ͧѴ § - ʹԹ LIEN KHUONG
ҡҹó ا෾
¡úԹ VIETJET AIR


˹Թҧ

11 13 ..61 =7,888.-
14 16 ..61 =8,888.-
18 20 ..61 =7,888.-
25 27 ..61 =7,888.-
08 10 ..61 =7,888.-
18 20 ..61 =8,888.-
22 24 ..61 =7,888.-
31 ..-02 ..61 =8,888.-
01 03 ..61 =8,888.-
05 07 ..61 =7,888.-
08 10 ..61 =8,888.-
12 14 ..61 =7,888.-
15 17 ..61 =8,888.-
22 24 ..61 =8,888.-
26 28 ..61 =7,888.-
03 05 ..61 =9,888.-
10 12 ..61 =9,888.-
17 19 ..61 =9,888.-

 

SOUTH VIETNAM 4D3N
ʷ VZ-B09-SGN 09_OCT

Ҥ 9,888.-
ا෾ - ҡҹóԖ ҡҹ TAN SON NHAT
ͧΨԹ ͧ -ͧΨԹ - ͧ - Ӹùҧ
FAIRY STREAM - ŷ¢ - ŷᴧ -ͧ - ͧѴ
ӵ DATANLA - 觡俿 Ѵ- ҹ¹ CRAZY HOUSE
ҪѧĴ͹ - ͻ駵Ҵ NIGHT MARKET-ͧѴ ǹ͡
ͧ˹ FLOWER GRADENS - § - ʹԹ LIEN KHUONG
ҡҹó - ا෾
¡úԹ VIETJET AIR


˹Թҧ

13 16 ..61 =10,888.-
20 23 ..61 =10,888.-
03 06 ..61 =10,888.-
17 20 ..61 =10,888.-
24 27 ..61 =9,888.-
31 ..-03 ..61 =9,888.-
07 10 ..61 =9,888.-
14 17 ..61 =9,888.-
21 24 ..61 =9,888.-
28 ..-01 ..61 =9,888.-
05 08 ..61 =11,888.-

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źʹ

รับจัดทัวร์


Fastival
TIP FOR TRAVEL
Fastival
Fastival
Fastival
My FanPage
partner
logo
ѷ ʷ ӡѴ
ʷ Թպԡ Ѵ ѡ ͧԹ 䡴 ö ѺѴ ѺѴ껷 ѺѴ еҧ ٧ҹ Ъ ȹ֡ ѹٹ 褳 15 ҹ 02-174-2225-6 , 02-174-2133-4 Hotline 092-452-7919 095-532-7429 , 062-618-8826 , 092-259-4758
͡Ẻ䫵 DesignOHO